Innenriks

– Vi skal gjøre vår del av jobben

SVARER: Helseminister Bent Høie (H) lover å ha høy bevissthet om hva slags administrativt arbeid psykologene pålegges.

– Det er bekymringsfullt dersom behandlere må bruke så mye tid på registrering og rapportering at det går ut over pasientbehandlingen, sier Høie.

– Vi vil ha høy bevissthet om hva som pålegges av administrativt arbeid fremover. Vi skal gjøre vår del av jobben, legger helseministeren til.

Han mener psykologene peker på viktige og sentrale utfordringer.

– Vi vil ta med resultatene fra undersøkelsen til de regionale helseforetakene og høre hvordan funnene følges opp. Pasientene trenger god utredning og at tjenestene har et helhetlig fokus og klarer å samarbeide godt rundt dem. Da må vi forsøke å gjøre det enklere å være både pasient og behandler. Det må legges bedre til rette for at tjenestene kan samhandle om å gi pasientene koordinert behandling og oppfølging, sier helseministeren.

– Et lederansvar

Han tar bekymringen til Norsk psykologforening på alvor.

– Behandlere skal bruke sin tid og kompetanse på pasientene. Journalføring, registrering og rapportering er en nødvendig del av arbeidet, men det må gjøres til en minst mulig belastning for behandlere. Det er et lederansvar å sørge for at pasientene får forsvarlig behandling og at behandlerne kan bruke tid nok til pasientene, sier Høie, som viser til ledelsen både i toppen av de regionale helseforetakene, og på klinikkene.

«Ta tiden tilbake»

Psykologforeningen peker på oppdragsdokumentene helseministeren sender ut til helseforetakene hvert år, med mål og rapporteringskrav. Her bør Høie sortere ut krav som handler mer om kvantitet enn kvalitet, mener de.

– Vi vil prioritere strengt hvilke krav som stilles og vurdere om oppgavene er arbeidskrevende for tjenesten, lover Høie, som samtidig understreker at det forskjeller i de ulike helseforetakene. Mange er opptatt av å fjerne unødvendig rappotering, lokalt.

– For eksempel har Helse Sør-Øst et prosjekt som heter «Ta tiden tilbake», som nettopp handler om å legge til rette for at behandlere kan bruke mer tid direkte på pasientene, sier Høie.

Mer om denne saken:

Psykologforeningen slår alarm: Nok er nok, Høie

Helseminister, vi har gjort jobben din for deg

Mer fra Dagsavisen