Innenriks

Tusenvis av reisende må kjøpe to togbilletter istedenfor én fra søndag av

Skal du lenger enn langt med tog i Norge, kan det fra søndag av bli dyrere.

Åtte prosent av alle reisende med Sørlandsbanen kombinerer reisen med en reise på andre jernbanestrekninger, ifølge samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Disse togpassasjerene har så langt kunnet klare seg med én miniprisbillett til 249 kroner på hele reisen, men på grunn av jernbanereformen må de nå kjøpe en slik billett både av Go-Ahead, som overtar Sørlandsbanen søndag, og Vy, som  fortsatt skal kjøre tog i resten av Sør-Norge.

«Beskjeden del»

Det at nær hver tiende reise som gjennomføres på Sørlandsbanen blir foretatt av noen som reiser videre med tog, framkommer av et svar fra Dale til Sps Siv Mossleth. Nylig stilte hun spørsmål om samferdselsministeren ville «iverksette kompenserende tiltak for å videreføre muligheten for å kjøpe miniprisbilletter».

I sitt svar påpeker Dale at det er opp til togselskapene selv, «ut fra marknadsmessige vurderingar» å avgjøre hvor mange lavprisbilletter de legger ut for salg.

Det at miniprisbillettene i verste fall kan bli dobbelt så dyre hvis reisen omfatter både Go-Ahead og Vy, synes ikke å bekymre statsråden stort.

Det er «viktig å påpeika at det er ein beskjeden del av kundane på Sørlandsbanen dette gjeld: Berre 3 prosent av dagens kundar reiser i kombinasjon med anna fjerntogstrekning, og for kundar som kjøper minipris på denne reisa, kan billettprisen bli dyrare. For kundar med ordinære billettar og sosiale rabattar blir det ingen endringar», skriver Dale.

«Vidare er det cirka 5 prosent av kundane på Sørlandsbanen som reiser til/frå intercity-strekningane, og kunder med miniprisbillett vil for denne kombinasjonen òg kunne oppleva ein prisauke. Men prisauken for denne gruppa blir lågare sidan minipris har mindre effekt på kortare strekningar, fortsetter Dale.

Les også: Langt høyere prisvekst på tog enn fly: – Det er ikke rart at flytrafikken vokser

78.800 reisende

Ifølge Statistisk sentralbyrå var det 985.000 påstigninger på Sørlandsbanen i fjor. 8 prosent av dette utgjør 78.800 reiser. Hvor mange av disse som reiste på miniprisbilletter, sier ikke SSBs tall noe om.

«Hver måned legger vi ut tusenvis av miniprisbilletter», reklamerer Vy, som altså frakter passasjerer på Sørlandsbanen fram til søndag.

«Pris kan vera avgjerande for om folk vel tog framfor fly eller bil», erkjenner Dale.

«Samstundes er det viktig at togselskapa er innovative når det gjeld å utvikla tilleggsprodukt som kundane ønskjer og etterspør, og som dei er villige å betala ekstra for», fortsetter han i sitt svar til Siv Mossleth i Sp.

– Ikke tilgjengelig

Heller ikke Venstres Jon Gunnes er spesielt bekymret over billettsituasjonen som oppstår fra søndag av.

– Mange har nok forsøkt å booke minipris hos NSB eller nå Vy, og opplevd at prisen på 249 kroner ikke har vært tilgjengelig, og endt opp med å betale betydelig mer for reisen, sier han.

Gunnes tror derfor at det generelt sett ikke vil bli dyrere å reise med toget.

– Go-Ahead har vunnet anbudet på å kjøre tog på Sørlandsbanen fordi de legger inn i sine kalkyler at de skal øke passasjergrunnlaget betraktelig. De har en avtale med staten om makspris, samt krav om rabatterte billetter for studenter og honnør, på akkurat samme måte som Vy har det. Hva de velger å kalle billettene, og hvor mange billetter til rabatterte priser de legger ut for salg, er opp til selskapet, påpeker Gunnes.

– Når Go-Aheads forretningsplan handler om å få flere til å reise med tog, er det usannsynlig at de vil prise seg høyere, mener han.

– Tvert imot ligger det i avtalen Go-Ahead har med Jernbanedirektoratet, et sterkt incitament for å prise reiser lavere.

Mer fra Dagsavisen