Innenriks

Snart klar med app som overvåker hvem smittede har vært i kontakt med

Helsemyndighetene har utviklet en app som skal brukes til smittesporing. Appen lagrer alle dine bevegelser i 30 dager.

Folkehelseinstituttet har samarbeidet med det statlige selskapet Simula Research Laboratory for å få på plass et digitalt sporingsverktøy.

Målet med appen er å redusere utbredelsen av koronaviruset og raskere isolere personer som har vært i kontakt med smittede.

I dag gjøres smittesporingen manuelt ved at smittede blir intervjuet om hvem de har vært i kontakt med.

Med appen mener myndighetene at de får et mye mer effektivt verktøy som vil redusere tiden som brukes på smittesporing.

– Vi vil understreke at dette vil være et utprøvende arbeid. Mange land ser nå på det samme som oss her i Norge. Vi tenker at i denne situasjonen så kan vi ikke la være å prøve, og dette vil være ett av flere ulike tiltak som kan støtte smitteoppsporingen, sier Gun Peggy Knudsen, områdedirektør for helsedata og digitalisering i Folkehelseinstituttet (FHI).

Det skal være frivillig om man vil laste ned appen eller ikke.

Ifølge Knudsen vet de ennå ikke når appen er klar til å tas i bruk, men det skal være snakk om uker, ikke måneder. 

Det gjenstår fortsatt et betydelig arbeid med hvordan appen skal tas i bruk i det praktiske smittevernarbeidet. Vår tidshorisont er at den skal bli klar så snart som mulig, sier Knudsen til Dagsavisen. 

Les også (+): Forvirringen om Norges nye korona-strategi

Detaljer om appen 

Ifølge Simula, som har utviklet appen i samarbeid med Folkehelseinstituttet, skal sporingsverktøyet fungere på følgende måte:

«Når appen er installert vil den samle data ved hjelp av GPS og Bluetooth. Dataene blir så kryptert og lagres i en egen sikker skyløsning. Dersom en bruker blir konstatert smittet med viruset, vil det være mulig å spore de telefonene som har vært i nærkontakt med den smittedes de siste 14 dagene. Det sendes ut beskjed til de berørte telefonene fra helsemyndighetene, slik at eierne kan ta de nødvendige forholdsregler.»

«Nærkontakt» betyr ifølge selskapet at to telefoner har vært nærmere enn to meter i over 15 minutter.

I pressemeldingen skriver Simula:

«Appen samler data fra GPS og Bluetooth, begge med tidsinnstilling. Senere, hvis en bruker blir bekreftet smittet, kan programmet spore tilbake i disse dataene og finne hvilke telefoner som har vært i nærkontakt. Brukerne av disse telefonene vil få varsel om at de må ta de nødvendige forholdsregler. Det vil opplyses om hvilken dag brukerne var i nærkontakt, men ikke nøyaktig tid og heller ikke navnet til den smittede.»

Ifølge Simula skal appen ikke samle inn helsedata.

«Varsling til brukerne skjer utenfor appen gjennom SMS fra helsemyndighetene. Ved å begrense appens funksjoner kan vi bedre sikre personvern og sikkerhet for bruk av appen. Datatilsynet er holdt løpende orientert om hvordan appen er utformet.»

Datene lagres i 30 dager før de blir slettet. 

– Et inngripende tiltak

– Vi tror appen kan bli ett av flere verktøy for å redusere smitte, men dette er et utprøvende tiltak og vurderinger og arbeid gjenstår for å sikre personvernet, det smittevernfaglige og stabiliteten til programvaren. Vi arbeider nå intensivt med disse avklaringene før vi kan tilby et slikt digitalt verktøy, forklarer Knudsen ved FHI.

Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet, er klar på at smittesporingsverktøyet er et inngripende tiltak.

–  Den viktigste oppgaven i Norge og verden nå, er å håndtere pandemien. Vi ser derfor samfunnsnytten av den foreslåtte løsningen, og at den kan bidra til å redde liv. For at borgerne skal laste ned appen, må det være full åpenhet fra myndighetenes side. Åpenhet bygger tillit, og da vil flere bruke løsningen. Men det er et inngripende tiltak som staten nå gjør i denne helt spesielle situasjonen, sier han.

Datatilsynet mener det må være frivillig å laste ned appen.

– Før appen lastes ned, må brukerne få tydelig og fullstendig informasjon om hvilke opplysninger som samles inn, hvilket formål dataene skal brukes til og lagringstid. De må også få informasjon om muligheten til og konsekvensene av å trekke samtykket tilbake, sier Thon.

Mer fra Dagsavisen