Innenriks

Stadig sterkere press mot Bent Høie i sykehussaken

Helseminister Bente Høie settes under et stadig sterkere press i spørsmålet om å utrede Ullevål-tomta som et fullverdig alternativ til utbygging på Gaustad for nye Oslo universitetssykehus.

– Jeg vil si det helt tydelig. Avklaring om hva som er mulig haster. Nå opplever jeg at Aker er tatt som gissel. Vi vil ha Aker raskt, men helseministerens svar er at da kommer Gaustad i sin nåværende form med på kjøpet – uten andre valgmuligheter, og uten at et alternativ på Ullevål-tomta er tilstrekkelig utredet. Det holder ikke med alt eller ingenting. Høie må kunne styre foretaket sitt i riktig retning, sier Oslos helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap), og legger til:

– Jeg vil ikke uten videre at Oslo stilles overfor et valg om enten å utsette alt, eller å stille seg bak en plan som kanskje ikke er god nok. Derfor sier vi at Aker bør løsrives og sikres finansiering nå – og jeg opplever at flertallet på Stortinget også er der, sier Tellevik Dahl.

Les også: Han tar et oppgjør med sykehustoppene (DA+)

– Bør avvente

Tirsdag holder helse- og omsorgskomiteen på Stortinget åpen høring om et representantforslag fra partiene Rødt, SV og Sp om å «prioritere arbeidet med nytt lokalsykehus for hele Groruddalen på Aker» og gjøre en «utredning av Ullevål-tomtas muligheter for utvikling og samling av virksomhetene i Oslo universitetssykehus slik at tomtealternativene kan sammenlignes.»

Lørdag gjorde Oslo Ap et tilsvarende og enstemmig vedtak om å få utredet Ullevål-alternativet.

Helseminister Bent Høie svarer slik på Tellevik Dals angrep og hentydning om at Aker «er tatt som gissel»:

– For det første er jeg glad for at Oslo Ap vil ha sammenslåing av Ullevål og Rikshospitalet slik at vi får ett, stort regionsykehus. Det er bra og viktig. Jeg forstår også godt at man er utålmodig. Etter at noen av mine forgjengere i Ap har skjøvet dette foran seg i mange år, er det viktig med framdrift.

– Fram mot styremøtet som skal være i Helse Sør-Øst i juni, vil vi få Ullevål-tomta belyst som alternativ lokalisering for det nye regionsykehuset. Helsebyråden bør avvente dette arbeidet før hun konkluderer med at Ullevål ikke er tilstrekkelig utredet, sier Bent Høie til Dagsavisen.

– Hvis man mener dette ikke er tilstrekkelig, må man være tydelig på hvilke spørsmål man vil ha svar på som ikke allerede er gitt eller vil fremkomme gjennom det arbeidet som nå pågår, legger han til.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Møte i Høyre

Ifølge Høie er det en god løsning å bygge akuttsykehus på Aker, men at det i dette ligger noen betingelser:

– Dette forutsetter en parallell prosess som går ut på å samle det resterende tilbudet på Ullevål og Rikshospitalet på et sted i et nytt regionsykehus. Om det blir Ullevål eller Gaustad har jeg ingen prestisje knyttet til. Men det vi allerede vet om både økonomi og arealer tilsier at Gaustad er det beste alternativet, fastslår Høie.

Han mener det hersker liten tvil om at behovet for ett nytt samla regionsykehus i Oslo betyr at enten Ullevål eller Rikshospitalet må forlates.

– Hvis ikke det skjer parallelt er det ikke mulig å bygge på Aker – verken økonomisk eller faglig, sier Høie.

Les også: Ullevål-opprøret vokser

Ifølge Bent Høie ligger nødvendig kunnskap og faktagrunnlag for å ta en kvalifisert beslutning allerede på bordet:

– Ullevål-tomten er vurdert allerede. Denne saken har pågått i mange år. Summen av en rekke dokumenter gir oss et beslutningsgrunnlag. Når vi ser på den kunnskapen vi allerede sitter med, viser den at Gaustad er mest bærekraftig og realistisk som utbyggingsalternativ.

– Flere av landets fremste kvalitetssikrere på store offentlige byggeprosjekter mener noe annet?

– Mange av dem som deltar i debatten har ikke akseptert at man skal bygge ett, nytt regionsykehus. De argumenterer i realiteten ikke for Aps løsning om å samle driften på Gaustad eller Ullevål, men for å opprettholde både Rikshospitalet og Ullevål.

– Altså en skjult agenda?

– Jeg forstår at de har en agenda med å beholde full drift ved begge sykehus, og ikke jobbe for et samlet tilbud. Jeg mener alle tall og beregninger viser at det å flytte miljøet på Ullevål, som ikke skal til Aker, opp til Gaustad, er bedre enn å flytte Rikshospitalet ned til Ullevåltomta, sier Bent Høie.

Dagsavisen vet at det i dag skal være et medlemsmøte i Oslo Høyre der sykehussaken diskuteres. På spørsmål om helseministeren kjenner til en intern debatt om saken i Høyre, svarer han:

– Jeg kjenner ikke til dette møtet, men det er en diskusjon i alle partier om denne saken – også i Høyre. Men jeg oppfatter at den klare tilbakemeldingen er at det er enighet om å komme videre og få en løsning til det beste for Oslos pasienter i denne saken, sier helseminister Bent Høie til Dagsavisen.

Les også: Enstemmig Oslo Ap: - Ullevål sykehus må utredes tilstrekkelig

Vanskelig situasjon

Helsebyråd Tone Tellevik Dahl mener helseminister Bent Høie og Helse Sør-Øst har satt Oslo i en svært vanskelig situasjon de siste ukene:

– En full utredning tar lang tid. Derfor setter programmøtet som en forutsetning at fakta om alternativene legges fram så raskt som mulig. Faktainformasjonen og de økonomiske beregningene for Ullevål og Gaustad må på bordet slik at Stortinget kan fatte en beslutning som er bærekraftig og sikrer Oslos befolkning et forsvarlig sykehustilbud, fremholder Tellevik Dahl, og fortsetter:

– Så må jeg få understreke viktigheten av at Bent Høie viser politisk vilje og ikke minst evne til å styre sine helseforetak.

– Vi har hele tida sagt at vi forventer at helseministeren har god nok dokumentasjon om faglig forsvarlighet og et godt pasienttilbud når han får saken på sitt bord. Stortinget må få vite at det finnes et godt beslutningsgrunnlag som er godt utredet og innenfor forsvarlige økonomiske rammer, krever Ap-byråd Tone Tellevik Dahl.

Hun mener situasjonen nå krever at helseministeren tenker løsningsorientert og nytt:

– Vi hører at driften av disse sykehusene henger tett sammen, og det er åpenbart. Det henger blant annet sammen med bemanningssituasjonen på de nye sykehusene. Men jeg mener det er fullt forsvarlig å planlegge oppstarten av nytt Aker før alt er avklart rundt Gaustad eller Ullevål. Aker haster mest, og for at vi som kommune skal kunne gi best mulig tjenester til våre innbyggere, må Groruddalen være samlet på ett sykehus. Det handler om oppfølging før og etter behandling, og alle de tjenestene vi samhandler med sykehusene om.

Les også: Fakkeltog for Ullevål sykehus i Oslo

Mer fra Dagsavisen