Innenriks

Karl-saken: – Kommunen bør komme med en beklagelse til oss

Ragnhild Johnsen Meldalen og Arne Ugedal får tilbake rollen som nærmeste pårørende til sin egen sønn.

Arne Ugedal og Ragnhild Johnsen Meldalen ble fratatt statusen som nærmeste pårørende for sin egen sønn. Nå må kommunen omgjøre vedtaket.

– Takk og lov. Dette var rett og slett gledelig, sier Ragnhild Johnsen Meldalen når Dagsavisen ringer henne og forteller at Fylkesmannen i Innlandet har konkludert med at hun og mannen skal være sønnens nærmeste pårørende.

I 2018 bestemte Kongsvinger kommune at Ragnhild og Arne ikke skulle få være nærmeste pårørende til sin egen sønn. Sønnen fikk diagnosen moderat psykisk utviklingshemning da han gikk på ungdomsskolen. Ekteparet fra Kongsvinger har kjempet en årelang kamp mot kommune og stat for at sønnen skal få et bedre botilbud og tettere helseoppfølging.

Les også: Får ikke være pårørende til sin egen sønn

Karl-saken

Dagsavisen har skrevet flere saker om deres kamp. I samråd med foreldrene har vi kalt sønnen for «Karl» siden det navnet er brukt i saker som har vært skrevet om ham tidligere. Karl bor i dag i en privat institusjonsbolig mange mil unna foreldrenes hjem.

For hvert år som har gått, har foreldrene blitt mer og mer bekymret for sønnens helsetilstand, men de har ikke fått innsyn i hva slags medisiner han får eller hva slags helsemessige vurderinger som blir gjort.

De har også kjempet for at sønnen skal få en annen verge enn den personen som Fylkesmannen har utnevnt. Foreldrene og deres advokat mener det ikke er noen tvil om at Karl har gitt klart uttrykk for at han vil ha moren som verge.

Klaget til Fylkesmannen

Foreldrene klaget til Fylkesmannen da kommunen vedtok at de ikke skulle få være pårørende, men de ble ikke hørt.

I mars i fjor brakte foreldrenes advokat, Helge Hjort, saken inn for Sivilombudsmannen, og rett før jul kom Ombudsmannen med en uttalelse.

I uttalelsen sto det at Sivilombudsmannen mener Fylkesmannen i Innlandet har lagt til grunn en uriktig rettslig forståelse av reglene som gjelder for valg av nærmeste pårørende.

Dagsavisen kontaktet Fylkesmannen i Innlandet om uttalelsen fra Sivilombudsmannen for snaut to uker siden, men fikk til svar at de trengte mer tid på å gå gjennom saken. Fylkesmannen ville drøfte uttalelsen med Helse- og omsorgsdepartementet.

Ifølge Harald Vallgårda, fylkeslege hos Fylkesmannen, har de nå fått klar beskjed fra departementet om å følge loven og rette seg etter Sivilombudsmannens uttalelse. Vallgårda forteller at Fylkesmannen har sendt brev til Kongsvinger kommune. I brevet står det at det er foreldrene til Karl som skal regnes som hans nærmeste pårørende og at kommunens vedtak fra 2018 må omgjøres.

Les også: «Karl»-saken: – Et enormt maktmisbruk

Forventer en beklagelse

– Jeg synes kommunen nå bør komme med en beklagelse til både oss og Karl. Vi har vært rettsløse i flere år. Kommunen og Fylkesmannen representerer samfunnet. Er det sånn samfunnet skal oppføre seg mot sine borgere? spør Ragnhild.

Hun har tidligere uttalt at saken har vært svært belastende for familien.

– Det har kommet så mange beskyldninger mot oss som det har vært umulig å forsvare seg mot. Denne saken har gjort meg helt skjelven og nesten tatt knekken på meg.

Dagsavisen har vært i kontakt med Kongsvinger kommune. Kommunalsjef Cathrine Pedersen har svart per e-post.

– Når kommunen nå har mottatt en omgjøring av Fylkesmannens vedtak i pårørendespørsmålet, vil Kongsvinger kommune hurtig saksbehandle saken på ny og fatte vedtak i tråd med Sivilombudsmannens vurderinger, skriver hun og legger til:

– Kongsvinger kommune vil i løpet av kort tid gå i dialog med involverte parter og legge til rette for et godt samarbeid videre.

Les også: Prest om «Karl»-saken: – Myndighetene må komme foreldrene i møte