Innenriks

Tajik: Grunn til å gjøre lovendringer etter Aleris-dom

Aleris-dommen betyr at man må se på arbeidsmiljøloven på nytt, sier Hadja Tajik (A), som ber kommunene kreve fra omsorgsselskaper at folk får ansettelse.

Aleris-dommen dreier seg om 24 personer som jobbet som selvstendig næringsdrivende ved et botilbud for personer med psykisk sykdom og rusproblemer. Oslo tingrett gir 12 av de 24 saksøkerne delvis medhold, mens Stendi frifinnes i 11 av sakene.

– Hvis dommen blir stående, kan det være all grunn til å gjøre lovendringer for å sikre alminnelige arbeidsfolk sine rettigheter bedre enn i dag, sier Arbeiderpartiets nestleder Hadja Tajik.

Les også: Aleris kan innkassere en delvis seier etter at de ble saksøkt av 24 tidligere konsulenter

Også Sps Per Olaf Lundteigen, SV-leder Audun Lysbakken og Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer. Lundteigen varsler at han vil ta tak i saken s å snart Stortinget er i gang igjen.

Fagforbundet har støttet de 24 som er medlemmer i søksmålet.

– Vi er skuffet over at retten ikke har vært tydelig på arbeidstakerbegrepet og arbeidsgivers ansvar. Denne dommen bidrar ikke til et ryddig arbeidsliv, sier forbundsleder Mette Nord.