Innenriks

Sp mener regionreformen står igjen som et tomt skall

Opposisjonen mener regionreformen er tømt for mening etter at regjeringen droppet å overføre kulturoppgaver til fylkeskommunene.

– Dette er enda en spiker i reformkista. Nå står reformen igjen nærmest som et tomt skall, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

– Nå står det veldig lite igjen. Det er interessant at Venstre og KrF skroter sin egen reform, sier Fremskrittspartiets Helge André Njåstad.

Tirsdag morgen ble det kjent at regjeringen snur og dropper forslaget om å overføre flere kulturoppgaver til fylkeskommunene etter massiv motstand fra kulturlivet og mange av fylkeskommunene selv.

Omtalt som demokratireform

Regjeringens regionreform førte til at landets 19 fylker ble slått sammen til 11 regioner 1. januar i år. Som motytelse skulle de nye store regionene få overført flere oppgaver og ansvar. Reformen ble omtalt som en demokratireform som skulle flytte makt nærmere folket.

– Nå er det bare småoppgaver og småposter igjen av den overføringen, mener Vedum.

– Det fylkeskommunene i praksis sitter igjen med, er litt flere oppgaver på vei, samt ansvar for kortbanenettet, havner og farleder. Og det er bare negativt fordi det er en statlig oppgave å binde Norge sammen, mener Sp-lederen.

Han peker på at de fem nordligste fylkene også har nektet å ta ansvaret for havnene, fordi de mener de får for lite penger for å gjøre det.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Økt forvirringen

Vedum kaller reformen «den dyreste og dårligste i manns minne» og mener den bare har ført til forvirring.

– Nå har regjeringen gitt oss elleve regioner, tolv politidistrikt, ti fylkesmannsembeter og enda et annet antall stortingsvalgkretser. Den har også gitt oss historieløse konstruksjoner som Viken. De nye inndelingene løser ingen problemer, de har bare skapt nye, mener han.

Frp har som primærstandpunkt at fylkeskommunenivået skal legges ned, og Njåstad mener regjeringen nå gir drahjelp med dagens beslutning.

– Når regjeringen selv ikke vil flytte oppgaver ned til dem, så viser det at det ikke er behov for dette nivået, sier Njåstad.

Venstre: – En suksess

Regionreformen er ansett som Venstres hjertebarn i regjering. Stortingsrepresentant for Venstre, André N. Skjelstad, avviser kritikken og kaller reformen en suksess.

– Den har definitivt ført til omfattende overføring av makt og ansvar, selv om vi gjerne skulle ha kommet lenger, men dette er jeg sikker på vil rulle videre, sier han.

Han peker på at det blant annet er overført flere tusen stillinger til regionalt nivå innen veiadministrasjon.

Skjelstad sier han er skuffet over at det ikke lyktes å overføre kulturoppgaver til regionene, og har en oppfordring til fylkeskommunene om i større grad å samordne seg.

– Tilbakemeldingene har spriket så mye at det ble ekstra vanskelig. Jeg vil utfordre dem til å gå sammen og si hva slags oppgaver de vil ha, sier han.

Skjelstad sier Venstre vil fortsette å jobbe for å få flere oppgaver til regionene.

– Lytter til lokale innspill

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) forsvarer også reformen.

– Selv om kulturinstitusjonene ikke flyttes, har den nye fylkesstrukturen likevel ført til at mer makt og myndighet flyttes fra staten og nærmere innbyggerne. Fylkeskommunene har blant annet fått ansvaret for å administrere fylkesveiene, kompetanse, integrering, folkehelse, miljø og næringsutvikling, sier han.

Astrup sier skrotingen av kulturoverføringen viser at regjeringen lytter til lokale innspill. (NTB)

Fakta om oppgaver i nye regioner

Disse oppgavene er foreslått overført til de nye regionene. Det skulle også utredes å overføre flere kulturoppgaver til regionene, men regjeringen droppet nå dette forslaget.

Samferdsel

* Administrasjon av fylkesveier

* Forvaltning av tilskudd til utbygging av bredbånd

* Eierskap og forvaltningsansvar for fiskerihavneanlegg

* Tilskudd til ikke-statlige lufthavner

Kompetanse og integrering

* Arbeidsmarkedstiltaket bedriftsintern opplæring (BIO)

* Tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning og tilhørende karrieresentrene

* Bosetting internt i fylkene og annen regional samordning av integreringspolitikken. Fylkeskommunene blir det regionale leddet på integreringsfeltet.

* Tilskudd til Jobbsjansen del B

* Mentor- og traineeordninger

* Tilskudd til etablereropplæring for innvandrere

Folkehelse

* Forvaltning av tilskudd til friskliv, læring og mestring

* Tverrfaglig innsats på rusfeltet

* Klima og miljø

* Oppgaver innenfor skjærgårdstjenesten og statlige sikrede friluftsområder

* Oppgaver på kulturminneområdet

Næringsutvikling og landbruk

* Oppdragsgiveransvar overfor SIVA og Innovasjon Norge for fem næringsrettede ordninger:

– Næringshageprogrammet

– Inkubatorprogrammet

– Bedriftsnettverk

– Mentortjenesten

– Landsdekkende etablerertilskudd

* Forvaltning av tilskudd til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket

* Utarbeidelse av regionalt næringsprogram i landbruket

* Forvaltning av prosjektmidler i kystskogbruket

Styrking av Nord-Norge

* Arktis 2030 (ordningen skal forvaltes av Troms og Finnmark fylkeskommune i samarbeid med Nordland fylkeskommune)

* Sekretariat for Regionalt nordområdeforum

* Forvaltning av tilskudd til kvensk språk og kultur overføres til Troms og Finnmark fylkeskommune

Oppgaver som fortsatt utredes, eller som krever mer tid

– Kjøp av innenlandske flyruter.

– Tilskudd til utvidet TT-ordning.

– Utvidet og mer helhetlig fylkeskommunalt ansvar for tilrettelegging og forsterket opplæring for alle i alderen 16 til 24 år.

– Spesialpedagogisk støtte til barn.

– Tilskuddsmidler i program for folkehelsearbeid i kommunene.

– Minoritetsrådgiverordningen.

– Ytterligere næringspolitiske oppgaver.

– En sterkere kompetansepolitisk rolle.

– Bufetats oppgaver i barnevernet.

(Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet)

Nyeste fra Dagsavisen.no: