Innenriks

Vedtak om riving av Y-blokka blir stående

Vedtaket om å rive Y-blokka blir ikke omgjort. Kommunaldepartementets konklusjon er at tillatelsen ikke er i strid med internasjonale konvensjoner.

Fortidsminneforeningen, Oslo Arkitektforening og Norske arkitekters landsforbund ba departementet om å omgjøre Fylkesmannens vedtak. Klagerne mener at riving av Y-blokka er i strid med FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, heter det i en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Oslo kommune innvilget 5. juli 2019 rammetillatelse for riving av Y-blokka. Fylkesmannen i Oslo og Viken opprettholdt tillatelsen 11. november.

Departementet har også vurdert andre konvensjoner, deriblant Europarådets konvensjon om vern av Europas faste kulturminner, også kalt Granada-konvensjonen.

Kunsten bevares

Y-blokka med sin integrerte kunst besitter viktige verneverdier. Den integrerte kunsten skal tas vare på og få en ny plassering i det nye regjeringskvartalet, opplyser departementet i pressemeldingen.

Plan- og bygningsetaten ga tidligere denne måneden rammetillatelse for midlertidig oppbevaring av Picasso-kunstverkene «Fiskerne» og «Måken». Ved riving av Y-blokka skal kunstverkene skjæres ut og flyttes til oppbevaringsbokser før de etter lagringsperioden på mellom fem og ti år skal monteres i det nye regjeringskvartalet.

Måtte gi tillatelse

Plan- og bygningsetaten i Oslo ga fredag tillatelse til riving av Y-blokka, men uttrykte at de likevel ønsket å bevare bygget. De ba også Statsbygg om å vente med riving til departementet hadde ferdigbehandlet omgjøringsbegjæringen.

– Det er ikke en hemmelighet at Plan- og bygningsetaten hadde ønsket å bevare Y-blokka, men regelverket er klart: Vi måtte gi rivetillatelse siden riving er fastlagt i statens reguleringsplan, og nå er også igangsettingstillatelsen til riving gitt, sa etatsdirektør Siri Gauthun Kielland.

Y-blokka er for andre gang plassert på listen over de viktigste truede kulturminnene i Europa av kulturvernorganisasjonen Europa Nostra.

Søknaden fra Statsbygg omfatter riving av Y-blokka med to underetasjer, samt utvendig trapp og lokk over Hospitalsgata. Arealet som skal rives, er på 21.750 kvadratmeter.

Mer fra Dagsavisen