Innenriks

Elever på omvisning på Stortinget fikk gyldig fravær - i motsetning til demonstrantene utenfor

Mens de unge som utenfor Stortinget appellerte til Solberg og Helgheim om å endre kurs måtte tåle fraværsføring fredag, fikk de som besøkte tinget samme dag godkjent sitt fravær som politisk.

Bilde 1 av 3

Stortingsrepresentant Jon Helgheim (Frp) har de siste dagene uttrykt sterk skepsis til klimastreiken. Tirsdag sa han til NRK at elevaksjonen vitner om at barn er utsatt for skremselspropaganda og klimahysteri skapt av voksne. Astrid Lund Sørskaar (10) svarte politikeren slik med sin plakat: «Fremtiden er vår, Helgheim!!!»

– Til barna vil jeg si at det er strålende at de engasjerer seg for noe de brenner for, og håper dere har hatt en fin dag i Oslo! Regjering og Storting er også veldig opptatt av disse spørsmålene og mye gjøres, sier Helgheim når Dagsavisen Fremtiden overbringer Astrids appell. Han viser til at utslippene i Norge går ned, vi har verdens reneste energi og høyeste elbilandel og rekordsatsing på jernbane. Han framholder at FNs klimapanel sier det er mulig å drive norsk olje- og gassvirksomhet og samtidig ta hensyn til klima.

– Det er ingen grunn til å gå rundt å være redd, eller tro at det ikke finnes en fremtid, men fortsett å engasjere dere, sier Frp-toppen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Klima og innvandring over lunsj

På sin Facebook-side inviterte han barn som ikke ville streike til heller å få Stortingets arbeid demonstrert fra innsiden – et tilbud flere slo til på.

– Ja, jeg har hatt fem ungdommer, to voksne og tre barn på besøk i dag. Ungdommen var der i stedet for å delta i streiken og fikk derfor gyldig fravær, fordi vi hadde et opplegg som omfattes av bestemmelsene for politisk arbeid, sier Jon Helgheim (Frp).

Hva i opplegget gjorde at det ble omfattet av disse bestemmelsene?

– De hadde med seg et standardskriv for fravær for politisk arbeid, og jeg attesterte dette. Vårt opplegg var en grundig omvisning og en innføring i Stortingets politiske arbeid. Deretter lunsj og et møte hvor vi diskuterte politiske og etiske spørsmål tilknyttet klima og innvandring. Elevene ga uttrykk for at dagen ga mer læringsutbytte enn et år med samfunnsfag, forteller Helgheim.

Les også: «Ansvarlig klimapolitikk fortoner seg som satire i Norge»

Mer fra Dagsavisen