Innenriks

Helikopterselskaper i permitteringskrise – advarer mot svekket beredskap

Flere av selskapene som leverer helikopter til alt fra brannslukking til feilretting av nødnettet, har permittert store deler av staben. Det kan gå ut over beredskapen i en akutt situasjon, advarer de.

– På sikt kan den generelle beredskapen i Norge bli svekket, sier Richard Simonsen, daglig leder i Helitrans.

Helitrans er et av flere private selskaper i Norge som utfører oppdrag innen det som gjerne omtales som samfunnskritiske områder.

Det kan være brannslukking ved skogbranner, montering av telemaster eller vedlikehold av nødnettet.

Nå opplever selskapene at oppdrag blir avlyst og prosjekter satt på vent som følge av de drastiske grepene regjeringen gjorde forrige uke for å stoppe spredningen av koronaviruset. Resultatet er at store deler av staben blir sendt hjem fra jobb.

I Helitrans er 45 av 73 ansatte permittert, forteller Simonsen.

– Konsekvensene er at vi kanskje ikke har nok mennesker på jobb. Jeg tror jeg snakker på vegne av hele bransjen når jeg sier at det tar tid å få folk tilbake fra permittering, sier Simonsen.

Les også: LO og NHO krangler om hvor lenge bedrifter må lønne ansatte som blir permittert (+)

– Det er en alvorlig situasjon 

Hans selskap driver med alt fra hyttebygging til bygging av kraftlinjer, og gjør også feilrettinger av nødnettet. Nødnettet er et digitalt samband for politi, brannvesen, helsetjenesten og andre aktører med nød- og beredskapsansvar. Det forvaltes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Saken fortsetter under bildet. 

Meråker  20161116.
 Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og Sveriges inrikesminister Anders Ygeman innvier sammenkoblingen av det norske og svenske nødnettet, under en stor norsk-svensk grenseredningsøvelse i Meråker. Nødetater fra begge land deltar, og det er første gang i verden at to nasjoner kobler sammen sine nødnett. Her fra øvelsen. Radio med begge nettverk påkoblet.
Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Nødnettet er et digitalt samband for nødetater som politi og brannvesenet. Her fra sammenkoblingen av det norske og svenske nødnettet i 2016. Foto: NTB Scanpix 

Helitrans har også inngått såkalte beredskapsavtaler med flere statlige kraftselskaper og offentlige nødetater, tillegg til en egen skogbrannavtale med DSB. Disse avtalene innebærer at Helitrans må være forberedt dersom det skjer noe plutselig, for eksempel hvis det bryter ut en skogbrann eller strømnettet faller ut.

– Det vi driver med, er stort sett samfunnskritisk. Så på et eller annet tidspunkt vil Norge merke at det tar lenger tid å få rettet ting, sier Simonsen.

Simonsen understreker at Helitrans klarer å levere i henhold til de kontraktene som er inngått, men at det kan oppstå problemer dersom det skjer noe utforutsett.

– Hvis vi får en situasjon med skogbrann som i 2018, er det ikke så lett å få tak i helikopter på kort varsel. Vi klarer å levere på kontraktene våre, men i særskilte situasjoner vil vi kanskje ikke kunne levere på beredskap, sier Simonsen og fortsetter:

– Det samme er tilfellet med kraft og telekom. Det er en alvorlig situasjon hvis dette vedvarer.

Les også: Gir krisepakke til luftfarten, på strenge betingelser: – Det er tøffe krav

Saken fortsetter under bildet. 

ROMERIKE  20110920.
Høyspentlinjer  ved Leirsund på Romerike.
Foto: Morten Holm / Scanpix

Bygging av kraftlinjer er en av oppgavene helikopterselskapene utfører i dag. Foto: NTB Scanpix 

Les også: Ber folk om å ikke ringe nødnumre med koronaspørsmål – her er liste over numre du kan ringe

Vil slite med å mobilisere 

Flere andre helikopterselskap melder om samme bekymring som Simonsen i Helitrans.

– Vi er en bransje som server kritisk infrastruktur, og nå ser vi oss nødt til å ta ned driften. Da klarer vi ikke å oppfylle det samfunnsansvaret vi har, sier daglig leder Erlend Folstad i Nord Helikopter, som har permittert 80 prosent av de ansatte. 

Nord Helikopter flyr blant annet for nødnettet, og har ifølge Folstad en beredskapsavtale med Telenor.

– Hvis nødnettet blir satt ut, risikerer man at det ikke finnes selskap som flyr for dem. Det er en svakhet, sier han.

I Airlift er halve staben permittert, forteller daglig leder Stian Hårklau. Airlift har beredskapsavtaler med blant annet forsvaret og politiet, og funksjonene knyttet til disse er fortsatt operative, sier han.

Men med færre ansatte på jobb, kan det bli det vanskeligere å yte beredskap like fort som før, ifølge Hårklau.

– I en virkelig akutt situasjon, vil vi slite med å mobilisere så raskt som vanlig, sier han.

Korona: Her er alt du må vite - Symptomer, smitte, risiko, tiltak og tester

Ber om avgiftslettelser

Forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund deler helikopterselskapenes bekymring.

– Hvis du permitterer nesten alle ansatte, blir naturlig nok spørsmålet om du da i stand til å utføre oppdraget slik du skal? Det er vår bekymring.

– Det vil nødvendigvis få konsekvenser for de samfunnskritiske og beredskapsmessige kontraktene., sier Carlsen.

Saken fortsetter under bildet. 

Yngve Carlsen pilot og leder i SAS flygernes forening. Foto: Brian Cliff Olguin

Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund deler helikopterselskapenes bekymring. Foto: Brian Cluiff Olguin 

Sammen med NHO Luftfart, sendte Flygerforbundet onsdag et brev til regjeringen hvor de ber om avgiftslettelser også for helikopterselskapene som ivaretar samfunnskritiske funksjoner.

«Det bør også tillegges vekt i tildelingen av de varslede låne- og garantirammene at selskap som opererer innenfor disse samfunnskritiske områdene, gis tilgang til likviditet», skriver de i brevet.

I tiltakspakkene som hittil er lagt fram av Stortinget og regjeringen, er det ikke kommet noen egen redningspakke til helikopterbransjen. Det som trengs, er en type nødlån, mener Simonsen i Helitrans.

– Økonomien blir skadelidende av at sitasjonen er som den er. Det er spesielt på likviditeten at vi merker det aller mest, sier han.

Les også: Alle som kommer fra utlandet skal i karantene

Følger situasjonen tett 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) følger tett hvilke konsekvenser koronaviruset har for brann- og redningsvesenene, samt 110-sentralene, skriver fungerende avdelingsdirektør Ann Christin Olsen-Haines i en e-post til Dagsavisen.

– I tillegg har vi løpende dialog med Helitrans AS om skogbrannhelikopterberedskapen. Vi jobber alle nå med kontinuitetsplanlegging for å sørge for tilstrekkelig beredskap til landets innbyggere.

Olsen-Hainses skriver at DSB har et fast skogbrannhelikopter i Sør-Norge, og setter inn ekstra helikoptre i beredskap ved behov. Hva gjelder beredskapkontrakten med Helitrans, åpner denne for at Helitrans kan leie inn helikopter fra alle leverandører i Norge ved behov, skriver Olsen-Haines.

Saken fortsetter under bildet. 

Bykle  20180713.
Skogbrannene raser i Setesdalen. Et Bell helikopter jobber med brannen ved Bordalen sør for Bykle.
Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kan tilkalle assistanse fra Helitrans ved skogbranner. Men Helitrans er bekymret for at lite personell svekker bereskapen. Her driver et helikopter med brannslukking i en av skogbrannene i 2018. Foto: NTB Scanpix 

Den gir også DSB mulighet til å bruke andre helikoptre som er nærmere hendelsen, skriver hun.

Når det gjelder nødnettet, har DSB avtaler med flere underleverandører og bakkemannskap om rask feilretting i hele landet, skriver avdelingsdirektør Sigurd Heier i DSB i en epost.

– Nødnett er en samfunnskritisk funksjon og blir prioritet hos teleoperatører som Nødnett avhenger av når det gjelder tilførsel av strøm og transmisjon, skriver han.

Dersom det ikke er mulig å fly med helikopter til basestasjoner i Nødnett, er det mulig å bruke andre fremkomstmidler, som firehjuling, skriver Heier. 

– Men da med forståelse om at rettetiden kan bli forlenget. 

Ifølge Heier er det også mulig å koble seg til Nødnettet med satelitt hvis det er vanskelig å drive feilretting på andre måter.

Mer fra Dagsavisen