Innenriks

Ser rødt om lønn – vil stanse mulige nye Erikstein-avtaler

Stortinget ønsker ikke sluttpakker til ledere som går frivillig. Likevel fikk direktøren ved Oslo universitetssykehus nettopp det. Rødts nestleder ber om svar fra Bent Høie (H).

Rødt reagerer nå ved å stille spørsmål til helseminister Høie (H).

– Når noen sier opp jobben får de lønn ut oppsigelsestiden. Jeg ser ingen grunn til at det skal være annerledes for dem som har høyere lønn enn andre, sier Marie Sneve Martinussen, nestleder i Rødt.

Les også: Her er historien om hvordan Erikstein skulle komme så godt som mulig ut av sitt eget valg om å slutte (DA+)

– Det at administrerende direktør Bjørn Erikstein ved Oslo universitetssykehus skal kompenseres med ett års etterlønn etter at han valgte å gå frivillig, er absurd med tanke på vedtaket som stortingsflertallet fattet i fjor, fortsetter hun.

Saken fortsetter under bildet

ønsker svar: Nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen. FOTO: RYAN KELLY/NTB SCANPIX

Ønsker svar: Nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen. FOTO: RYAN KELLY/NTB SCANPIX

– Bør ikke benyttes

Stortingsvedtaket som Rødts nestleder sikter til, ble fattet 15. mai 2018:

«Stortinget ber regjeringen vurdere helseforetakenes praksis med sluttvederlag og etterlønn og sikre at helseforetakene ikke tar i bruk sluttvederlag når lederen selv har tatt initiativ til oppsigelse.»

Rødt ønsker nå Høies vurdering av dette vedtaket opp mot Eriksteins avtale som sikrer ham om lag 2,2 millioner kroner.

Utgangspunktet for stortingsvedtaket var sluttpakken til administrerende direktør ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, kort tid i forveien. Den var på nær 1,9 millioner kroner.

Les også: «Hvis det finnes penger til gode direktørpensjoner, så finnes det nok penger til sykehusansatte»

Sp, som fremmet forslaget som førte til stortingsvedtaket, viste i sin begrunnelse til Nærings- og fiskeridepartementets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel. Regionale helseforetak omfattes av disse retningslinjene. Her heter det at sluttvederlag ikke bør benyttes når lederen har tatt initiativ til oppsigelsen.

– Det blir stadig tydeligere at det har utviklet seg en ukultur i toppen av offentlig forvaltning hvor ledere og styrer gir hverandre lønn og vilkår av en annen verden, sier Martinussen.

– Det har vært urovekkende mange eksempler på at styrer og ledere klør hverandre på ryggen, både når de er i jobb og når de slutter.

Hun mener skattebetalernes penger nå må bli forvaltet på en bedre måte.

– Må presse på

Styreleder Gunnar Bovim ved Oslo universitetssykehus viste til de samme retningslinjene som Sp gjorde i fjor, da han i en artikkel i Dagsavisen fredag, forsvarte avtalen inngått med Erikstein.

– Hvis dette er innenfor retningslinjene, må retningslinjene endres, parerer Martinussen.

– I dag er det slik at for 90-95 prosent i Norge, gjelder et sett med arbeidsregler, mens det for resten er en helt annen lønn med helt andre regler.

Les også: OUS-direktør har tillit - går av likevel

– Hva har skjedd i etterkant av stortingsvedtaket i fjor?

– Det er det vi ønsker å ønsker å finne ut av ved å spørre Høie om hans vurdering av dette. Så langt virker det som om regjeringen har vært mer opptatt av å kutte i offentlig sektor og i godene til blant annet arbeidsledige, enn å kutte i lønna til toppene, svarer Martinussen.

Ikke minst regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform med årlige kutt i budsjettene, har satt sine spor i form av nedbemanninger og andre innskrenkinger i mange offentlige etater siden 2015.

– Hva tenker du om Eriksteins avtale?

– Det er neppe noe å gjøre med en inngått avtale. Nå må vi i stedet presse på for å hindre at påtroppende sjef får lignende betingelser.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Mer fra Dagsavisen