Innenriks

Flere unge er positive til olje

Andelen som er positive til olje som energikilde har økt fra 13 til 27 prosent blant dem under 30 siden 2016.

Totalt stiller 26 prosent av befolkningen seg positive til bruken av olje som energikilde, opp fra 19 prosent i 2016, kom det fram av Klimabarometeret 2019, som ble gjennomført av Kantar.

Størst prosentvis økning har det vært blant dem under 30, og 27 prosent av de spurte i denne aldersgruppen sier de er oljepositive. Gruppen havner dermed over gjennomsnittet.

– Jeg tror dette kan komme av at det har blitt mer fokus på oljefondet og hva olja betyr for norsk økonomi, samt et ønske om å sikre framtidige generasjoner, sier avdelingsleder Eva Fosby Livgard i Kantar til Klassekampen.

Les også: Kongen deltar ikke ved åpningen av Johan Sverdrup

Forsker Bård Lahn fra Cicero senter for klimaforskning synes den økende oljeoppslutningen er svært overraskende, spesielt sett i lyset av den offentlige debatten de siste årene, der utfasing av oljen har vært et sentralt tema.

Leder Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom tror utviklingen skyldes vellykket reklame fra oljebransjen.

– Jeg tror oljenæringen kan si å ha lykkes med kampanjene sine der de fronter norsk olje og gass som en løsning på klimaproblemet. Forskerne, på sin side, mener jo ikke det. Vi har allerede funnet mer olje og gass enn det vi kan bruke dersom vi skal klare å nå 1,5-graders-målet. Likevel kunne jeg ikke gå forbi et eneste busstopp hjemme i Stavanger uten reklame for olje og gass, sier Eiterjord.

Mer fra Dagsavisen