Innenriks

Jakter skurker i byggebransjen: Mener utenlandske arbeidere må få dagpengene de har krav på

Lars Mamen leder akrim-prosjektet Fair Play. Dette mener han må gjøres for å sikre de mest utsatte arbeiderne.

Av Eline Lønnå / Fri Fagbevegelse

Arbeidere som er ansatt i useriøse byggebedrifter blir ofte lønna i kontanter. Lønna rapporteres ikke inn til myndighetene. Mange får ikke utbetalt lønn, eller får en for lav lønn enn det som er avtalt og det som er minste lovlige lønn i bransjen.

Noen opplever at de blir trukket ymse beløp helt urettmessig av arbeidsgiver, eller de utsettes for «payback» (at de må betale tilbake noe av lønna).

Trusler og vold mot arbeidstakere som oppfattes som «illojale» av de kriminelle nettverkene er en del av hverdagen i den mørke delen av byggebransjen.

Denne beskrivelsen kommer fra Lars Mamen i Fair Play Bygg. Det er et topartssamarbeid mellom arbeidsgivere og ansatte som vil ha en seriøs byggebransje.

Målet med prosjektet er at det skal komme inn tips både fra aktører i bransjen og andre som har mistanke om kriminell virksomhet knytta til bygg. Tipsene skal så ettergås og bygges videre på, før de sendes over til myndighetenes a-krim-sentre.

Les også: Derfor gikk Ap til Venstre i stedet for Rødt i gigantsak

Mangler lønnsgrunnlag

Nå sier Mamen at arbeidere som utsettes for denne typen arbeidsgivere må gis en ekstra beskyttelse i loven.

Han mener at Nav må utvide sin kompetanse på arbeidskriminalitet og sikre seg rutiner som gjør at disse arbeidstakerne ikke må vente for å få dagpenger fordi dagpengegrunnlaget mangler.

– Et bortfall av karensperioden for dagpenger vil være positivt, og til hjelp for at de skal kunne bryte med arbeidgivere som utnytter dem, sier Mamen.

Karensdager betyr at man må vente en periode før rettigheter, som dagpenger, blir gjort gjeldende. Hvis man selv er ansvarlig for jobbtap, er karenstiden på 12 uker.

Mamen peker på at dette ofte er svært vanskelig for arbeidere som står i et avhengighetsforhold til sjefen og ofte har bostedet sitt direkte koblet til arbeidet.

Forslaget om ingen ventetid på dagpenger kommer fra Arbeiderpartifraksjonen i arbeids- og sosialkomiteen. Lars Mamen er positiv, men mener samtidig dette ikke er nok.

– Vi må etablere en «exit-strategi» for arbeidsfolk som blir grovt utnytta. Dersom denne gruppa arbeidstakere får økonomisk og juridisk hjelp til lønnskrav og å anmelde slaveforhold, kan vi trekke mange ut av disse nettverkene og samtidig svekke den svarte økonomien, sier Mamen.

Les også: Så mye mindre har denne vinteren kostet Oslo 

Fagarbeideren

Bakgrunnen for forslaget i Stortinget er saken som ble avslørt rett før jul, der bemanningsbyrået Fagarbeideren ble slått konkurs. 35 ansatte fra Polen, Bulgaria, Afghanistan og Norge hadde ikke fått lønn på flere måneder, og sto på bar bakke.

LO gikk aktivt inn i saken, og i kjølvannet kom en gruppe stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet med et representantforslag om å styrke ofre for slavearbeid og arbeidslivskriminalitets rettsvern og trygderettigheter.

Dette synes Lars Mamen er svært positivt:

– Det er gledelig med politiske initiativ for å styrke rettsvernet mot utnytting av ei gruppe arbeidstakere som utsettes for tvang, utnytting og moderne slaveri – men som ikke kommer inn under en streng juridisk definisjon av begrepet «menneskehandel».

Mer fra Dagsavisen