Innenriks

Ap sikrer flertall for regjeringens iskant

Arbeiderpartiet går god for regjeringens forslag til ny grense for oljeaktivitet i nord, men vil ha sterkere vern i beltet like sør for dette.

Det er klart etter et møte i Arbeiderpartiets stortingsgruppe onsdag.

Regjeringen foreslo tidligere i år å flytte den såkalte iskanten til der det i snitt er is 15 prosent av dagene i april. I områdene nord for dette skal det ikke igangsettes ny petroleumsvirksomhet.

Den nye grensa får nå støtte fra Ap.

– For Arbeiderpartiet har det vært viktig å finne en god og balansert løsning mellom hensynet til miljøet og næringsinteressene innen fiskeri, skipsfart, mineralnæring og oljeindustri. Samtidig bygger vi på ny og oppdatert kunnskap om iskantsonens viktige betydning for livet i havet, sier partileder Jonas Gahr Støre.

Les også: Kampen om iskanten: Dette handler konflikten om

Men Arbeiderpartiet legger til at også området sør for den nye iskanten, helt til der det i snitt er is kun 0,5 prosent av dagene i april, må anses som et særlig verdifullt område der det må tas særlige hensyn.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum, som er medlem i sentralstyret i Ap, gir tommel opp.

– Vi er positive til at Arbeiderpartiet i dag har gjort et godt vedtak som sikrer bred politisk støtte på Stortinget til en endelig grense på 15 prosent, sier Eggum.

Mer fra Dagsavisen