Innenriks

Forsvarer Brynjar Meling etter Krekar-utlevering: En skammens dag

Advokat Brynjar Meling raser etter at mulla Krekar er utlevert til Italia. Krekar ble hentet i fengselet torsdag morgen.

Oslo 20191028. 
Rettsmøte for behandling av vilkårene for utlevering av Najumuddin Faraj Ahmad
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Av Ole Henrik Tveten og Alexander Vestrum

Saken er oppdatert

– Dette er en skammens dag for alle de som ikke har hindret utlevering av en åpenbart uskyldig mann, sier mulla Krekars advokat Brynjar Meling til VG.

Han sier Krekar ble hentet i fengselet torsdag morgen og at det ikke ble gitt anledning til å si farvel til familien.

Justisminister Monica Mæland (H) informerte om utleveringen på en pressekonferanse torsdag. Etter statsrådens orientering møtte Meling pressen.

– Det er en skammens dag for PST, for det nasjonale statsadvokatembetet, riksadvokaten, for regjeringen, departementet, for domstolen. Og det er faktisk sånn man lager et justismord på best mulig måte: Man pulveriserer ansvar slik at ingen trenger å ta ansvar for det som er gjort, sa Meling.

– Ikke gitt forsikringer

63-årige Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, ble 12. februar vedtatt utlevert til Italia, der han i fjor ble dømt til tolv års fengsel for å ha planlagt terror. Dommen er anket.

Hva som skjer etter rettssaken i Italia, vil ikke justisministeren spekulere på.

– Krekar har vært utvist fra Norge i mange år, det er ikke gitt noen forsikringer til Krekar, så hva som skjer da, kan jeg ikke spekulere på, sier Monica Mæland.

Advokat Meling sier han mener norske myndigheter burde garantert for at Krekar kan returnere til Norge når han er ferdig i Italia.

– Norge burde stilt de garantiene. Det jeg skal sørge for, er at hvis det ikke skjer, og det skjer mulla Krekar noe, så skal de personene som står ansvarlige, bli stilt rettslig til ansvar for de handlingene de har begått og de avgjørelsene som er tatt, sier advokaten.

Viruset forsinket utleveringen

Meling sier til Aftenposten at Krekar nå sitter i Rebbibia-fengselet i Roma, og at han fortsatt vil være med i forsvarerteamet i Italia.

Avisen skriver også at den alvorlige situasjonen som har oppstått i Italia på grunn av koronapandemien, gjorde at norske myndigheter en stund trodde at en eventuell utlevering av Krekar ville bli utsatt på ubestemt tid. Regjeringen satte dermed hele prosessen på vent.

Utenriksdepartementet sendte derfor en henvendelse til italienske myndigheter der de spurte om de fortsatt ville ha Krekar utlevert, og om hans helse vlle bli ivaretatt.

De svarte ja på begge spørsmålene.

Utleveringen ble dermed noe forsinket, men trolig bare rundt et par uker.

– Får hjelpen han har krav på

Monica Mæland bekreftet også på pressekonferansen at Justis- og beredskapsdepartementet har fått forsikringer fra italienske myndigheter om at Krekar vil bli godt og forsvarlig ivaretatt i forbindelse med koronasituasjonen.

– Han skal få den hjelpen han skal ha og som han har krav på, sa Mæland på pressekonferansen på spørsmål om å sende Krekar til Italia, som er hardt rammet av koronaviruset.

Krekar kom til Norge som kvoteflyktning i 1991. I 2003 ble han varig utvist fra Norge av hensyn til rikets sikkerhet.

Fakta om mulla Krekar

* 63 år gammel kurder fra Nord-Irak. Egentlig navn Najmuddin Faraj Ahmad.

* Født 7. juli 1956. Til Norge som kvoteflyktning i 1991.

* Ledet fram til 2002 opprørsgruppen Ansar al-Islam i Nord-Irak.

* Pågrepet i 2003 og siktet for terrorrelatert virksomhet i Irak. Saken ble henlagt, men Krekar ble vedtatt varig utvist av hensyn til rikets sikkerhet samme år, etter instruks fra daværende kommunalminister Erna Solberg (H).

* Kan ikke sendes til Irak av frykt for tortur og henrettelse der.

* Tiltalt, dømt, men også og frikjent flere ganger for trusler.

* 12. november 2015 ble Krekar pågrepet i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi. Italienske myndigheter hevder Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax og krever ham utlevert.

* Rettssaken mot Krekar og fem andre tiltalte skulle ha startet i Bolzano i mars 2017, men ble utsatt gjentatte ganger.

* Krekar fikk utstedt norske reisedokumenter, men nektet å reise til Italia ettersom norske myndigheter ikke ville garantere ham returreise.

* 15. juli 2019 ble Krekar dømt til tolv års fengsel for terrorplanlegging av domstolen i Bolzano. Dommen er anket og dermed ikke rettskraftig.

* Krekar ble pågrepet av PST samme kveld på bakgrunn av en internasjonal etterlysning og beslutning om pågripelse fra italienske myndigheter.

* 1. november 2019 besluttet Oslo tingrett at vilkårene for å utlevere Krekar til Italia er til stede. Krekar anket kjennelsen.

* 3. desember 2019 konkluderte Borgarting lagmannsrett med å forkaste anken. Krekars forsvarer varsler at kjennelsen ankes til Høyesterett.

* 14. januar 2019 forkastet Høyesterett anken fra Krekar.

* 12. februar 2019 opplyste Justis- og beredskapsdepartementet at Krekar er besluttet utlevert til Italia. Han klaget på avgjørelsen.

* 13. mars ble det klart at klagen ikke ble tatt til følge av Kongen i statsråd, og dermed var vedtaket endelig. Koronasituasjonen setter derimot effektueringen på vent.

* 26. mars ble mulla Krekar utlevert til Italia. Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) opplyser at departementet har fått forsikringer fra italienske myndigheter om at Krekar vil bli godt og forsvarlig ivaretatt i forbindelse med koronasituasjonen.