Innenriks

Laila Anita Bertheussen tiltalt for angrep og trusler mot statsorganer

Riksadvokaten har tiltalt Laila Anita Bertheussen for angrep på mot landets styringsorganer gjennom flere trusler, brannstiftelse og skadeverk.

Oslo  20190314.
Politiet ransaker og har sperret av boligen til justisminister Tor Mikkel Wara på Røa i Oslo. Laila Anita Bertheussen er siktet for å ha tent på parets bil natt til 10. mars for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det. Hun ble pågrepet av PST torsdag.
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Av Steinar Schjetne

Saken er oppdatert

Tiltalen som ble offentliggjort torsdag, er tatt ut etter straffeloven paragraf 115 for angrep og trusler mot landets øverste styringsorganer. Den knytter seg blant annet til trusler rettet mot Bertheussens samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, samt hans partifeller samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

Truslene ble framsatt i flere brev adressert til Wara, samt til ekteparet Tybring-Gjedde. I et av dem var det lagt ved et hvitt pulver, fra tabletter og natron, ifølge tiltalen.

– Trusselhandlingene ble utført slik at det fremsto som om de var begått av en eller flere utenforstående personer som mente at noen som bodde i boligen var rasister og/eller nazister, at det var en sammenheng mellom handlingene og at de var begått av samme gjerningspersoner, heter det i tiltalen.

Den konkluderer med at truslene var egnet til å påvirke Waras arbeid som justisminister og begrense hans frie bevegelighet og tilgjengelighet. Det samme er konklusjonen for ekteparet Tybring-Gjedde.

SIKTET: PST har utvidet mistanken mot Laila Anita Bertheussen. Foto: skjermdump/ NTB scanpix

Laila Anita Bertheussen. Foto: Skjermdump / NTB scanpix

– Åpnebart at noen andre kan ha gjort det

Bertheussen (54) nekter fortsatt straffskyld, ifølge forsvareren, advokat John Christian Elden.

Han sier til NTB at klienten reagerer på tiltalen, men at hun ikke er overrasket over at den kommer og at hun ser fram til at saken kommer for retten.

– Vi har fått saksdokumenter som ikke inneholder noen fellende bevis, men en såkalt sammensatt vurdering som tilsier at de mener at de kan utelukke at det er andre som står bak. Etter vår oppfatning har de ikke etterforsket andre, og derfor er det en fundamental forskjell i ståstedene til partene, sier Elden.

Han mener PST burde ha sett mer konkret på andre personer i saken.

– Det er helt åpenbart andre som kan ha gjort det. Det er det også etter PSTs egen oppfatning som sier at de ikke kan se bort fra at andre personer kan ha vært på området, men det er altså ikke etterforsket.

– Har hun noen idé om hvem som kan ha gjort dette?

– Hun har synspunkter på det, men det er det ikke opp til oss å spre offentlig. Det er PST som foretar etterforskningen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Knyttes til teaterstykke

Handlingene i tiltalen ble satt i sammenheng med et omstridt teaterstykke som ble framført på Black Box i Oslo, der fotografier og videobilder av boligene til Wara og Tybring-Gjedde ble vist i bakgrunnen. Det er henvisninger til nettopp forestillingen «Ways of Seeing» i flere av trusselbrevene. I tiltalen knyttes dette blant annet til at Bertheussen hadde politianmeldt flere personer involvert i forestillingen.

«Trekk ANMELDELSE neste gang får VI det til», heter det i et brev hvor det også var lagt ved en plastpose med en hyssingstump i. Hyssingstumpen blir trolig forstått som en henvisning til hærverk på samboerparets bil, som var blitt tagget ned med hakekors og «rasist» og hvor det ble funnet hyssing som var blitt påtent ned i bensintanken.

«Det er ikke vi som er farlige, det er rasistene. Når de sier de er redde, må jeg bare le», heter det i et annet brev sendt Tybring-Gjedde og Wara/Bertheussen.

Les også: Lettet over at det er tatt ut tiltale

Brann, tagging og skadeverk

Tiltalen omfatter også brannstiftelse utenfor boligen til samboerparet Wara/Bertheussen, samt taggingen av ordet «rasisit» på boligens yttervegg – handlinger som fikk betydelig oppmerksomhet da de ble begått for et års tid siden.

Den daværende justisministeren fortalte NTB at han opplevde handlingene ubehagelige og alvorlige, og karakteriserte dem som angrep på demokratiet. Toppolitikere har lært seg å leve med grov sjikane og alvorlige trusler på nettet, men det er spesielt alvorlig at de nå også rammer familien, poengterte han.

– Det er det som gjør denne saken så alvorlig. En ting er å rette verbal skyts mot en politiker som gjør en jobb, noe helt annet er å gå inn mot familien hans.

Verken Siv Jensen, Ingvil Smines Tybring-Gjedde eller noen i Fremskrittspartiet sentralt har så langt ønsket å kommentere tiltalebeslutningen overfor NTB.

Fakta om Bertheussen-saken

* Natt til 6. desember 2018 tegnet noen et hakekors og skrev ordet «rasisit» på huset og bilen til daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). I tillegg hang en hyssing ut av bensintanken på en bil som sto parkert ved huset i Oslo, noe som ble ansett som et forsøk på å tenne på bilen eller en trussel om det.

* 26. desember anmeldte Waras samboer Laila Anita Bertheussen teateret Black Box i Oslo for å ha filmet parets hus. Anmeldelsen ble siden henlagt, og Bertheussen klaget henleggelsen inn for Statsadvokaten og fikk medhold.

* Senere ble saken igjen henlagt, og i mars 2019 sendte Bertheussens advokat inn en ny klage. Også Black Box sendte inn klage på politiets opptreden under arbeidet med etterforskningen. Med klagen fulgte også et erstatningskrav.

* 17. januar var det et branntilløp i søppelkassen på utsiden av Waras hus.

* 11. februar undersøkte politiet en mistenkelig gjenstand som var plassert ved Waras hus. Et tøystykke med flasker ble funnet bundet fast med knute i en krok under støtfangeren på bilen. Ifølge Dagbladets kilder fant politiet spor etter brennbar væske i flaskene. Politiets bombegruppe undersøkte gjenstanden og konkluderte senere med at gjenstanden var ufarlig.

* 4. mars rykket politiets bombegruppe ut til Wara og Bertheussens hus etter at det ble funnet et brev i postkassen. Brevet ble oppfattet som truende.

* Natt til 10. mars rykket politiet ut til en brann i Waras bil, som sto parkert utenfor huset. Brannen ble raskt slukket, og etterforskningen ble overlatt til PST.

* Torsdag 14. mars ble Bertheussen siktet for å ha tent på bilen 10. mars. Hun var da ikke siktet for de tidligere hendelsene, men PST-sjef Benedicte Bjørnland sa det er «naturlig å se disse i sammenheng».

* Torsdag 28. mars endret PST Bertheussens status fra fornærmet til mistenkt i samtlige saker, bortsett fra den hun allerede var siktet for. Samme dag gikk Wara av som justisminister.

* Bertheussen erkjenner ikke straffskyld, og hennes forsvarer John Christian Elden har sagt at saken kun er bygd på indisier.

* 3. juni fikk PST et brev med innhold som skal tale til Bertheussens fordel, ifølge Dagbladet. Pakken ble først sendt til Elden, som siden overleverte den til PST. Konvolutten er poststemplet 28. april 2019, sendt fra Norge. På dette tidspunktet skal både Bertheussen og Wara ha oppholdt seg i USA.

* 25. juni valgte Riksadvokaten å avvise Bertheussens klage på henleggelsen av hennes anmeldelse av Black Box. Samtidig avvises Black Box' klage og erstatningskrav i forbindelse med politiets håndtering av saken.

* 23. september bekreftet PST at innstillingen om påtalespørsmålet er oversendt til Det nasjonale statsadvokatembetet. Ifølge flere medier hadde PST innstilt på å tiltale Bertheussen.

* 30. oktober opplyste Det nasjonale statsadvokatembetet at de har sendt saken tilbake til PST for nye undersøkelser.

* 17. desember oversendte Det nasjonale statsadvokatembetet forslag om påtaleavgjørelse til Riksadvokaten.

* 23. januar 2020 oversendte Riksadvokaten sin påtaleavgjørelse i saken til Det nasjonale statsadvokatembetet.

* Bertheussen tiltales for angrep og trusler mot landets øverste styringsorganer. Tiltalen er tatt ut etter straffeloven paragraf 115 og knytter seg blant annet til trusler rettet mot hennes egen samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, samt hans partifeller samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

Kilder: NTB, NRK