Innenriks

Oslo SV vil gjøre 11 private sykehjem kommunale. Se lista her

- Profittfri velferd er også god likestillingspolitikk, sier Marianne Borgen. Ved et sykehjem gikk sykepleierne opp 50.000 i lønn da kommunen overtok.

- Vi er opptatt av at pengene kommunen bruker til velferd skal gå til å sikre kvaliteten og innholdet i tjenesten, ikke til skatteparadis eller store multinasjonale selskapet, sier Marianne Borgen (SV), ordfører i Oslo.

- Derfor går SV til valg på å legge alle de 11 kommersielle sykehjemmene der kontrakten går ut i løpet av de neste fire årene over til kommunal eller ideell drift.

Dette ble enstemmig vedtatt på årsmøtet i Oslo SV søndag.

Lista

Her er lista over de 11 sykehjemmene dette gjelder:

Ullerntunet (Norlandia, kontrakt utløper desember 2019)
St. Hanshaugen omsorgssenter (Unicare, kontrakt utløper februar 2020)
Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter (Stendi (tidl. Aleris), kontrakt utløper juni 2020)
Rødtvet sykehjem (Attendo, kontrakt utløper juli 2020)
Smestadhjemmet (Unicare, kontrakt utløper august 2020)
Paulus sykehjem (Attendo, kontrakt utløper oktober 2020)
Hovseterhjemmet (Unicare, kontrakt utløper oktober 2020)
Lambertseterhjemmet (Stendi, legges ned og kontrakt utløper november 2019, nytt åpnes 2022)
Fagerborghjemmet (Unicare, kontakt utløper april 2021)
Oppsalhjemmet (Norlandia, kontrakt utløper mai 2021)
Romsås sykehjem (Attendo, kontrakt utløper september 2021)

Saken fortsetter under bildet

Hovseterhjemmet

Unicares kontrakt ved Hovseterhjemmet utløper høsten 2020.

Likestillingspolitikk

- Å avkommersialisere handler også om kvinnekamp, sier Marianne Borgen.

Hun forklarer:

- Vi har sett på hvem som jobber innenfor helse- og sosialfagene i byen vår og i landet vårt. Og det vi har funnet, er at over åtti prosent av de som har utdanning fra helse- og sosialfag og som jobber, er kvinner. Til sommeren tar kommunen over driften av Uranienborghjemmet. Forhandlingsavdelingen i Sykepleierforbundet har regnet ut at de ansatte der vil stige rundt 50.000 kroner i lønn når de går fra NHO-tariffen de kommersielle kjører, over på kommunal tariff i Oslo, sier Marianne Borgen.

Les også: Hun taper 107.000 på å jobbe privat framfor kommunalt

Mot profitører

- Når kommersielle aktører kan ta ut mye profitt i velferdssektoren, er lavere lønn og dårligere pensjonsretter til de ansatte en viktig grunn til dette. Vi har sett det også i barnehagesektoren, når byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) startet tilsyn der, at pengene brukes på andre ting enn å øke kvaliteten på barnehagen.

Les også: Sykepleiere sliter seg ut i jobben. Og slutter

Også ideelle

Borgen  understreker at Oslo SV også åpner for at ikke-kommersielle organisasjoner, som Frelsesarmeen eller Kirkens bymisjon, skal kunne drive sykehjem i Oslo. Noe de også gjorde før de ble utkonkurrert av kommersielle aktører da høyresida satt med makta i Oslo, før de rødgrønne overtok i 2015.

- Tidligere har dette vært en diskusjon internt i SV, det er det ikke nå lenger, sier Marianne Borgen.

Stabil overtakelse

Hun understreker at det vil være viktig å gjøre overtakelsen trygg for ansatte, brukere og pårørende.

- Alle som har plass ved kommersielt drevne hjem i dag, vil selvsagt beholde plassen sin. Og så kan man se for seg en overtakelse der de ansatte som jobber ved sykehjemmene fra før får tilbude om jobb i kommunen. Det har vi flere gode eksempler på fra før, at det har fungert fint. Slik kan personalet fortsette å jobbe sammen, og brukerne kjenne seg ivaretatt. Når SV sier at vi er ute etter velferdsprofitørene, er det selvsagt ikke de som jobber ved sykehjemmene vi er ute etter, men eierne som tar ut profitt fra det som er fellesskapets penger og plasserer dem i skatteparadis og egen lomme, sier Borgen.

Les også: Frp mener det motsatte - vil ha alle sykehjem ut på anbud

Også annen velferd

Oslo SV vil også avvikle kommersiell i andre velferdssektorer.

- Vi vil redusere kommersielle tjenester vi kjøper inn i barnevernet. Og så har vi lenge vært opptat av å sikre barnehagedriften. De siste tre årene, mens vi har styrt i Oslo, har vi bygget ut 3000 barnehageplasser. Vi bygger omtrent en barnehage i måneden. Vi ønsker å åpne for ideelle organisasjoner også der, men der trenger vi hjelp fra Stortinget slik at vi kan skille mellom kommersielle aktører og ideelle. Per i dag kan vi ikke det. Derfor bygger vi selv, sier Marianne Borgen.

Teksten fortsetter under bildet

Marianne Borgen (SV), her i aktivitetsskolen.

Marianne Borgen (SV), her på aktivitetsskolen.

Aks, buss og bolig

I tillegg til avvikling av velferdsprofitt i Oslo kommune, vedtok Oslo SV tre andre hovedpunkt.

- Vi fortsetter hovedkravet om gratis aktivitetsskole i 1. til 4. klasse i hele byen. Vi ønsker hyppigere avganger i kollektivtrafikken. Og så ønsker vi å gjenreise en sosial boligpolitikk i byen, sier Marianne Borgen (SV), ordfører i Oslo.

Mer fra Dagsavisen