Innenriks

Skal se på botilbudet til «Karl»

Kongsvinger kommune vil ikke si noe om det som har kommet fram i saken om «Karl» og foreldrenes kamp for å bli hørt, men kommunen skal gjennomgå sønnens botilbud.

Bilde 1 av 2

Dagsavisen har skrevet flere saker om Ragnhild Johnsen Meldalen og Arne Ugedal som er dypt bekymret for sønnens helsesituasjon.

Kongsvinger kommune har fratatt dem statusen som nærmeste pårørende og de får ikke innsyn i forhold som angår «Karl».

Sønnen har fått diagnosen moderat psykisk utviklingshemning og har flere psykiatriske diagnoser.

Les også: Får ikke være pårørende til sin egen sønn

Kongsvinger kommune har bosatt ham i en privat institusjonsbolig i en annen kommune.

Foreldrene har kjempet i mange år for at sønnen skal få en ny verge og et annet botilbud. De mener Karl trenger tettere helsemessig oppfølging, flere aktiviteter og mer selvbestemmelse over egen hverdag.

I går skrev Dagsavisen om prest Morten Knarvik Svendsen som har kjent Karl i flere tiår. Han kan ikke forstå hvorfor myndighetene har satt foreldrene på sidelinjen. Svendsen mener Karl har levd under et regime som ikke gjør ham godt og at han er «institusjonsskadd». Han oppfordret myndighetene til å «bryte gjennom» og løse saken.

Foreldrenes advokat, Helge Hjort, har også uttalt at saken ikke kan få noen løsning om ikke kommunen og Fylkesmannen kommer foreldrene i møte.

Foreldrene: Ragnhild Johnsen Meldalen og Arne Ugedal mener sønnen ikke har det godt der han bor i dag. De er fortvilet over at de ikke blir hørt.

Ragnhild Johnsen Meldalen og Arne Ugedal mener sønnen ikke har det godt der han bor i dag. De er fortvilet over at de ikke blir hørt. Foto: Jens Marius Sæther

Spørsmål til kommunen

Dagsavisen har stilt Kongsvinger kommune spørsmål om hvorfor foreldrene ikke får være nærmeste pårørende for sønnen og hvorfor de ikke får mer dokumentasjon på beskyldningene som rettes mot dem.

Kommunen har også fått spørsmål om de vil komme foreldrene i møte når det gjelder ønsket om å få en uavhengig vurdering av sønnens helsetilstand og botilbud.

Foreldrene har samtykket til at kommunen kan uttale seg om dem, men Cathrine Pedersen, kommunalsjef for helse og omsorg, har gjort det klart at en samtykkeerklæring ikke kan oppheve kommunens taushetsplikt i saken.

Les også: «Karl»-saken: – Et enormt maktmisbruk

Dagsavisen har nå kontaktet kommunen på nytt og spurt om de vil gjøre noe for å løse saken. I en e-post til Dagsavisen, skriver Pedersen at de ikke kan kommentere innholdet i den konkrete saken, men at kommunen «uavhengig av avisartikler» gjennomfører evalueringer av de ulike bo- og institusjonstilbudene til sine innbyggere.

– Dersom en brukers behov endrer seg i løpet av en vedtaksperiode, gjøres en vurdering og eventuell vedtaksjustering for å sikre at brukers behov er godt ivaretatt, skriver hun.

Skal se på botilbudet

Pedersen skriver også at kommunen i høst skal ha «ekstra fokus» på alle tjenester som er kjøpt eksternt.

– I den forbindelse vil det også bli en gjennomgang av den konkrete saken du henviser til.

Kommunalsjefen skriver videre at de «i den anledning» alltid vektlegger «brukermedvirkning».

– Og også nettverk som ikke er definert som pårørende er velkommen til å komme med sine innspill. Som hovedregel ønsker Kongsvinger å tilby tjenester i egen kommune, men for å sikre faglige, forsvarlige tjenester kan det være aktuelt å kjøpe eksterne tjenester. Dersom nye vurderinger tilsier at vi kan lage et forsvarlig tilbud i egen kommune, vil vi selvsagt vurdere andre tilbud til de brukerne det gjelder, avslutter Pedersen.

Vil ikke bytte ut vergen 

Dagsavisen har også spurt Fylkesmannen i Innlandet om de vil gjøre noe for å løse konflikten. Avdelingsdirektør Bernhard A. Caspari skriver i en e-post at Fylkesmannen «forsøker så langt som mulig å bidra til et minst mulig konfliktnivå».

Foreldrene vil bytte ut vergen til sønnen som Fylkesmannen utnevnte i 2014, men de har ikke kommet noen vei med sine klager. Caspari skriver at vergespørsmålet har vært oppe til vurdering både hos Fylkesmannen og Statens sivilrettsforvaltning.

–  Per nå ser vi ikke behov for å bytte verge, skriver han.