Forsvaret ikke spurt om å bistå med smittevernsutstyr

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) sier de så langt ikke har fått noen bistandsanmodninger om smittevernutstyr fra helsemyndighetene.

Det skriver Forsvarets forum.

I Norge er det behov for mer smittevernutstyr, og helseforetakene må rasjonere. Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) vil ikke si noe om hvor mye utstyr de har på lager, utover at de har «kontroll».

Sjef for Forsvarets sanitet (FSAN), Jon Gerhard Reichelt, sier de vil dele med helseforetakene dersom de har størst behov.

– Vi har et nært samarbeid med det sivile på all logistikk, og vi bruker de samme kanalene for medikamenter og forbruksutstyr. De som har størst behov for det, vil bli prioritert. Vi blir ikke sittende på svære lagre hvis de sivile blir tomme, sier Reichelt.

Helse- og omsorgsdepartementet har så langt ikke kommentert om de har bedt Forsvaret om hjelp.

Korona: Her er alt du må vite - Symptomer, smitte, risiko, tiltak og tester