Søgnen om beskyldningene fra Thorkildsen: – En ren konstruksjon

Tidligere skoledirektør Astrid Søgnen gikk til angrep mot byråd Inga Marte Thorkildsen i sin forsvarstale i høringen i Oslo.

 

Avgått utdanningsdirektør Astrid Søgnen leverte en tydelig forsvarstale på sine 15 taleminutter i Oslo rådhus, der hun beskrev hele konflikten som konstruert og la skylden på byråd Inga Marte Thorkildsen. 

– Jeg opplever dette som en konstruksjon, sa Søgnen om beskyldningene fra byråd Thorkildsen om at etaten under Søgnens ledelse ikke leverte på politiske styringsvedtak.

Det var Høyre og Venstres representanter som ba om den åpne høringen i Oslo rådhus torsdag ettermiddag

Bakgrunn: Søgnen måtte gå etter 18 år i stillingen

– En alvorlig beskyldning

Søgnen sa at hun aldri hadde blitt innkalt til noe møte for å løse denne konflikten og at hun bare gjennom mediene fikk beskjeden fra byråden om at etaten ikke har fulgt opp politiske styringsvedtak. 

– Det er en særdeles alvorlig beskyldning. Jeg opplever dette som en styringsdialog via mediene, sa Søgnen. 

– Etaten har levert og levert. I løpet av 18 år har vi gjort politikere stolte, sa Søgnen og ramset opp gode tall blant elevkompetanse og økonomi. 

– Jeg har vært direktør under utallige politiske byråder gjennom 18 år. Jeg har gjennom alle disse årene aldri hatt uoverstemmelser med min arbeidsgiver, sa Søgnen. 

Søgnen framstilte byråd Thorkildsen som en uroskaper og en som søker konflikt med etaten og de ansatte der. 

– Har du selv noe ansvar for at det gikk som det gikk? spurte Eskild Pedersen (Ap).

– Det har vært faglige diskusjoner, men jeg opplevde det ikke som konflikter. Det er den overordnede som enhver tid har ansvar for kvaliteten på samarbeidet, det er et ansvar vi alle har. Det er ikke nyanser i denne saken, det er store alvorlige beskyldninger for at vi ikke har levert på politisk bestilling, sa Søgnen, som ikke ville ta noe selvkritikk. 

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Har savnet åpenhet

Inga Marte Thorkildsen (SV) sa hun hadde savnet både åpenhet og lagarbeid, og skrøt av økonomistyringen, deler av adminstrasjonen og resultater i osloskolen, men trakk særlig fram det mange har kalt en dårlig ytringskultur. Tillitsbasert ledelse er et offisielt mål for Oslo kommune. 

– Det krever stor grad av gjensidig respekt for å få til et godt samarbeid. Både forrige byråd og jeg har opplevd et krevende samarbeidsforhold med ledelsen i Utdanningsetaten, sa Thorkildsen. 

– Jeg ønsker ikke å dvele ved fortida og er fullt ut innstilt på at vi skal klare dette, sa Thorkildsen. 

Høringen kommer bare to dager etter at det ble lagt fram en rapport som beskriver arbeidsmiljøet hos utdanningsadministrasjonen i Oslo kommune som preget av kontroll, redsel og detaljstyring.

Høyres Saida Begum ba Thorkildsen svare på en av uttalelsene som har vakt mest oppsikt, der hun i september uttalte at «når politiske føringer er gitt og beslutninger er tatt, har jeg savnet samarbeidsvilje og lagarbeid for å få dette gjennomført etter intensjonen. Dessverre har vi opplevd for mange eksempler på det motsatte og det er problematisk for videre utvikling for Oslo-skolen.»

PwC-rapport om miljøet i osloskolen: Lite tillit, stor grad av kontroll, detaljstyring og redsel for å gjøre feil