Innenriks

Regjeringen gir i dag ordre om riving av Y-blokka

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) vil onsdag gi Statsbygg ordre om å starte rivingen av Y-blokka i regjeringskvartalet.

13. desember i fjor ga Oslo kommune tillatelse til riving av Y-blokka. Tillatelsen ble klaget inn for Fylkesmannen i Oslo og Viken, og kommunen ga utsatt iverksetting av tillatelsen til klagene var behandlet av Fylkesmannen. 21. februar stadfestet Fylkesmannen rivetillatelsen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender onsdag brev til Statsbygg om at de kan starte arbeidet med å forberede riving, sier statsråd Nikolai Astrup.

– Departementet har i dag behandlet forespørselen om utsatt iverksetting av riving og kommet fram til at vi ikke imøtekommer den, sier Astrup til NRK.

Les også: Omstridt kvartal på museum

Håper at arbeidet kan settes i gang

Grunnen til at han gir klarsignal til å gå videre med rivingen, er at departementet mener at det ikke kommer fram nye argumenter som ikke er vurdert tidligere.

Astrup sier at det vil ta litt tid å forberede arbeidet med rivingen.

– Men min ambisjon er at vi nå skal sette i gang og få levert på vedtaket som Stortinget har fattet, sier Astrup.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Søksmål

Støtteaksjonen for bevaring av Y-blokka har tidligere varslet at de går til søksmål mot staten for å stoppe rivingen av blokka i regjeringskvartalet i Oslo. Blant deltakerne i støtteaksjonen er Norske arkitekters landsforbund, Fortidsminneforeningen og Oslo Arkitektforening.

Les mer her: Astrup stiller seg uforstående til søksmål

De sier at prosessen rundt rivingen er formet slik at ingen kan klage på den, noe de mener er udemokratisk. Derfor sier de at de ikke hadde noe annet valg enn å gå til søksmål.

De har samtidig bedt om at det gis utsatt iverksetting av rivetillatelsen til rettskraftig dom foreligger.

Se de historiske bildene fra da Regjeringskvartalet ble bygget (Dagsavisen+)

Picasso og Nesjar

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver i en melding at det ikke skal gis utsatt iverksetting av rivetillatelsen.

– Det er blant annet lagt vekt på at utsatt iverksetting vil forårsake betydelige økonomiske konsekvenser for det offentlige og være til hinder for gjennomføring av politisk fattet vedtak om å gjenreise regjeringskvartalet. Departementet har også lagt vekt på at søksmål høyst sannsynlig ikke vil få et annet utfall enn at reguleringsplanen og rammetillatelsen opprettholdes som gyldige, heter det fra departementet.

Y-blokka sto ferdig i 1969 som en del av regjeringskvartalet. Den er tegnet av arkitekt Erling Viksjø og omtales som et senmodernistisk hovedverk i Norge. Kunstnerne Carl Nesjar og Pablo Picasso står bak verkene «Fiskerne», som ses på veggen ut mot Akersgata, og «Måken» i vestibylen.

Debatt: «Man kan lett få mistanke om at rivningen av Y-blokka ikke har med sikkerhet å gjøre»

Mer fra Dagsavisen