Innenriks

Venstre ber Ap bestemme seg om oljeskatt

Stortingsflertallet trygger ikke norsk økonomi for fremtiden, men gjør oljenæringen mer lukrativ, mener SV. Tirsdag brøt partiet forhandlingene om oljeskatt.

Saken er oppdatert etter at SV brøt forhandlingene

Se fersk sak: SV hopper av forhandlinger om krisehjelp til oljenæringen

Alt tyder på at de øvrige partiene på Stortinget er i ferd med å jekke opp regjeringens krisepakke for oljenæringen kraftig.

– Essensen er at man gambler milliarder på milliarder på oljen, uten at det følger med en eneste forpliktelse til å skape arbeidsplasser og komme i gang med nye grønne oppgaver, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

Hun mener Stortinget nå gjør det motsatte av å rigge norsk økonomi for fremtiden og i realiteten gjør oljenæringen mye mer lukrativ, uten å stille krav.

Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre har frist på seg til torsdag med å komme til enighet med Ap, Sp og Frp.

Les også: Ap krever grønt skattekutt

Strid om skattefradrag

Oljebransjen er hardt rammet av svikt i etterspørselen og et kraftig prisfall. Årsaken er nedstengning i en rekke land og bråstopp i økonomien som følge av virusutbruddet.

Ifølge regjeringen vil de foreslåtte endringene i oljeskatten føre til at det blir utløst opp mot 100 milliarder kroner som kan brukes til investeringer nå.

Men opposisjonen har kommet med en rekke krav til endringer.

Etter det NTB forstår, går Ap nå inn for å sette den såkalte friinntekten, som er et særskilt skattefradrag på investeringene, på 20,8 prosent – langt over regjeringens forslag på 10 prosent.

Aps signaler, som er i tråd med krav fra Frp og Sp, betyr at det trolig er flertall for å heve prosentsatsen kraftig.

Les også: Listhaug ut mot grønne toner fra Ap: – Russisk rulett

Venstre ut mot Ap

Dette får Venstres Ketil Kjenseth, som er leder av energi- og miljøkomiteen, til å reagere.

– Aps Hadia Tajik snakker den ene dagen om grønt skifte og den neste om hinsides gode skattebetingelser for olje og gass, sier han.

Kjenseth mener Ap med dette bidrar til at fossil sektor favoriseres i så mange år framover at nye, grønne næringer ikke kan konkurrere på lønnsomhet og rekruttering av arbeidskraft.

Tajik mener derimot Kjenseth snakker som om Venstre ikke sitter i forhandlingsrommet.

– Men det gjør de, sier hun, og understreker at både arbeidsplasser og flere klimavennlige løsninger er viktig for partiet.

– Ap har fått noen gjennomslag for klimatiltak som er viktige for oss i forhandlingene, men det er bare positivt hvis Venstre er med på å gi oss drahjelp for å flere gjennomslag på dette.

Strid om varighet

Et annet spørsmål er hvor lenge skatteordningen det nå forhandles om, skal vare.

Regjeringen vil at endringen i friinntekten skal gjelde for investeringskostnader selskapene pådrar seg i 2020 og i 2021. I tillegg skal ordningen gjelde for nye investeringer der prosjektbeskrivelsen er innlevert innen utgangen av 2021 og godkjent innen utgangen av 2022.

For nye prosjekter skal endringene i skatteregimet ikke gjelde for kostnader selskapene pådrar seg etter 2024.

Opposisjonen vil forlenge ordningen. En mulig konsekvens av det er at det nye Wisting-feltet i Barentshavet kan bli bygget ut.

Arbeidsplasser og utbytte

Samtidig har det også kommet helt nye krav fra opposisjonen. Ett av dem er å sørge for at krisepakken bidrar til norske industriarbeidsplasser.

Ett sentralt poeng for opposisjonen er en realisering av ilandføringsterminal på Veidnes helt nord i Finnmark. Veidnes er ikke bare en mulig ilandføring for Johan Castberg-feltet, men kan også bli det for flere andre felt i fremtiden.

Samtidig mener opposisjonen at forlengede frister vil kunne frigjøre midler for oljeselskapene til å ta beslutninger om å investere i elektrifisering av Troll og Melkøya.

Også skjerpede krav til klimakutt på sokkelen har vært fremmet som et krav i forhandlingene. Det samme har begrensninger på utbytte.

Mer fra Dagsavisen