Innenriks

Rødgrønt fylkesråd vil oppløse Viken og stoppe E18-planer

De rødgrønne partiene i Viken vil arbeide for oppløsning av det nye storfylket. De går også mot planene om utvidelse av E18.

Av Johan Falnes

Det kom fram da Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG og SV i Viken la fram sin nye samarbeidsplattform.

I plattformen sier de fire partiene at fylket Viken er en «lite hensiktsmessig» konstruksjon.

«Stortinget har slått sammen Østfold, Akershus og Buskerud mot deres vilje. Med et nytt storting etter valget i 2021 vil fylkesrådet legge fram en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken», skriver de.

Det er Stortinget som til sjuende og sist avgjør Vikens skjebne. Det nye storfylket har vært svært omdiskutert.

Les også: Dette er Ap, Sp, MDG og Sp enige om i det nye Viken-fylket

Vil skrote utbyggingsplaner

Det nye fylkesrådet sier «tydelig nei» til å utvide Oslo lufthavn Gardermoen med en tredje rullebane og går også mot planene om en utvidelse av E18.

Veikapasiteten på E18 skal ikke øke, fastholdes det i plattformen.

«Viken skal jobbe for en miljø- og klimavennlig løsning for transporten i Vestkorridoren som reduserer trafikk, forbedrer myke trafikanters kår, gir rom for byutvikling og møter næringslivets og fastboendes behov», skriver de fire samarbeidspartiene.

– Vi sier høyt og tydelig nei, sier Kristoffer Robin Haug, som er MDGs førstekandidat i Viken.

– Planen er vanvittig dyr, og regjeringen vil øke veikapasitet. Det er det motsatte av det vi trenger for fremtiden, sier han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Miljøvernere jubler

Natur og Ungdom jubler over nyheten.

– Dette er virkelig gode nyheter. Politikerne har lyttet til alle ungdommene som har klimastreiket, når de vil skrinlegge disse klimaverstingene. Når Viken fylke nå går imot en tredje rullebane, må det få konsekvenser, sier Natur og Ungdoms leder Gaute Eiterjord.

Han ber nå samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) om å lytte til de lokale.