Innenriks

Heller fly enn Vy. Nordmenn er vesentlig mer fornøyde med flytilbudet enn togtilbudet

Nordmenn er vesentlig mer fornøyde med flytilbudet enn togtilbudet, viser ny undersøkelse.

Både SAS og Norwegian slår knockout på NSB/Vy når det gjelder kundetilfredshet, viser undersøkelsen til EPSI Rating Group.

Den er gjennomført i perioden fra 25. mars til 16. april, altså før NSB offisielt skiftet navn til Vy og SAS-pilotene gikk ut i streik.

Om lag 950 personer har kommet med sine vurderinger av ulike sider ved både disse og andre virksomheters aktivitet. «Verdi for pengene», «produktkvalitet» og «servicekvalitet» er blant det som er blitt vurdert for å avdekke hvordan kundetilfredsheten er.

Les også: Dale vil ikke motsette seg omstridt navneendring fra NSB til Vy

Elendig omdømme

– Det som har størst påvirkning på kundetilfredsheten for NSBs del, er omdømmet og punktligheten, forteller Øystein Kvamme, senior forretningsutvikler i EPSI.

Metoden som er benyttet, tilsier at virksomhetene bør tilstrebe en samlet kundetilfredshet på over 75 poeng. Ved en skår på under 60 poeng, risikerer de å havne i alvorlig trøbbel.

– Generelt sett har bransjer og bedrifter med en kundetilfredshetsskår under 60 store vanskeligheter med å motivere kundene til å bli, opplyser Kvamme.

Når det gjelder omdømme, klarer ikke NSB/Vy å krysse denne viktige grensen. Det ender med bare 59,1 poeng i den nye undersøkelsen. Til sammenligning får Norwegian 66,2 poeng, mens SAS får hele 81,6 poeng.

Også med hensyn til hvordan de reisende opplever punktligheten til de tre selskapene, kommer SAS klart best ut med 76,1 poeng. Her sniker NSB/Vy seg så vidt foran Norwegian med 69,5 poeng mot flyselskapets 68,7 poeng.

Misnøyen med togtilbudet i Norge er forøvrig størst blant de yngste deltakerne i undersøkelsen, de som er mellom 16 og 29 år. En skår på 60,5 poeng blant dem, lover ikke godt for verken Vy eller kommende konkurrenter på norske skinner i tiden framover, slik som Go-Ahead, som har store ambisjoner om passasjervekst.

Les også: Togtilhengere ønsker flere sovevogner på nattogene

Best likt

Det er for øvrig T-banen i Oslo som har de mest tilfredse kundene. Slik er kundetilfredsheten med de ulike vurderte transportmidlene:

* T-bane: 69,5.

* Fly: 68,3.

* Buss: 65,3.

* Tog: 64,4.

* Taxi: 61,4.

* Trikk: 60,9.

Her skal det tilføyes at kategorien tog også omfatter Flytoget som har en kundetilfredshet på 76,5 mot NSB/Vys 63,8.

Parallelt med EPSIs undersøkelse i Norge er det blitt gjennomført tilsvarende undersøkelser både i Sverige, Danmark og Finland. Trøsten for NSB/Vy må være at det svenske togselskapet SJ kommer enda dårligere ut med en kundetilfredshet på kun 55,9.

Les også: Språkrådet anbefalte NSB å ikke bytte navn