Innenriks

Norges Banks hovedstyre må svare på spørsmål om etisk regelverk og skatteparadiser i Tangen-saken

Styret i Norges Bank må svare på hvordan de har kunnet kontrollere opplysninger om aktiviteter i skatteparadiser under ansettelsen av Nicolai Tangen.

Leder Julie Brodtkorp i representantskapet i Norges Bank og direktør Jan Frode Jakobsen i tilsynssekretariatet har oversendt en rekke skriftlige spørsmål til hovedstyret i sentralbanken om ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet.

Representantskapet er opprettet av Stortinget for å føre tilsyn med oljefondet og Norges Bank. Styret i Norges Bank må svare skriftlig på spørsmålene innen onsdag 29. april.

Ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet fikk mye oppmerksomhet etter at VG avdekket at Tangen inviterte til et luksuriøst seminar ved Wharton Business School i Pennsylvania i USA – fem måneder før han ble utnevnt som leder av oljefondet. En rekke norske samfunnstopper deltok, deriblant nåværende oljefond-sjef Yngve Slyngstad.

Slyngstad fikk dekket reise, hotell og kostnader til opphold i dagene seminaret varte.

Les også: Dansen rundt gullkalven

Må svare om det etiske regelverket

I den forbindelse ønsker Brodtkorp og Jakobsen en redegjørelse om det etiske regelverket i Norges Bank.

De spør hvilke konkrete bestemmelser i regelverket som er relevante for å bedømme om Slyngstads deltakelse kan ha vært i strid med reglene.

– I hvilken grad er det i tråd med gjeldende etiske regelverk at noen av utgiftene knyttet til deltakelse på seminar, som omfatter opphold, underholdning og reise mv., ble dekket av Nicolai Tangen, spør de videre.

Les også: LO-topp krever Tangens avgang

Var Tangens referanser på seminaret?

Representantskapet stiller flere spørsmål knyttet til seminaret og ansettelsesprosessen.

Blant annet spør de om hvor mange av Tangens referanser i jobbsøkerprosessen som deltok på det seminaret, og hvem dette i så fall er.

De spør også om hva som er årsakene til at søkerlisten ikke ble oppdatert med Tangens navn.

– Hva er årsaken til at offentliggjøringen av ansettelsen ikke ble utsatt til etter at alt om økonomiske forhold, mulige interessekonflikter mv. var utkvittert, spør de videre.

Skatteparadiser

Hovedstyret i Norges Bank må også svare på om de har fullt innsyn i AKO-selskapenes aktiviteter på Cayman Island eller Jersey og hvordan de løpende skal følge opp disse aktivitetene.

Nicolai Tangen er leder for AKO Capital.

– I hvilken grad har det for hovedstyret vært mulig å kontrollere opplysninger om aktiviteter i såkalte «skatteparadiser, spørres det.

Representantskapet ønsker en beskrivelse av hvordan Tangens rolle og interesse i AKO Foundation skal ivaretas samtidig som han innehar stillingen som daglig leder for oljefondet.

– På hvilken måte vurderer hovedstyret om det er grunnlag for interessekonflikt i dette engasjementet? Har hovedstyret vurdert hvordan AKO Foundation kan opptre uten relasjon til Tangen?

Ekstraordinært møte

Videre ønsker representantskapet blant annet en redegjørelse om hvordan han ser for seg at private formuesforhold og interesser skal ivaretas uten at det oppstår interessekonflikt med stillingen som daglig leder for oljefondet.

Hovedstyret bekrefter å ha mottatt brevet fra representantskapet.

– Norges Banks hovedstyre har mottatt brev fra Norges Banks representantskap der representantskapet ber om en skriftlig redegjørelse og utdyping med dokumentasjon fra hovedstyret når det gjelder enkelte forhold, opplyser Norges Bank torsdag ettermiddag.

Nyeste fra Dagsavisen.no: