Innenriks

Ola Borten Moe: Oljeoverfloden visker ut sammenhengen mellom verdiskaping og velferd

Oljeinntektene har skapt en overflod som har bidratt til å skape en oppfatning av at det er «mye vi har råd til å la være», mener Sp-nestleder Ola Borten Moe.

NTB - Steinar Schjetne

– Det finske statsbudsjettet er per innbygger på 39 prosent av det norske. Det sier noe om hvor store kutt det norske samfunnet må gjennomføre hvis oljeinntektene tas ut av ligningen, sa nestleder Ola borten Moe da han innledet på Senterpartiets landsmøte lørdag formiddag.

Les lørdagskommentaren til Hege Ulstein: Svart gull og grønne skoger

Han har ledet utvalget bak rapporten «Norsk verdiskaping på norske ressurser» og tok et oppgjør med dem som mener vi uten videre har råd til å avvikle olje- og gassproduksjonen da han innledet landsmøtets behandling av anbefalingene. Petroleumsvirksomheten skaper for store inntekter til at vi har råd til å legge den ned nå, mener den tidligere olje- og energiministeren og medeieren i oljeselskapet Okea.

– Min kanskje sterkeste innvending mot omfanget og suksessen til norsk olje- og gassvirksomhet er at det har kommet for mye penger på for kort tid, sa han etter å ha bekymret seg over at kjensgjerningen «verdier må skapes før de kan deles» tilsynelatende er i ferd med å forlate mange nordmenns bevissthet.

Applaus en leder verdig

Nestlederen ble mottatt med flere minutters trampeklapp og tilløp til jubel da han til tonene fra Taylor Swifts «Shake It Off» inntok podiet. Trass mange og hyppige applauser på landsmøtet, er det bare leder Trygve Slagsvold Vedum som har oppnådd samme styrke i hyllesten – og knapt nok ham.

Da han en halvtimes tid senere avsluttet, ble han takket av med stående ovasjon fra landsmøtesalen. Hans omfavnelse av olje- og gassvirksomheten er tilsynelatende betydelig mindre omstridt i Hamarhallen enn utenfor – også blant de mange delegatene som i den påfølgende debatten tok til orde for massiv satsing på produksjon av fornybar energi.

Moe har høstet kritikk blant annet for å ha ønsket å ha med formuleringen «det hevdes med jevne mellomrom at Norge bør slutte å produsere olje og gass av hensyn til klimaet. Dette er en feilslutning» i utvalgets rapport. I redaksjonskomiteens innstilling er setningen fjernet, og kapitlet om oljevirksomheten nyansert betydelig.

– Målet er å fase ut fossile energikilder. Men olje- og gassnæringen er Norges største. Hvis vi ensidig gjør grep i Norge, er det bare å flytte næringen ut av landet, sier partileder Vedum til NTB.

Les også: Vedum tok oppgjør med populiststempelet

Olje og klima

Innstillingen til utvalget han har ledet, har tatt for seg det viktigste av norske næringsvirksomhet som er basert på naturressursene – havet, skogen og landbruket – men det er en nokså begrenset omtale av olje- og gassvirksomheten som har vært mest gjenstand for kritikk og debatt før landsmøtet. Det henger sammen med at deler av Senterpartiet er misfornøyd med måten partiet har markert seg på i klimapolitisk sammenheng.

I rapporten trekker utvalget til Moe fram at det er og vil være betydelig etterspørsel etter fossil energi også i nær og relativt lang framtid. Hvis Norge reduserer sin produksjon, vil det bare ramme vår egen pengepung, fordi etterspørselen da retter seg mot andre produsenter, derfor må den norske produksjonen tilpasses en ventelig redusert etterspørsel på sikt hvis ikke samfunnet skal utsettes for smertefulle endringer, mener utvalget.

– Sammenhengen mellom verdiskaping og velferd er i ferd med å viskes ut. Det er blitt skapt en holdning om at det er så mye vi har lov til å la være, at vi får det vi trenger uansett. Det er en usunn holdning, sa Ola Borten Moe.

– Jeg tror overfloden vår delvis kan forklare denne holdningsendringen som sakte, men sikkert har vokst fram i Norge, sa han.

Mer fra Dagsavisen