Innenriks

Nesten en av tre bedrifter har fått avslag på koronahjelp

Skatteetaten har avslått nesten 8.000 søknader om kompensasjon fra norske koronarammede bedrifter.

Per 8. mai har 18.749 bedrifter fått til sammen 870 millioner kroner i støtte til å dekke faste, uunngåelige utgifter, viser Skatteetatens tall.

Samtidig opplyser etaten til NRK at 7.986 bedrifter – i underkant av en tredel av bedriftene som har søkt – har fått tommelen ned. Rundt 1.000 saker er fortsatt til behandling.

Ekspertens råd etter brutalt fall i aksjemarkedet: Dette ville de gjort med 100.000 kroner nå (Dagsavisen+)

Kompensasjonsordningen for bedrifter går ut på at staten dekker en andel av bedriftenes faste, uunngåelige utgifter, som renter, leieutgifter og avgifter.

Bedrifter som er pålagt å stenge på grunn av koronatiltak, kan få dekket 90 prosent av kostnadene, mens resten kan få dekket 80 prosent. Hver bedrift kan maksimalt få 30 millioner kroner i støtte.

Skatteetaten opplyser at de har fått inn 69 tips om virksomheter som mistenkes for å ville utnytte kompensasjonsordningen.