Innenriks

Nordmenn har mer tillit til barnevernet, til tross for kritikk og domfellelser

Forskere forbauses av nordmenns økte tillit til barnevernet, til tross for internasjonale domfellelser og voksende kritiske miljø.

Halvparten av alle nordmenn hadde stor eller ganske stor tillit til barnevernet i 2014. I 2020 hadde andelen økt til 60 prosent, viser en ny undersøkelse fra Universitetet i Bergen.

– Vi trodde at den massive kritikken av norsk barnevern, både nasjonalt og internasjonalt, ville føre til mindre tillit til barnevernet og beslutningstakerne, sier professor i statsvitenskap Marit Skivenes, som er ansvarlig for undersøkelsen.

– Jeg ble veldig overrasket. Resultatene viste det motsatte av det jeg hadde ventet.

Les også: Overgrepene startet da hun var seks. Som tolvåring klarte Emilie å si fra om det stefaren gjorde

Norsk barnevern har blitt kritisert og domfelt av den Europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg, for praksis rundt omsorgsovertakelse, samvær og tvangsadopsjoner. Samtidig har institusjonen også opplevd stadig økende kritikk fra mediene, grupper og miljøer både i og utenfor Norge.

Den nye undersøkelsen viser at til tross for stor mobilisering fra disse kritiske gruppene, er de ikke representative for norsk befolkning generelt.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Det er en svært liten gruppe som ligger helt i ytterkanten. De siste resultatene viser at 8 prosent hadde svært lav tillit til barnevernet, og 5 prosent hadde svært lav tillit til dommene i barnevernssaker, sier Skivenes.

Mer fra Dagsavisen