Innenriks

Vil ha grønn omstilling hos de små

Grønn omstilling i små og mellomstore bedrifter er resepten på et konkurransedyktig næringsliv etter koronaen, mener Ann-Kristin Ytreberg i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

– Koronakrisen treffer småbedrifter knallhardt. Likevel ser vi at det nok en gang i en krise, er gigantene som setter tonen for debatten, sier Ytreberg til Dagsavisen.

Les også: – Faren er stor for at klima, miljø, fattigdom og ulikhet vil bli tillagt mindre vekt (+)

– Stor effekt

Hun viser blant annet til den omfattende økonomiske hjelpen som flyselskapet Norwegian har fått løfter om fra staten.

– Men om vi skal lykkes med å sikre et konkurransedyktig norsk næringsliv etter krisen, må vi også peke på mulighetene for reell omstilling i de små og mellomstore bedriftene, fortsetter Ytreberg.

 Vi må ikke glemme at over halvparten av verdiskapningen i Norge faktisk skjer hos bedrifter med mindre enn 100 ansatte. Hver for seg kan krisetiltak rettet mot dem virke ubetydelige, men det kan fort bli en stor effekt når alle tiltakene blir lagt sammen.

Les også: Ber om bærekraftige krisepakker

– Legge oss i front

Ytreberg er daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn, som står bak Norges mest brukte sertifiseringsordning for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats. Over 6.600 små og store bedrifter, konsern og kommuner er så langt sertifisert som miljøfyrtårn. Omstillingen til et mer miljøvennlig næringsliv i tråd med klimautfordringene vi står foran, går generelt sett likevel for sakte. Dette arbeidet fikk et skudd for baugen i og med den nylige utsettelsen av klimatoppmøtet som skulle funnet sted i Glasgow i november, på grunn av koronakrisen.

Ytreberg mener vi nå må forsøke å snu denne utsettelsen til noe positivt.

 I Norge kan flyttingen av klimatoppmøtet til en uspesifisert dato neste år gi oss anledning til å legge oss i front og bli et klasseeksempel på hvordan vi kan oppnå grønn omstilling raskere, sier hun.

Les også: Amsterdam svarer på koronakrisen med ny og bærekraftig økonomi

– Vidtfavnende

For å få maksimalt ut av pengene som bevilges i forbindelse med ulike krisepakker, anbefaler hun at fokuset nå blir flyttet fra det å sikre likviditeten i norsk næringsliv, til grønn omstilling med nye og mer bærekraftige løsninger.

 Bærekraft er vidtfavnende og dreier seg like mye om ressurs- og naturforvaltning, sikring av alle ledd i verdikjeden og det å hindre forurensning og forsøpling, som reduksjon av egne utslipp, sirkulærøkonomi og produkt- og tjenesteinnovasjon. Debatten bør i større grad flyttes hit. Her kan nemlig alle bedrifter bidra og spille en viktig rolle, sier Ytreberg.

– Så la oss også rette fokus mot rørselskapet som skal levere til oppdrettsnæringen, frisøren som skal kunne få råd til å kjøpe nye og helst miljøvennlige produkter framover, eller håndverksbedriften som skal utvikle innovative tjenester for å redusere byggebransjens miljøavtrykk.

Les også: Han vil endre streikevåpenet

– Kompetansevridning

Ytreberg ser konturene av det hun tar til orde for i en ekstraordinær tilskuddsordning rettet mot enkeltbedrifter, som Viken fylkeskommune har vedtatt. Den omfatter 24 millioner kroner for internopplæring i bedriftene og 15 millioner kroner i regionale forskningsmidler.

 Flere fylkeskommuner har signalisert at de vil følge etter. Dette er gode nyheter, men for at effekten skal bli mer enn et kortsiktig arbeidstiltak, er det avgjørende at man sikrer at tilskuddene går til bedrifter som fokuserer på kompetansevriding som flytter virksomheten i en grønn retning, anbefaler Ytreberg.

– På samme måte som det er satt opp en liste over hva som kan dekkes av kompensasjonsordningen for frafall i inntekt og dekning av utgifter, bør det nå lages en konkret liste over hvilke tiltak som skal prioriteres i tilskuddordningene for kompetanse og innovasjon.

– Maksimere verdien

Her er Ytrebergs liste over hva hun mener det nå bør fokuseres på «for å maksimere verdien av pengene» som blir bevilget:

Støtte til å bygge kompetanse innen miljøledelse.

Innføring av miljø- og klimaregnskap og -budsjett.

Kunnskap om og faktiske utviklinger innen sirkulærøkonomi.

Kunnskap rundt offentlige anskaffelser og innkjøpspraksis

Kompetanse for å kunne kjøre grønne omstillingsprosesser.

FNs bærekraftsmål

– Vil du si at det du tar til orde for er i tråd med FNs bærekraftsmål?

 Ja, det vil jeg absolutt si. Det å styrke kompetansen og nytenkingen hos små og mellomstore bedrifter vil bidra både til mer lokal konkurransekraft, sysselsetting og evne til å overleve i en verden som endrer seg raskt, svarer Ytreberg.

– Bør FNs bærekraftsmål være hva vi skal styre etter på veien ut av koronakrisen og videre framover?

– Norge som land har forpliktet seg til å jobbe mer i tråd med bærekraftsmålene, og skrevet under på Parisavtalen. I forretningslivet tenker jeg at bærekraft betyr overlevelseskraft for bedrifter. Grønn omstilling er faktisk i tråd med både overlevelse og jobben for å nå FNs bærekraftsmål, spesielt på sikt. Men det skjer ikke nødvendigvis av seg selv. Nå har vi en unik mulighet til å påvirke at vi kan bevege oss raskere mot målene, i stedet for å gå på autopilot tilbake til det som var.

Mer fra Dagsavisen