Enighet om en samlet garantiordning på 6 milliarder for luftfarten

Seks partier på Stortinget er enige om en samlet garantiordning på 6 milliarder kroner for flyselskaper med norsk driftstillatelse.

Pakken for luftfarten ble lagt fram på Stortinget torsdag kveld.

– Det foreslås å etablere en statlig lånegaranti på til sammen 6 milliarder kroner. Av disse er 3 milliarder rettet mot Norwegian, 1,5 milliarder mot SAS og resterende 1,5 milliarder mot Widerøe og øvrige flyselskaper, heter det.

Det er regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF, samt Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, som nå er enige om tiltak. Aps transportpolitiske talsmann Sverre Myrli sier andre partier også har signalisert at de kan være interessert.

Tiltakene skal bidra til at selskapene kan få tilgang til finansiering i markedet. Partiene er også enige om å sikre et minimumsnivå i flytilbudet i Norge.

– Kommer til å være krevende

Garantiordningen vil bli organisert gjennom Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK). Staten bidrar med 90 prosent av garantien, forutsatt at eksterne banker, kredittinstitusjoner eller andre kommersielle motparter stiller med resterende 10 prosent.

Det stilles krav til selskapenes soliditet for å kunne benytte seg av lånegarantien.

For selskaper som ikke hadde en egenkapitalandel på minst 8 prosent ved slutten av siste kvartalsrapportering før koronakrisen, må de finansielle kreditorene frafalle renter og utsette avdrag i tre måneder for å få tilgang til garantiene.

Disse selskapene må i løpet av perioden også gjennomføre tiltak for å forbedre balansen ytterligere.

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier partiene forstår at det er vanskelig for Norwegian at det stilles krav til økt egenkapital.

– Det er krevende, og det kommer til å være krevende. Vi mener likevel at dette er en god ordning som staten stiller til disposisjon for at det skal være lettere for flyselskapene å komme gjennom denne perioden, sier hun.

NHO Luftfart: Positiv tiltakspakke, men tøffe krav

Tiltakspakken for luftfarten er en veldig god start. Men det stilles tøffe krav til Norwegian, sier direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

– Det er en pakke på det nivået som er rimelig å forvente, sier Lothe.

Regjeringen og et flertall på Stortinget er enige om å gi bransjen en lånegaranti på 6 milliarder kroner. Men det stilles flere krav, blant annet til å få med en bank eller kommersiell aktør til å stille med 10 prosent av garantien og til egenkapital.

– Det er tøffe krav, det er det ikke tvil om. Selskapet må selv vurdere hvordan de skal håndtere det, sier Lothe til NTB.

– Det krever en omstilling i selskapet, mener han.

Vet ikke om det blir nok

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) kan ikke garantere at hjelpepakken til flybransjen er det som skal til.

– Jeg kan ikke gi noen garantier for selskapene, sier Hareide til NTB.

Han er ikke sikker på at de 6 milliarder kronene staten nå stiller med i garanti, er nok til å holde flyselskapene i Norge i lufta.

– Det vet vi ikke. Men vi ønsker å gi et betydelig bidrag til å sikre luftfarten.

Hareide understreker at også aksjonærene og kreditorene må trå til. Det gjelder spesielt for Norwegian, som i utgangspunktet ikke tilfredsstiller de sunnhetskravene regjeringen har satt for å gi hjelp.

– Dersom kreditorene og aksjonærene er villige til å stille opp, så vil det kunne gi Norwegian en sunnere og bedre struktur. De har vært ærlige om sine utfordringer. Derfor mener jeg det er en veldig god tilnærming som ligger i denne enigheten. Vi gir ikke penger uten å stille krav om at kreditorer og aksjonærer også bidrar, sier Hareide.

Han viser til at Norwegian i dag har en lavere egenkapital enn det kravet regjeringen stiller.

– Vi ønsker at Norwegian skal bli et solid firma som lever videre, men da må de ha en bedre helhet for sitt selskap. Det utfordrer vi de på.