Innenriks

Nei til både kull, olje og gass

Stiftelsene ved Universitetet i Oslo (UiO), som er gode for 950 millioner kroner, har vedtatt å bli 100 prosent fossilfrie.

Bilde 1 av 2

Det innebærer at forvaltningen av alle disse pengene blir håndtert av Storebrand og KLPs fossilfrie fond fra neste uke av.

Disse fondene investerer heller ikke i selskaper som tjener mye penger på våpen, tobakk, alkohol, gambling eller porno.

– UiO har vedtatt å bli et grønt universitet. Da er det naturlig at avkastningen til stiftelsene også er grønn. Vi kan ikke bruke avkastning fra for eksempel kull til å gjøre noe grønt, sier Hans Jørgen Stang.

Han er administrerende direktør i Unifor, som i sin tid ble etablert av UiO. Unifor forvalter 130 private stiftelser som med sine totalt 950 millioner kroner, både bidrar med stipender til studenter og ansatte ved UiO, og støtter forskning der.

To år før fristen

Styremedlemmene i stiftelsene er også styremedlemmer i Unifor. Vedtaket om fossilfri forvaltning av stiftelsenes betydelige kapital, ble fattet på et styremøte i Unifor sist mandag.

– Hvor stor har avkastningen så langt vært?

– Hittil i år 18 prosent, de siste ti årene 12 prosent per år, svarer Stang.

– Hvilke økonomiske konsekvenser kan det få at alle pengene flyttes til fossilfrie fond?

– Vi taper ikke penger på dette. Vi forventer lik avkastning og risiko over tid, svarer Stang.

– Siden du nevnte kull, har dere investert i det?

– Nei, fondene vi har investert i så langt, har vært lavkarbonfond. Nå går vi et skritt videre, og viser med det at det lar seg gjøre å få samme avkastning ved langsiktige investeringer i fossilfrie fond.

Da Storebrand lanserte verdens strengeste fossilfrie indeksfond i 2017, var Unifor første kunde. 25 prosent av investeringene ble da flyttet dit, men målet var helt fossilfri forvaltning i løpet av fem år. Nå er man allerede der, omtrent to år før fristen.

UiO startet for alvor med sitt miljøarbeid for ti år siden. I mai lanserte universitetet sitt første klimaregnskap. Mot slutten av neste år vedtas en egen klima- og miljøstrategi. Det jobbes også med en tiltaksplan for å kutte utslipp på kortere sikt.

– Fossilfrie stiftelser synes å føye seg inn i en rekke av lignende tiltak, rektor Svein Stølen?

– Vi jobber i bredden av hele UiOs virksomhet for å redusere klimafotavtrykket vårt. Vi må bruke innkjøpsmakt, drifte eiendommer godt, vurdere egne reisevaner med mer. Dette er et langsiktig arbeid. Samtidig haster det å redusere fotavtrykket. Derfor jobber vi både mot en tiltaksplan for klimakutt raskt og en egen klima- og miljøstrategi.

– En bærekraftig verden

– Hva tenker du om at det blir fossilfri forvaltning to år før målsettingen?

– Det er svært hyggelig, og jeg vil takke Unifor for dedikert og målrettet arbeid. Vi kan ikke ligge på latsiden i klimaspørsmålet, svarer Stølen.

– Kan dette få en smitteeffekt?

– UiO har påvirket det norske samfunnet i over 200 år, og ofte gått foran. Det gjør vi også her. Jeg tror vi vil se en smitteeffekt, ja.

– Hva ligger i beslutningen om å bli et grønt universitet?

– Beslutningen er en konsekvens av klimakrisen og hvordan vi ser at den påvirker både mennesker, natur og miljø. Vi må rett og slett bidra til å sikre en bærekraftig verden for våre barn, barnebarn og barnebarns barn.

– Klimaregnskapet deres viser utslipp på nær 68.000 tonn CO2. Hvor lave kan utslippene bli?

– Det er et vanskelig spørsmål. Vi er i en fase hvor vi vurderer dette nøye, og vil nok helst avvente tydelige, kunnskapsbaserte analyser før vi konkluderer. Det vi vet, er at utslippene våre må signifikant ned. Dette følger naturlig av forpliktelsene som verdens land har påtatt seg gjennom Parisavtalen.

Ikke våpen eller porno

KLP-fondet Unifor flytter store penger til, er et fossil- og våpenfritt fond, som i tillegg bare investerer i selskaper som blir rangert høyt på samfunnsansvar, opplyser Jeanett Bergan, leder ansvarlige investeringer i KLP.

– At fondet er fossil- og våpenfritt betyr at selskaper som har mer enn 5 prosent av inntektene fra fossil energi (kull, olje, gass og kjernekraft, inkludert oljeservice) eller våpensalg (alle typer våpen, foruten fritids- og jaktvåpen) er utelukket fra fondet, forklarer hun.

Fondet følger utover det samme strategi som andre KLP-fond.

– Det innebærer at selskaper involvert i tobakk, alkohol, pengespill og pornografi også er utelukket fra fondene. Det samme gjelder selvsagt selskaper som bidrar til alvorlig miljøskade, uakseptable arbeidsforhold, menneskerettighetsbrudd eller korrupsjon, fortsetter hun.

– Hvor stor er avkastningen?

– Avkastningen i dette fondet vil være i nærheten av den avkastningen man får i det vanlige globale aksjefondet, fondet har i stor grad samme risikoprofil og samme forventede avkastning, svarer Bergan.

– Så langt i 2019 har KLP Aksje Global Mer Samfunnsansvar gjort det svært bra. Det har gitt over 27 prosent avkastning og ligger mer enn 1,5 prosentpoeng foran standardproduktet KLP Aksje Global Indeks I. I 2018 var fondet 0,7 prosentpoeng foran indeksen, siden oppstarten av fondet i juni 2018. Man kan ikke forvente denne type resultater hvert år, men fondet er et godt alternativ for dem som ønsker bred global aksjeeksponering og samtidig vil fokusere på samfunnsansvar.

Før Unifors investeringer er dette fondet på 780 millioner kroner. Nå omtrent dobles det.

Mer fra Dagsavisen