Innenriks

Utdanningsforbundet: – Kan ikke garantere smittefrie barnehager

Om en uke skal foreldre begynne å sende barna sine i barnehagen igjen. Barnehageansatte er bekymret for hvordan det skal gå, forteller Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

Bilde 1 av 2

Barnehagene er først ut når regjeringen sakte men sikkert letter opp på koronatiltakene som ble innført i midten av mars. Mandag 20. april, om en drøy uke, skal foreldre begynne å sende barna sine i barnehagen igjen, men hverdagen blir ikke helt som før.

En egen ekspertgruppe la før påske fram en rapport hvor de foreslår flere tiltak for smittevern i barnehagene, som hyppig håndvask, økt utetid og tidlig isolering av syke. Denne rapporten følges neste uke opp av en veileder som ifølge NTB tar utgangspunkt i de samme tiltakene.

Saken fortsetter under bildet. 

Oslo 20200405. 
Skiltet på gjerdet ved porten til Hakkespetten barnehage på Bygdøy i Oslo med budskap om det nå er en beredskapsavdeling og at andre barn ikke må bruke uteområdet i åpningstiden. Mange av barnehagene i Oslo holder stengt på grunn av korona-pandemien.
Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Mange av landets barnehager har holdt stengt under koronaepidemien. Mandag om en drøy uke åpner de igjen. Foto: NTB Scanpix

Det er viktig at denne veilederen er så konkret som mulig, sier Steffen Handal. Han er leder for Utdanningsforbundet, som organiserer mange av landets pedagoger.

Handal forteller at forbundet blir kontaktet av urolige medlemmer som er bekymret for barnehageåpningen og lurer på hvordan den nye arbeidshverdagen deres kommer til å bli.  

– Vi er i en situasjon der myndighetene har valgt å åpne barnehagene igjen, selv om det er smittefare i samfunnet. Det skaper usikkerhet og utrygghet, og noen er til og med redde, både for å bli smittet selv og for å smitte andre, sier Handal.

Les også: Koronakrisen kan skvise unge ut av arbeidslivet  (+)

Ingen garanti for smittefrie barnehager 

Ifølge Handal er det ikke mulig å se for seg helt smittefrie barnehager ettersom barn trenger nærhet og fysisk kontakt både med andre barn og med voksne.

– Vi må anerkjenne at barnehager neppe blir garantert smittefrie, men vi må gjøre alt vi kan for å sørge for at det er så trygt som mulig, sier Handal.

Saken fortsetter under bildet. 

Oslo  20170130.
Steffen Handal i Utdanningsforbundet.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, forteller at mange av forbundets medlemmer er bekymret for hvordan hverdagen blir når barnehagene åpner igjen. Foto: NTB Scanpix 

Det er viktig ikke bare for de ansatte, men også for foreldrene og barna selv, understreker han.

– Regjeringen må erkjenne at de både kjemper mot smitte, men også mot redsel og usikkerhet. Ansatte, foreldre og barn må føle seg trygge på åpningen av barnehagene. Hvis ikke tror jeg foreldrene vil holde barna sine hjemme, sier Handal.

Veilederen som ventes over påske kan bidra til å skape denne tryggheten, mener Handal. Han etterlyser tydelige rutiner og retningslinjer og påpeker at mange spørsmål fortsatt står ubesvart etter overleveringen av ekspertgruppas rapport tidligere denne uka:

– Hva skal vi gjøre med henting og bringing? Bør foreldre levere barna på ulike tidspunkt? Skal barna ha med matpakker eller skal maten lages i barnehagen? Hvordan skal vi innfri smittevernkravet om å holde avstand mellom barna? Og hvor lenge skal barnehagen være åpen?, spør Handal.

Les også: Helsemyndighetene vil koronateste barna før gjenåpning av barnehagene

Kan bli mangel på ansatte og lokaler 

Avhengig av hvilke føringer regjeringen legger for barnehagene, kan det ifølge Handal være behov for mer ressurser framover – både i form av flere ansatte og større lokaler.

Han viser til ekspertgruppens anbefaling om å holde barna i små, faste grupper med faste ansatte og daglig vask av overflater og leker. Det vil potensielt kreve mer plass og flere hender, påpeker Handal.

– De som jobber i barnehagen kan ikke både ivareta barnas omsorg og trygghet, og vaske leker og møbler samtidig. Det fordrer ekstra personell, sier han.

Handal tror også det kan bli aktuelt med kortere åpningstider. Vanligvis er barnehager åpne i rundt ti timer, og da spres personalet utover dagen. Det er ikke mulig å få til med faste ansatte på faste barnegrupper, mener Handal.

– Slik kan det ikke være i de første ukene hvor vi prøver ut å åpne barnehagene på nytt. Barn må ha kortere oppholdstid enn vanlig, sier han.

Les også: Nær 40 prosent redde for å sende barna tilbake i barnehage og skole

Ber foreldre forberede seg 

Også Anne Lindboe, direktør i Private Barnehagers Landsforbund (PBL), mener foreldre må forberede seg på et litt annet barnehagetilbud enn de er vant til.

Saken fortsetter under bildet. 

Oslo  20150930.
Måten barn og enslige mindreårige asylsøkere blir tatt imot på i Norge, er svært bekymringsfull, mener barneombud Anne Lindboe.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Anne Lindboe, direktør i PBL, sier at det er trygt å sende barna i barnehagen. Foto: NTB Scanpix 

– Ganske mange barn skal tilbake i barnehagen, men vi vet ikke hvor mange. Det vi vet, er at vi kommer til å ha færre ansatte tilgjengelig. Det er viktig at foreldrene er forberedt på det, og at veilederen har føringer for hvordan vi skal håndtere en slik situasjon, sier Lindboe og fortsetter:

– Vi skal gjøre det vi kan for å opprettholde bemanningen, men det er ikke en haug med kvalifiserte barnehagelærere og assistenter å hente inn. Kanskje det blir aktuelt med mer utebarnehage, eller mindre grupper med barn og voksne på jobb enkelte tidspunkt på dagen.

Hun mener alternativet er verre.

– Hvis føringene fra regjeringen er for strenge, kan vi komme i en situasjon der barnehagene må stenge fordi de mangler personell. Det vil være katastrofalt. Da risikerer vi at sårbare barn og barn med foreldre som er samfunnskritisk personell ikke får det tilbudet de trenger.

Advarsel fra Italia til Norge: – Da skolene stengte, sendte vi barna til besteforeldrene (+)

– Trygt å sende barna i barnehagen 

I likhet med Handal, påpeker Lindboe at mange nå er bekymret for smitterisikoen ved å sende barna i barnehagen. Det må veilederen svare på, mener hun.

Lindboe, som selv er utdannet barnelege, understreker at det er helt trygt.

– Helsemyndighetene er tydelige på at det ikke er noe som tilsier at barn blir alvorlig syke av korona, og at friske barn i veldig liten grad er smitteførende. Foreldre skal være trygge på å sende barna sine i barnehagen, sier Lindboe.

Hold deg oppdatert: Dagens viktigste nyheter om korona

Åpner for kortere åpningstider

Utdanningsminister Guri Melby (V) skriver i en e-post til Dagsavisen at utgangspunktet er at alle barnehager og skoler skal ha et heldagstilbud til barn som omfattes av den gradvise åpningen, men at det kan gjøres unntak.

Mens landets barnehager åpner 20. april, åpner 1. – 4. trinn på barneskolen og SFO mandagen etter, 27. april.

– Det aller viktigste er at barnehager og skoler kan følge veiledningene for smittevern. Barnehage- og skoleeiere vil derfor ha mulighet til kortere åpningstider dersom dette er nødvendig for å følge veiledningene om smittevern som kommer etter påske, skriver Melby, som også viser til at barnehager som trenger bedre tid på å forberede seg, kan utsette åpningen til mandag 27. april.

Saken fortsetter under bildet. 

Oslo 20200407. 
Kunnskapsminister Guri Melby (V) under en pressekonferanse om hvilke koronatiltak regjeringen ønsker å videreføre i dagene og ukene etter påske.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Utdanningsminister Guri Melby (V) sier at de barnehagene som trenger det, kan få korte ned åpningstidene. Foto: NTB Scanpix 

Ifølge statsråden er levering og henting av barn et av temaene som vil tas opp i veilederen som kommer over påske.

– Når det gjelder levering og henting av barn i barnehagen, så må det organiseres på en god måte og det vil derfor være et tema i veilederen som det nå jobbes med, skriver hun.

Dette er ekspertgruppens anbefalinger:

En ekspertgruppe bestående av Utdanningsdirektør Hege Nilssen, Bufdir-direktør Mari Trommald og overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet leverte denne uka en rapport om tiltak på skole- og barnehageområdet.

Blant tiltakene ekspertgruppa foreslår i barnehager og på skoler, er:

* Opplæring i gode håndvask- og hosterutiner, og håndvask med lærer til stede ved starten av skoledagen, før og etter friminutt, etter toalettbesøk og før spising.

* Vask av overflater som berøres ofte ved at elever kan vaske over egen pult daglig. Leker og tastaturer må også vaskes av. Øvrig vask utført daglig med særlig fokus på hyppige berøringspunkter, som lysbrytere og dørhåndtak.

* Tidlig isolering av syke. Barn med luftveissymptomer må være hjemme. Barn som utviser symptomer på luftveisinfeksjon i barnehage/skole, skal sendes hjem. I tilfeller der syke barn må hentes av foresatte, er det en fordel om barnet kan vente på et eget avlukket rom eller utendørs sammen med en ansatt.

Barn har til nå ikke vist å ha risiko for alvorlige sykdomsforløp av covid-19, men for å hindre kontaktsmitte og beskytte risikogrupper, mener ekspertutvalget dette er viktig:

* Sikre at alle elever har egen pult, og ta i bruk større lokaler.

* Opprette merking på gulvet av anbefalt avstand mellom elever i klasserom og områder det kan oppstå kø.

* Ulike tidspunkter for friminutt og økt bruk av utetid/utebarnehage/uteskole.

* Antall skoledager i uka kan kuttes etter modell fra Singapore.

* Ansatte som tilhører risikogruppene, bør få tilrettelagt mulighet for hjemmekontor og videokonferanser, eller omplasseres til andre oppgaver.

Kilde: NTB