Innenriks

LO-støtte til streikende elever

Både nåværende og tidligere LO-topper gir sin fulle støtte til skoleelevene som streiker for klimaet.

Av Sofie Prestegård, Tor Sandberg, Jo Moen Bredeveien og Jens Marius Sæther

– Jeg synes det er utrolig bra at ungdommen engasjerer seg. Virkelig. Det er dette som er sjansen vår. At ungdommene redder kloden.

Det sier tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla.

– Engasjementet jeg ser gir håp og tro på at dette faktisk kan gå. Vi kan redde kloden. Det har vært dårlig med det håpet en stund.

Fredag streiker tusenvis av skoleelever for en mer offensiv klimapolitikk.

– Det vi ønsker å oppnå med denne skolestreiken er stans i all leting etter olje, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom.

Valla er enig i at Norge må fase ut olje- og gassproduksjonen.

– Jeg vil ikke spekulere på når, men vi må gjøre det, og det kommer til å tvinge seg fram, sier Valla.

Saken fortsetter under bildet.

Støtter streiken: Gerd-Liv Valla, tidligere LO-leder.

Gerd-Liv Valla støtter streiken. Foto: Berit Roald/NTB Scanpix

Les også: Frp-topp rykker ut mot elevenes klimastreik

LO-leder: Kraftig signal

Dagens LO-leder Hans Christian Gabrielsen setter også pris på engasjementet som ungdommen utviser.

– Klima er en av vår tids største utfordringer, og at ungdommen engasjerer seg i det er helt naturlig. Det sender et kraftig signal, slår LO-lederen fast.

Han mener samtidig at det ikke er naturlig at LO går ut og støtter streiken.

– Vi har heller ikke fått noen henvendelse om det, sier Gabrielsen.

På spørsmål om LO sentralt burde gått offentlig ut og støttet streiken, svarer Valla:

– Det kommer etter hvert, tror jeg. LO har flere hensyn å ta. Jeg har den dypeste respekt for at dette er vanskelig, det handler om arbeidsplassene til folk. Men LO kommer til å snu. Det er snakk om ødeleggelsen av jorda vår.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Lærer av å streike

Tidligere LO-leder Gerd Kristiansen berømmer også elevenes engasjement.

– Jeg støtter klimastreiken. Disse elevene lærer nok vel så mye av å streike som de ville gjort på skolebenken, sier Kristiansen.

Saken fortsetter under bildet. 

Støtter streiken: Gerd Kristiansen, tidligere LO-leder.

Gerd Kristiansen støtter streiken. Foto: Mimsy Møller

Hun mener det er gode grunner til å støtte ungdommen i at de bruker politisk streik som virkemiddel.

– Det gjør vi også når vi vil bli hørt, sier hun.

Støtte fra forbundstopper

Skoleelevene får også støtte fra ledere i ulike LO-forbund.

– De streikende skoleungdommene har full støtte. Vi trenger et folkelig engasjement i klimasaken. Jeg synes dette er strålende vakkert, sier Jan Olav Andersen, leder i EL og IT Forbundet.

– Støtter dere også kravet om full letestans etter olje?

– Det vil være noen krav vi ikke er enige i eller ikke har tatt stilling til. Vi mener ikke at vi skal stanse utvinning av olje nå. Men det er underordnet det store bildet: Det handler om å redde vår jord.

Han er ikke bekymret for at skoleelevene blir borte fra skolen.

– Disse ungdommene flytter samfunnsfagstimene ut i gatene. Dette er god læring, sier Andersen.

Norsk Tjenestemannslag (NTL) er også udelt positive til streiken.

– Norges klimapolitikk og klimamål er ikke i tråd med Parisavtalens målsettinger, så vi deler ungdommens bekymring og håper politikerne lytter, sier forbundsleder Kjersti Barsok, og legger til:

– Solidaritet mellom land, mellom ulike grupper i samfunnet, og mellom generasjoner er noe av kjernen for å få til gode løsninger på klimaproblemene. Så selvsagt støtter vi denne protesten.

Dagsavisen mener: Firkantet grense

Lar seg inspirere

– Handel og Kontor heier på ungdommen som streiker for en mer offensiv klimapolitikk, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes.

– Vi er enige med de streikende ungdommene i at regjeringen må ta ansvar hvis vi skal nå våre klimamål. Klimagassutslippene må ned. Det må satses på fornybar energi. Det må skapes flere bærekraftige jobber og det må bli mulig for alle å ta klimavennlige valg, fortsetter Sundnes.

Fagforbundets Mette Nord lar seg inspirere av skoleelevene.

– Enkelte avskriver ungdommens krav til rask og dramatisk kursendring som «naive». Omfattende internasjonal forskning viser det motsatte: Det er naivt å tro at dagens ungdom kan unngå ei katastrofal framtid, dersom vi fortsetter å prate istedenfor å handle. Det er dette de klimastreikende ungdom har forstått, sier Nord.

Skoleelevene får også støtte fra Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT).

– Vi støtter ungdommens engasjement og at de organiserer seg for denne store utfordringen. Det er viktig at de unge engasjerer seg for framtida, sier forbundsleder Ulf Madsen og legger til:

– Vi organiserer primært ansatte i industrien, som arbeider hver dag for bedre klima og miljø. Men ungdommens utålmodighet må settes sammen med realistiske krav, slik at vi fremdeles ivaretar verdiskapningen som er grunnlaget for fremtidige generasjoner velstand og trygge arbeidsliv.

Line Haugland, kommunikasjonsleder i Fellesorganisasjonen (FO), sier de har stor respekt for ungdommer «som opplever at de går en utrygg framtid i møte».

– At ungdom engasjerer seg er positivt for demokratiet, klimaet og framtida.

Også Skolenes landsforbund støtter norske skoleelever som vil streike for et bedre klima.

– Skolenes landsforbund håper skolene ikke setter ugyldig fravær på elever som deltar i klimastreiken 22. mars. Hele Skole-Norge bør heller heie fram elevenes glød og engasjement i denne saken. Det er jo disse elevene som i framtiden skal realisere at Norge får en grønnere politikk, sier forbundsleder Anne Finborud.

Les også: Dette må du vite om klimastreikene i Oslo og Drammen

Oljearbeidernes forbund

Hva mener så forbundene som organiserer mange som jobber i oljeindustrien?

– Jeg synes det er bra at skoleelevene har et klimaengasjement. Det er en svært viktig sak, sier Frode Alfheim, leder i fagforbundet Industri Energi.

– Ett av kravene fra skoleelevene er stans i all leting etter olje, hva synes du om det?

– Jeg er selvsagt ikke enig i det. Vi redder ikke klimaet ved å stanse letevirksomheten og produksjonen på norsk sokkel. Gjør vi det, vil andre øke sin produksjon og det vil igjen føre til økte klimautslipp globalt. Vi må heller jobbe for å få utslippene ytterligere ned og utvikle teknologi for fangst og lagring av CO2. Det har vi stor tro på

– Tror du ungdommenes engasjement vil føre til endringer i klimapolitikken?

– Jeg tror ikke det vil endre norsk politikk, men det vil opprettholde trykket i diskusjonen. Det som er viktig er å finne globale løsninger. Stenger vi ned olje- og gassvirksomheten, stenger vi også det viktigste laboratoriet vi har for teknologiutvikling. Det vil ikke tjene klimasaken.

– Lar du deg påvirke av de unges klimaengasjement?

– Ja, det gjør jeg. Men jeg vil også oppfordre ungdom til å ta utdanning innenfor offshore og landbasert industri slik at de kan være med å finne de teknologiske løsningene som kreves for å nå nasjonale og globale klimamål.

Inspirert av Thunberg

Natur og ungdom forventer at rundt 15.000 elever vil stille opp på fredagens streik. Elevene er inspirert av svenske Greta Thunberg (16) som skulket skolen og streiket i forkant av riksdagsvalget i Sverige. Thunberg snakket nylig til EU-toppene i Brussel:

– Folk forteller oss alltid at de er så håpefulle, at de håper vi unge skal redde verden. Men vi er ikke håpefulle. Vi har simpelthen ikke tid til å vente på at vi skal bli voksne og ta over.

Les også: Greta Thunberg: Vi skolestreiker fordi vi har gjort leksene våre

Mer fra Dagsavisen