Innenriks

Arbeiderpartiet med på å reforhandle asylforliket

Også Ap er med på reforhandle asylforliket fra 2015, dersom regjeringen inviterer til det.

– Vi har en flertallsregjering i Norge. Hvis Høyre-regjeringen ønsker å reforhandle asylforliket, skal vi selvfølgelig snakke med dem hvis de tar kontakt, sier innvandringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Masud Gharahkhani til Dagsavisen.

Samtidig gir han ingen signaler om at Ap ønsker en oppmyking av innvandringspolitikken.

– Et enstemmig landsmøte i Arbeiderpartiet har akkurat vedtatt vår helhetlige innvandringspolitikk, og der ligger det ingen forslag til endringer på denne delen av regelverket, sier Gharahkhani.

LES OGSÅ: Venstre-leder Trine Skei Grande ønsker en reforhandling av asylforliket. Frp åpner for reforhandling, men av stikk motsatt årsak som Grande

Dermed er Ap i likhet med Frp åpen for å reforhandle forliket, men ikke med sikte på å myke opp regelverket.

Abbasi-familien

En reforhandling ble aktualisert ved at Trine Skei Grande i helgen åpnet for å se på forliket på nytt, som et svar på at Trondheim-ordfører Rita Ottervik (Ap) avkrevde handling fra regjeringen i den omstridte asylsaken som gjelder Abbasi-familien.

Utsendelsen av familien som består av en mor og tre søsken på 16, 20 og 22 år, har engasjert mange, spesielt i hjembyen Trondheim.

Abbasi-familiens flyktningstatus og oppholdstillatelse ble inndratt i 2014. Da hadde de bodd i Norge siden 2012.

Utlendingsdirektoratet mente mor ikke kunne anses som enslig kvinne uten mannlig nettverk i hjemlandet og at hun derfor ikke oppfylte vilkårene for oppholdstillatelse.

Mor Atefa Rezaie og barna har fått endelig avslag i Høyesterett, og fristen for å reise tilbake til Afghanistan gikk ut 16. juli 2018, ifølge politiet.

LES OGSÅ: Amnesty, Rødt og SV mener tvangsreturen av Abbasi-familien til Afghanistan går utover familiens sikkerhet. Søndag kveld demonstrerte de i Oslo

Overfor Dagbladet har også KrF og Frp åpnet for en reforhandling.  Til avisen sier innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim:

– Denne aktuelle saken viser at det er rom for forbedringer i form av enda raskere saksbehandling og utsending ved avslag. Det er også rom for å gjøre terskelen for å få innvilget asyl, spesielt med permanent opphold, mye høyere. Dersom de andre partiene er villig til å diskutere asylforliket på nytt, så er vi åpne. Det er rom for nye forbedringer og innstramminger.

KrF: Vil kun myke opp

Parlamentarisk leder i KrF Hans Fredrik Grøvan sier i en SMS til Dagsavisen at partiet ikke har avgjort om det vil sette seg ved forhandlingsbordet nok en gang. Saken vil muligens komme opp på partiets gruppemøte denne uken.

Det var innvandringspolitisk talsperson i KrF Torhild Bransdal som i Dagbladet åpnet for å reforhandle asylforliket.

Hensikten skal være å se om innvandringsregulerende hensyn vektlegges for mye i forhold til menneskelige hensyn i utlendingsforvaltningen, som følge av asylforliket fra 2015.

Til Dagsavisen klargjør Bransdal at det kun er under forutsetning om å myke opp innvandringspolitikken at det er aktuelt å sette seg ned med de andre partiene.

– Vi blir ikke med på å diskutere å stramme inn, som er Frps utgangspunkt, sier Bransdal, som også sier at det først bør være en enighet mellom de fire regjeringspartiene før det er aktuelt å involvere Sp og Ap i en reforhandling.

En slik enighet finnes ikke. Høyre har avvist en reforhandling, og Frp er kun med om det er snakk om å stramme inn.

Innvandringspolitisk talsperson i Høyre Ove Trellevik er tydelig på at en reforhandling er uaktuelt for dem.

– Asylforliket er altfor omfattende til å bli reforhandlet på grunn av en enkeltsak. Da må det komme fram at det foregår systematiske feil i forvaltningen. Det har det ikke gjort.

Han sier samtidig at saken om Abassi-familien er «krevende».

– Alle kan identifisere seg med dem det gjelder, sier Trellevik.

LES OGSÅ: Utsendelse til Afghanistan delvis stanset, og en syk mor returneres til Norge mens en 16-åring må fortsette sammen med to eldre søsken

Ropstad: Krevende sak

Mens Bransdal mener regjeringspartiene bør enes først, er partileder Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mest opptatt av nye signaler fra Arbeiderpartiet.

– Hovedlinjene i asylpolitikken har blitt lagt av Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Frp. Det bunner egentlig i at ordfører i Trondheim Rita Ottervik (Ap) har hatt et ønske om å gjøre noen endringer og at Skei Grande derfor også tok til orde for det, sier Ropstad og legger til:

– Dette er jo nye signaler fra Arbeiderpartiet. Så hvis de er villige til å flytte seg politisk, skal ikke KrF og Venstre stå i veien for det.

– Men KrF, Venstre, Høyre og Frp er i en flertallsregjering. Hvis dere ønsker å gjøre noe med innvandringspolitikken, kan dere ikke gjøre det uten å konsultere Ap og Sp?

– Samtidig har vi et forlik med disse partiene som ble laget i en veldig spesiell situasjon, og det ligger til grunn for den politikken som føres, sier barneministeren.

– Mener du det er grunn til å reforhandle forliket på bakgrunn av denne enkeltsaken?

– Vi går ikke inn i enkeltsaker som utgangspunkt, men dette var et initiativ fra Ap lokalt. Dersom Ap endrer politikk, så er vi villige til å diskutere det, sier Ropstad.

– Dette er en krevende sak. Dette er personer som har vært i Norge i lang tid og som blir sendt ut. Jeg skjønner at det vekker følelser lokalt, sier barneministeren, som ikke vil gå inn på om barns beste har blitt ivaretatt i Abbasi-saken, verken i behandling av saken eller ved utsendelsen.

*I en tidligere versjon av denne saken sto det i ingressen at Arbeiderpartiet vil avvente at regjeringspartiene tar kontakt. Dette er nå rettet. Det riktig er at de vil avvente at regjeringen tar kontakt. 

Mer fra Dagsavisen