Innenriks

Denne byen håver inn eiendomsskatt. Nå er Ap-ordføreren gjenvalgt

Vi prioriterer barn og eldre framfor skattekutt og dårligere tjenester, påpeker to lokale Ap-topper.

Av Aslak Bodahl, FriFagbevegelse

Det er ingen dagen derpå verken for Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) eller partileder Siri Martinsen. Snarere tvert imot. Oppslutningen i mandagens lokalvalg på 36,3 prosent er en tilbakegang på 12 prosentpoeng fra tilsvarende valg i 2015, men resultatet bereder likevel grunnen for den tredje Ap-dominerte kommunestyreperioden på rad. I 2011 og 2015 stemte nesten annenhver innbygger i Fredrikstad på Ap. Nå følger byen trenden nasjonalt med en tydelig rødgrønn dreining.

– Stemningen er positiv, og vi har allerede inngått en intensjonsavtale med SV, Sp, MDG, Rødt og lokale Bymiljølista. Velgerne har sagt tydelig ifra at de ønsker en rødgrønn side, sier Ap-ordføreren og partilederen til FriFagbevegelse.

Le også: Dette blir de politiske dragkampene i Oslo

To milliarder på åtte år

Eiendomsskatten fra bolig, næringseiendom og fritidsboliger utgjør 261 millioner kroner i årlige inntekter. Det tilsvarer over én milliard kroner i hele den kommende kommunestyreperioden og mer enn to milliarder kroner i de to foregående periodene i den Ap-ledede koalisjonen.

Eva Kristin Andersen reduserte eiendomsskatten i sin tid som Frp-ordfører fra 2007-2011. Da gikk, ifølge Ap-leder Siri Martinsen, økonomien «ad undas», og det ga innbyggerne dårligere tjenester, mener hun.

– Vi fikk flertall for vårt budsjett allerede i 2010 da sentrumspartiene hoppet av. Hele den økningen vi la inn i eiendomsskatt da, gikk rett til helse- og velferdssektoren, utdanning og oppvekst og skoler og barnehager – i tillegg til å gjenopprette sykehjemsplasser som Frp hadde lagt ned, sier Nygård.

– Bortsett fra noen spede forsøk på å dra i gang debatten, har det vært rolig rundt eiendomsskatt i Fredrikstad de siste åtte årene. Vi prioriterer barn og unge framfor skattekutt, sier Martinsen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Gjorde et retningsvalg

Eiendomsskatt har tilsynelatende ingen innvirkning på Aps posisjon i Fredrikstad. Jon-Ivar Nygård har hatt ordførerkjedet siden 2011 og er dessuten umåtelig populær. Han får mye kudos og oppmerksomhet utenfor kommunens grenser for gratisferjer, at Fredrikstad er blitt kåret som Norges mest attraktive by og ikke minst gjennomføring av arrangementet Tall Ships` Races.

– Økonomien vår er ganske stram fra før, og ingen av særordningene i inntektssystemet gir oss noen drahjelp. Vi er avhengig av å få til finansieringen med egen hjelp, sier Nygård.

Fredrikstad er også en kommune som potensielt ikke har veldig høye inntekter, i tillegg til å ha utgifter til levekårsutfordringer med barnevern og sosialtjenester. Da er det, som ordføreren og partilederen uttrykker det, viktig med en solid egenfinansiering.

– Å styrke fellesskapet eller ikke er en klassisk debatt. Vi gjorde et retningsvalg som var tydelig for velgerne i 2010. De borgerlige kuttet i eiendomsskatten og lovet at det ikke ville skje noe, men tjenestene ble dårligere og økonomien begynte å forvitre. Resultatet vårt med en oppslutning på nesten 50 prosent i 2011, var en tydelig markering fra innbyggerne, mener Ap-ordføreren.

Kommentar: Valget i 2021 blir et klimavalg

Nesten høyest eiendomsskatt

Det Ap-ledede kommunestyret har blant annet brukt inntektene fra eiendomsskatt på følgende formål:

• Helse og velferd

• Hele og faste stillinger

• Flere lærere fra 1.-10. trinn

• Tidlig innsats i skolen

• Flere sykehjemsplasser

• Skole- og idrettssamarbeid

• Frivilligheten i byen

– Overfor velgerne er vi veldig tydelig på hva fellesskapets penger skal gå til, understreker Ap-lederen i Fredrikstad.

Snittet for en husholdning i byen er en årlig eiendomsskatt på 5.661 kroner i 2019. Det er bare Bergen blant de ti største byene i Norge som har en høyere snittskatt på eiendom (7.000 kroner).

Skattesatsen i Fredrikstad er på 4,3 promille for boliger og fritidseiendommer. Nå vil regjeringen redusere eiendomsskatten ytterligere – fra 5 promille med virkning fra 1. januar 2020 til 4 promille i 2021. Et hus til en verdi av 5 millioner kroner kan da maksimalt få en eiendomsskatt på 20.000 kroner.

– Regjeringens kutt i eiendomsskatten vil sannsynligvis ikke ha noen innvirkning for oss. Vi opererer med lave takster, og de er langt unna dagens markedsverdi. Det er derfor fullt mulig for oss å opprettholde inntektsnivået fra eiendomsskatt med å justere takstgrunnlaget noe, forteller Nygård.

Les også: Regjeringen vil kutte ytterligere i eiendomsskatten

Bastion for partiet

Nå venter en ny kommunestyreperiode med Ap i føringen. Intensjonsavtalen med MDG, SV, Sp, Rødt og det lokale partiet Bymiljølista innebærer at partiene er enige om å snakke sammen. Rødgrønn blokk ser ut til å få et solid flertall.

– Vi har ikke forpliktet oss til noe som helst. Men jo tydeligere samarbeidsavtalen er, desto mer forutsigbarhet vil det gi innbyggerne og kommunen som organisasjon, sier Siri Martinsen.

Ap i Fredrikstad gikk mer tilbake i lokalvalget (12 prosentpoeng) enn det partiet gjorde nasjonalt (9,4 prosentpoeng).

– Det har sammenheng med at vi har ligget høyt før og snust på 50-prosentgrensen. Det er ingen av de store byene som slår oss i oppslutning. Vi er en bastion for Ap, slår Nygård fast.

– Vi har vært progressive, framoverlente og turt å gjøre mye. Policyen vår har vært å snakke med alle som vil snakke med oss. Det har gitt oss en god samarbeidskultur. Vi er langt framme med alt som kjennetegner de sosialdemokratiske verdiene, mener Siri Martinsen og Aps Fredrikstad-ordfører. (FriFagbevegelse)

Mer fra Dagsavisen