Innenriks

Mener Høie svikter psykisk syke

Omfattende tilsyn viser svikt innen psykisk helsevern. Psykologer melder at de er nedsyltet i krav. Nå må helseministeren rydde opp, krever Ap.

– Det ser ut som at løftene helseminister Bent Høie (H) ga pasienter med psykiske lidelser og rusavhengighet ikke er fulgt opp, sier Tellef Inge Mørland. Han er Aps talsperson for rus og psykiatri.

Mørland viser til at Dagsavisen forrige uke omtalte en fersk undersøkelse fra Norsk psykologforening. Svarene fra foreningens medlemmer tyder på at pasienter innen rus og psykisk helsevern ikke får ofte nok, eller god nok utredning.

Les saken her: Psykologforeningen slår alarm: Nok er nok, Høie

Oppfordrer til kravkutt

– Høie bør nå være lydhør overfor psykologene. Politisk ledelse i Helsedepartementet, Helsedirektoratet og Norsk psykologforening bør sette seg ned og ha en dialog om hvilke krav som ikke er hensiktsmessig å beholde, og hvilke som kan kuttes, oppfordrer Mørland.

Saken fortsetter under bildet. 

###

Tellef Inge Mørland er Arbeiderpartiets talsperson for rus og psykiatri. Foto: Sofie Prestegård 

Høie sa til Dagsavisen lørdag at han vil ta med seg resultatene fra undersøkelsen til de regionale helseforetakene, og høre hvordan funnene følges opp.

Mørland ser frustrasjonen til psykologene i sammenheng med ressursmangel, og mener Høie svikter sin egen lovnad om at ressursveksten innen psykisk helse og rus skal være større enn innen fysiske sykdommer – den såkalte «gylne regel».

Han belegger påstanden med de siste tilgjengelige tallene fra 2013–2017, som viser at veksten innen somatiske tjenester var 10 prosent, mens veksten innen rus og psykisk helsevern var 2 prosent. Det skriver Dagens Medisin.

For 2017 isolert sett ble imidlertid målet nådd for psykisk helsevern.

Les også: Høie svarer psykologene: – Vi skal gjøre vår del av jobben

– Nedslående funn

Ap-politikeren viser samtidig til at helseministeren har en ryddejobb når det gjelder kvaliteten på tjenestene innen psykisk helsevern og rusbehandling.

Helsetilsynet har nemlig nylig sammenstilt tre rapporter fra fylkesmennenes tilsyn i perioden 2017-2018, som viser gjennomgående svikt i behandlingstilbudet til mennesker med psykiske lidelser og rusavhengighet.

* Fylkesmennene fant svikt og mangler i to tredeler av kommunene og i 18 av 20 distriktspsykiatriske poliklinikker som ble undersøkt.

* I en tredel av kommunene ble det påvist mangelfull samordning av tjenester.

* Utilstrekkelig kartlegging og utredning av pasienter var også et av hovedfunnene.

– Disse funnene er nedslående, sier Mørland.

Han har sendt et skriftlig spørsmål til helseministeren der han spør hvordan han skal følge opp funnene. Høie var ikke tilgjengelig for intervju om denne saken i Dagsavisen, men viser til at han vil svare Mørland på spørsmålet neste uke.

Saken fortsetter under bildet. 

Stilles til veggs: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) stilles til veggs om hvordan han vil følge opp alvorlig funn fra Helsetilsynet. FOTO: Siri Øverland Eriksen

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) stilles til veggs om hvordan han vil følge opp alvorlig funn fra Helsetilsynet. Foto: Siri Øverland Eriksen

Les også: – Vi opplever at det spares og kuttes

– Mer ressurser

Ap er også for en del av reformene Høie har satt i gang, som innebærer strenge fristkrav og flere rapporteringskrav. Men Mørland mener mange av utfordringene psykologene melder om kan løses med mer penger.

– I vårt alternative budsjett har vi lagt inn 1,6 milliarder kroner mer til spesialisthelsetjenesten og 3,5 milliarder kroner mer kommunene, der 100 millioner skal gå til å styrke opptrappingsplanen for rus, sier Mørland.

De øvrige midlene er ikke øremerket. Samtidig som Ap angriper Høie for å bryte «den gylne regel», vil partiet ikke selv forplikte seg til den. Det forsvarer Mørland slik:

– Det var Høie som selv valgte å innføre «den gylne regel». Da må han også måles på det. Vi er helt enige i at psykisk helse og rusbehandling må satses mer på. Istedenfor å innføre en regel som ikke blir fulgt opp, har vi for eksempel lagt fram forslag om et lavterskel psykisk helsetilbud i alle kommuner, ny overdosestrategi, og omfattende tiltak for bedre oppfølging av rusavhengige som har vært i behandling. Dette har vi også fulgt opp i våre budsjetter, sier Ap-politikeren.

Les mer her:

Erna vil lytte til psykologene

Helseministerens rustne regel

Gyllen regel ruster ikke

Mer fra Dagsavisen