Innenriks

Stadig sterkere press mot Bent Høie i sykehussaken

Helseminister Bente Høie settes under et stadig sterkere press i spørsmålet om å utrede Ullevål-tomta som et fullverdig alternativ til utbygging på Gaustad for nye Oslo universitetssykehus.