Innenriks

Ber byrådet løse plastkrisen

Det haster med å få på plass et gjenvinningsanlegg for plast på Østlandet, mener Oslo Høyre.

– Byrådet i Oslo må starte dialog med omkringliggende fylker og kommuner om et slikt anlegg. Dette er det riktige tidspunktet for å få fart på en slik diskusjon, sier Anne Haabeth Rygg i Oslo Høyre.

– Hvis gjenvinningen fortsetter å ende med at plast brennes, vil det være å lure folk, mener hun.

Les også: Vil ha slutt på plasteksporten (Dagsavisen+)

Gjenvinningskrise

Dagsavisen har de seneste ukene omtalt krisen i gjenvinningen av plast fra husholdningene i Norge, i flere artikler.

Om kort tid kan det gå mot stans i innsamlingen av denne plasten i Oslo, Grenland og flere områder i Nord-Norge. Bakgrunnen for det er akutte økonomiske problemer for Grønt Punkt Norge, som sender plasten videre til Tyskland for materialgjenvinning der.

Samtidig viser Grønt Punkt Norges oversikter at stadig mindre av plasten som sendes til Tyskland, blir brukt som råvarer til ny plastproduksjon. I stedet blir mer og mer brent, noe som fører til utslipp av klimagasser.

– Det må bli slutt på at norsk plast sendes til Tyskland for sortering og gjenvinning. I stedet må staten sørge for bygging av slike anlegg her til lands, uttalte Anne Sandborg til Dagsavisen tidligere denne uka.

Hun er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune.

– I dag har vi ikke noe eieransvar for plasten etter at den er levert til Tyskland. Vi vet derfor ikke hva som skjer med den, om den brennes eller selges til Kina eller utviklingsland. Nå må vi ta tilbake eierskapet til plasten, både med tanke på ønsket om en sirkulær økonomi, og for å få oppfylt FNs bærekraftsmål, fortsatte Sandborg.

Les også: Overlater plastkrisen til andre

– Ikke holdbar situasjon

Dette er noe som også opptar Oslo Høyre.

– Det at plasten vår sendes til Tyskland for så kanskje å bli sendt videre og dumpet i Asia, er ikke noen holdbar situasjon. Byrådet i Oslo burde derfor dytte hardere på for et gjenvinningsanlegg for plast i Østlandsområdet, sier Anne Haabeth Rygg.

Hun henviser i den anledning til en formulering i byrådsplattformen for inneværende periode. Der heter det at byrådet vil «bidra til at det etableres et plastgjenvinningsanlegg på Østlandet».

Oslo Høyre har selv en lignende formulering i sitt alternative budsjett for inneværende år. «Høyre vil at Oslo utarbeider en plan mot marin forsøpling, og vil etablere et plastgjenvinningsanlegg på Østlandet», heter det der.

– Bør staten bidra for å få på plass et slikt anlegg?

– Vi kan ikke peke på regjeringen når Oslo kommune kan gjøre så mye selv. Kommunen har også tidligere tatt store, lignende grep, for eksempel kildesorteringen ved Klemetsrudanlegget, svarer Rygg.

– Samtidig bør de som sender plasten ut på markedet og Grønt Punkt Norge følge opp produktansvaret på en bedre måte. Det bør bli en sannere pris på forurensende emballasje laget av plast, en pris som reflekterer kostnadene ved å gjenvinne den.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Setter sin lit til Fortum

Dagsavisen har stilt byrådet i Oslo spørsmål om hva som er status for målsettingen deres om å etablere et plastgjenvinningsanlegg på Østlandet.

– Det er en viktig målsetting for byrådet at det etableres et plastgjenvinningsanlegg på Østlandet, svarer Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap, i en epost til Dagsavisen.

– Fortum Oslo Varme og Fortum Oy vurderer å etablere et slikt anlegg. Selskapene har foreløpig ikke fattet en investeringsbeslutning. Jeg synes det er positivt at en stor og industriell  aktør som Fortum vurderer å etablere et slikt anlegg på Østlandet, fortsetter hun.

Evensen har ikke besvart følgende spørsmål:

Oslo Høyre sier til meg at byrådet nå må få fortgang i dette arbeidet ved å kontakte omkringliggende fylker og kommuner for et samarbeid om et slikt anlegg. Hva synes byråden om dette innspillet?

Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Renovasjonsetaten sier til Dagsavisen at staten bør bidra til å etablere gjenvinningsanlegg som kan ta hånd om all plast i Norge. Hva tenker byråden om dette forslaget?

Hvordan forholder byråden seg til Grønt Punkt Norges oppsigelse av avtalen med Oslo kommune? Har det skjedd noe nytt i denne saken? Vil gjenvinningen stanse opp ved utgangen av denne måneden?

Les også: Fjerner svarte lokk for miljøet

Fortum venter

Plastgjenvinningsanlegget som Evensen sikter til, er planlagt bygd i Hobøl, men det er ennå ikke gitt at det blir en realitet.

– Jeg håper inderlig at det skjer, men det er ennå ikke 100 prosent sikkert. Vi har ennå ikke fått tillatelse fra Viken fylkeskommune, og er nå på vent på 11. måned, opplyser produktsjef Lisa Sollie Moen i Fortum.

Årsaken er at det ved sammenslåingen av fylker og kommuner, ble funnet avvik på det kommunale vann- og avløpsanlegget som anlegget planlegger å knytte seg til.

– Viken fylkeskommunen krever derfor utbedringer av det først, forteller Moen.

Hun kjenner ikke til hvor lang tid det kan ta før disse utbedringene er gjennomført.

– Vi trenger å koble oss på dette anlegget fordi vi må ha vann til vask av plasten som kommer inn til anlegget, og så må noe vann ut av anlegget også, forklarer Moen.

– Trenger to år

– Hvor lang tid vil det ta fra dere får den nødvendige tillatelsen til anlegget kan begynne å ta imot plast?

– Vi trenger to år før første kunde. Hvis anlegget ikke blir bygd i Hobøl, og vi må starte fra scratch et annet sted, vil det ta lenger tid, svarer Moen.

– Hvor stor er den planlagte kapasiteten?

– Cirka 40.000 tonn i året, men vi vil ha mulighet til å øke den ved påbygginger.

– Hvor skal plasten komme fra?

– Fra husholdninger som Grønt Punkt Norge tar imot plast fra, men også fra industrien og plast fra havet.

– Hvor høy blir gjenvinningsgraden?

– Ved anlegget vårt i Finland, som er Nordens største, klarer vi 70 prosent. Det er der vi starter i Norge også.

Nyeste fra Dagsavisen.no: