Innenriks

Flere reagerer på regjeringens kriselov

Torsdag behandles lovforslaget fra regjeringen i Stortinget. Advokat Geir Lippestad kaller kriseloven galskap, og han får støtte fra flere hold.

Kriseloven skal gjøre det enklere å sette i verk tiltak som anses som nødvendige i den ekstraordinære situasjonen landet står i, men Lippestad mener den ikke er rett medisin og snarere vil svekke rettssikkerheten, kriver TV 2.

– Regjeringens koronakriselov er galskap. Sette demokrati og rettssikkerhet for oss alle til side for å kunne styre? Få på plass raske beslutningslinjer i samarbeid med Stortinget. Det forventer vi at våre ledere får til. Det handler om å beholde tilliten, sier Lippestad, som er tidligere byråd i Oslo for Arbeiderpartiet.

Les også: Forsvaret ikke spurt om å bistå med smittevernsutstyr

Han får støtte fra jussprofessor Terje Einarsen ved Universitetet i Bergen. Han mener prosessen burde være mer åpen og sier til Dagbladet at «det er en grunn til at man har høringer og ikke minst offentlig debatt slik at det er mulig å komme fram med motforestillinger».

Einarsen er ekspert på menneskerettigheter og leder av Den internasjonale juristkommisjonens norske avdeling, ICJ-Norge.

Også jussprofessor Hans Petter Graver advarer mot loven. I NRKs Dagsnytt 18 sier han det bare er fantasien som setter grenser for hvordan den kan brukes.

Våre tips: 30 aktiviteter å gjøre hjemme med barn (Dagsavisen+)

Fakta om regjeringens kriselov

* Loven vil gi regjeringen fullmakt til å sette til side lover og forskrifter for å håndtere koronakrisen. Blant disse er:

– arbeidsmiljøloven

– dagpengeregelverket og regelverket rundt andre ytelser, for å kunne innføre automatisk saksbehandling og mer deling av personopplysninger

– domstolsloven for å kunne ha forenklet behandling i domstolene, deriblant gjennomføring av rettssaker uten at partene er fysisk til stede

– plan- og bygningsloven, samt økt mulighet til å kunne rekvirere bygg på kort varsel. Også skip skal kunne rekvireres for å sikre forsyningslinjer.

– unntak fra selskapsloven, regnskapsloven, burettslaglova og andre lovverk, der det kreves fysisk oppmøte i formelle sammenhenger som årsmøter og generalforsamlinger

– kommuneloven, for å gi kommuner myndighet til å fatte enkelte beslutninger uten at dette er forankret i kommunestyret

– unntak fra kravet om politiattest

– økt bruk av fotlenke for straffedømte

– mulighet til å sette EØS-avtalen og internasjonale konvensjoner til side

* Korona-loven skal gjelde i seks måneder

* Loven blir behandlet i Stortinget torsdag (NTB)

Mer fra Dagsavisen