Innenriks

– Vi opplever at det spares og kuttes

Hvis behandlerne både skal utrede pasientene på en forsvarlig måte og få nok tid til behandling, må det mer penger på bordet, mener psykolog.

Siri Næs er psykolog ved en døgnavdeling innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Møre og Romsdal.

– Jeg opplever et voldsomt trykk på å få ventetida ned, og få utredet flest mulig. Problemet med det er at vi som psykologer blir presset til å prioritere ganske hardt, og ofte ender det opp med at det blir mindre tid til behandling, Næs.

Les også: Mener Høie svikter psykisk syke

Hyppig behandling

Det kan for eksempel gi seg utslag at hun som psykolog da ikke får møtt en pasient oftere enn annenhver uke, selv om forskning tilsier at vedkommende burde hatt behandling en gang i uka eller mer.

– For en pasient som har angst for eksempel, så handler mye om å lære å mestre angsten. Da krever det hyppig behandling for at den skal ha effekt. Det er som når du skal lære hva som helst annet, som å spille gitar for eksempel, da må man øve ofte. Det er behov for ganske hyppig oppfølging.

For Næs har denne hyppige oppfølgingen blitt vanskeligere etter ordningen med pakkeforløp for psykisk helse ble innført.

Ved døgnavdelinger innebærer det at en skal gjøre en innledende utredning av pasienten innen en uke.

– Da skal en ha kartlagt symptomer, selvmordsfare, tidligere traumer og vurdere en diagnose. Det krever en del tid om det skal gjøres ordentlig, og konsekvensene er ganske store om vi bommer på dette.

Les også: Helseministerens rustne regel

200 stillinger

Utgiftene til psykisk helsevern økte mer enn kostnadene til fysiske sykdommer og skader i 2017, men det merket ikke psykologen.

– Vi opplever at det spares og kuttes midler til psykisk helsevern, sier hun, og viser til at det i Helse Møre og Romsdal er vedtatt å fjerne 150 stillinger, hvor psykisk helsevern må ta en betydelig andel av kuttene. Her er Næs foretakstillitsvalgt.

Hvis psykologene skal få større mulighet til å både utrede pasientene på en forsvarlig måte og få nok tid til behandling må det mer penger på bordet, mener hun.

– Vi trenger økte ressurser, vi trenger flere behandlere, sier Næs.

Les også:

Gyllen regel ruster ikke

Psykologforeningen slår alarm: Nok er nok, Høie

Høie svarer psykologene: – Vi skal gjøre vår del av jobben

Mer fra Dagsavisen