Innenriks

Jusekspert: – Kommunerevisjonen bør inn

En av Norges fremste eksperter på offentlige anskaffelser, advokat Robert Myhre, mener anbudssaken i Utdanningsetaten bør granskes av Kommunerevisjonen.

Dagen etter at nyheten om det alvorlige varselet mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen sprakk i offentligheten, femdoblet assisterende direktør for Utdanningsetaten, Patrick Stark, budsjettposten som styrket varselet mot byråden.

Endringen var ikke initiert av byrådsavdelingen, og skjedde på etatens eget initiativ.

– Uavhengig av hva som var årsaken til at etaten endret budsjettutkastet til byrådsavdelingen, er dette svært kritikkverdig.

– Denne dagen sto etaten i en ganske ekstraordinær situasjon der byråden nettopp hadde fått alvorlige anklager om brudd på reglene om offentlige anskaffelser rettet mot seg. Det riktige ville vært å sakket farten, tatt det rolig og sørget for en skikkelig kvalitetssikring av egne tall. De gjorde det stikk motsatte; ga bånn gass og rammet byråden – og på sikt også etaten, sier advokat Robert Myhre.

Saken fortsetter under bildet.

KRITISK: Advokat Robert Myhre er en av landets fremste eksperter på feltet.

Advokat Robert Myhre er en av landets fremste eksperter på offentlige innkjøp. Foto: Privat

Myhre er en av Norges fremste eksperter på fagområdet offentlige anskaffelser og har vært sekretariatsleder for Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Han driver også Forum for offentlige anskaffelser og holder foredrag over hele landet.

Les også: Blåste opp budsjettet – kunne ha felt skolebyråden (+)

– Bør grankes

Den erfarne juristen legger ikke skjul på at han er kritisk til etatens håndtering på flere punkter:

* Når etaten økte budsjettposten til Forandringsfabrikken fra 70.000 til 350.000 kroner, var det vel vitende om at dette gjorde saken langt mer alvorlig for byråden. Jo større beløp, desto mer alvorlig. Økningen gjorde at grensen for konkurranseutsetting ble solid overskredet.

* Etatens arbeid med å beregne anskaffelsesverdien for tjenesten de ønsket, var altfor dårlig, og baserte seg på generelle summer Forandringsfabrikken hadde oppgitt i en e-post.

* Det er ikke god praksis å øremerke midler til en bestemt aktør i et budsjett, før tjenesten er sendt ut på anbud. Det normale vil være å sette av penger til et prosjekt og ikke en konkret leverandør i forkant av en anbudsrunde.

– Jeg mener dette er en sak kommunerevisjonen bør se nærmere på. Det hadde vært sunt å få avklart hva som gikk galt i denne saken. Ikke minst fordi assisterende direktør og byrådsavdelingen skal samarbeide videre.

– En nærmere gransking vil kunne avdekke viktige læringspunkter og rense lufta slik at det ikke lenger hersker noen tvil om hva som egentlig skjedde, sier advokat Robert Myhre, og legger til:

– Det er viktig ikke å glemme hva som er byråkratiets oppgave. Deres jobb er ikke å ramme byrådens politiske liv og gjerning, men tvert imot gjøre det enklere for henne å fremme den politikken hun er valgt inn for å realisere.

Les også: Astrid Søgnen legger all skyld på Inga Marte Thorkildsen 

– Virkelig bekymret

Også kommuneadvokaten i Oslo mener Utdanningsetaten har strukket strikken langt i sin omgang med anskaffelsesreglene.

I Kommuneadvokatens skriftlige vurdering av varselet mot byråd Thorkildsen fra oktober i fjor, blir etatens håndtering av et mulig samarbeid med Forandringsfabrikken omtalt slik:

«Det kan imidlertid etter min vurdering ikke utelukkes at UDEs planlagte samarbeid med stiftelsen om U22-prosjektet, slik etaten har lagt det opp, vil innebære brudd på anskaffelsesreglene.»

Eivor Evenrud fra partiet Rødt er nestleder i kultur- og utdanningskomiteen i Oslo bystyre. Hun mener etatens håndtering er svært bekymringsfull:

– Generelt vil jeg si at hvis direktører så høyt oppe i systemet ikke kjenner reglene for offentlige anskaffelser er det alvorlig.

Saken fortsetter under bildet. 

Høring bystyresalen i Oslo rådhus. Eivor Evenrud. Inga Marte Thorkildsen, Astrid Søgnen, Einar Osnes. ad skole.

Eivor Evenrud (Rødt) er nestleder i kultur- og utdanningskomiteen. Foto: Mimsy Møller 

– Det umiddelbare spørsmålet blir jo om også andre aktører har fått løfter om oppdrag eller egne poster i budsjettet før anskaffelsen er sendt ut på anbud. Denne saken mangler fortsatt en skikkelig forklaring på hva som har skjedd og hvorfor. Trolig er det bare noen få personer på toppen i etaten som kjenner sannheten, sier Evenrud.

– Støtter du ekspertens vurdering om at saken bør granskes av Kommunerevisjonen?

– Jeg tenker at det fortsatt er mye informasjon i denne saken vi ikke kjenner. I så måte vil en revisjonsgjennomgang kunne gi noen svar. Hvis dette handler om at etaten mangler forståelse eller respekt for regelverket, blir jeg virkelig bekymret. I så fall er det på sin plass å finne ut om det har foregått ulovlige anskaffelser eller kritikkverdige prosesser, sier Eivor Evenrud i Rødt.

Neste uke er det årsberetningsmøte i utdanningskomiteen.

– Jeg utelukker ikke at det kan komme spørsmål om saken til etaten og byråden i den forbindelse, legger hun til.

Les også: Rapport om miljøet i Oslo-skolen: Redsel, detaljstyring og mangel på tillit 

– Ingen kommentar

I går uttalte assisterende direktør Patrick Stark til Dagsavisen at:

«Det er selvsagt slik at dersom budsjettet hadde blitt godkjent, skulle innkjøpet ut på anbud med flere inviterte aktører.»

I etterkant har Dagsavisen bedt konstituert direktør Kari Andreassen svare på om det er vanlig at etaten i budsjetter avsetter penger til spesifikke prosjekter som krever anbud, for deretter å starte en anbudsrunde når budsjettet allerede er godkjent?

I en e-post svarer direktøren:

– Som Dagsavisen er godt kjent med, besluttet Utdanningsetaten å ikke kjøpe tjenester fra Forandringsfabrikken høsten 2018. Jeg har ingen ytterligere kommentarer til saken.

Dagsavisen har også bedt etatens økonomidirektør Thomas Bang svare på om han var informert og godkjente budsjettøkningen til Forandringsfabrikken. I en e-post skriver han:

– Utdanningsetaten valgte etter flere diskusjoner ikke å kjøpe tjenester fra Forandringsfabrikken i høst. Ut over det ønsker jeg ikke å kommentere hva slags intern dialog det har vært om temaet.

Les også: Dette er de påståtte lovbruddene som kan skape problemer for Thorkildsen (+)

Ble advart

Det som derimot er på det rene, er at Bang muntlig i månedsskiftet august/september advarte prosjektleder Bjørn Indrelid om at samarbeidet med Forandringsfabrikken kunne ha «anskaffelsesmessige utfordringer».

Dette ble bekreftet både av Thomas Bang og Bjørn Indrelid i e-postkorrespondanse med Dagsavisen i fjor høst. Likevel økte altså etaten potten til Forandringsfabrikken fra 70.000 til 350.000 kroner kort tid etter.

Dette er saken: 

* Beskyldningene om brudd på reglene om offentlige anskaffelser sto helt sentralt i varselet mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) av
7. september i fjor.

* Dette gjaldt særlig to forhold: For det første at byråden hadde begunstiget sin tidligere arbeidsgiver Forandrings­fabrikken (FF) ved å gi dem oppdrag i Osloskolen. Dernest at dette hadde skjedd i strid med loven som krever at anskaffelser på over 100.000 kroner skal ut på anbud.

* I går skrev Dagsavisen at etaten i sitt opprinnelige budsjettutkast til byrådsavdelingen datert 22. august, kun hadde lagt inn 70.000 kroner til Forandringsfabrikken – altså under lovensgrenseverdi.

* Onsdag 12. september, dagen etter at nyheten om varselet sprakk, grep assisterende direktør Patrick Stark inn og økte potten til Forandringsfabrikken til 350.000 kroner. Verken kommunaldirektøren eller kommuneadvokaten har godtatt Starks forklaring på etatens handlemåte.

Mer fra Dagsavisen