Innenriks

Har LoVeSe-seier i sikte

– Nå har vi alle de store fylkene med oss, sier AUF-leder Ina Libak, som regner med å få med seg også Innlandet på et olje-nei. Selv Fellesforbundets Jørn Eggum er nervøs foran Arbeiderpartiets landsmøte til våren.

1 av 2

Går Arbeiderpartiet mot konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja på landsmøtet i april, er det historisk. Flertallet for konsekvensutredning vil da forsvinne fra Stortinget, og saken legges død. Nå mer enn noen gang ser AUF-leder Ina Libak at det er mulig.

– Ja, seieren er i sikte, sier Libak til Dagsavisen.

– Men vi slapper ikke av. Så nå jobber vi med å få fylkene med oss denne helgen, legger hun til.

Det er duket for superhelg i Arbeiderpartiet. Under helgens årsmøtebonanza skal en rekke fylkeslag ta stilling til den betente oljestriden.

– Det jeg synes er veldig positivt, er at vi har de store fylkene med på laget. Oslo, Akershus og Trøndelag har vedtak, og Innlandet Ap får nok et vedtak nå i helgen mot konsekvensutredning. Det gjør meg håpefull, sier AUF-lederen.

Foran helgens årsmøter viser AUFs opptelling at alle fylkene foruten Telemark, Rogaland, Finnmark og Hordaland, har et nei til olje-vedtak. Sistnevnte fylkeslag er nå slått sammen med Sogn og Fjordane til Vestland Ap. Hva de lander på er det knyttet spesielt stor spenning til.

Les også: Unge Høyre sier nei til vern av LoVeSe

Eggum: Symbolpolitikk

Til og med Fellesforbundets Jørn Eggum er smått urolig foran helgens årsmøter.

– Oslo gjør meg nervøs, Trøndelag gjør meg nervøs og Akershus. Her kan vi fort ende med at toneangivende fylkeslag som representerer mange på det sentrale Østlandet, skal stoppe oljeaktivitet, aktivitet de i stor grad bare har fått pengene tilsendt fra, sier Eggum, som sitter i sentralstyret til Arbeiderpartiet.

Han mener et nei til oljeaktivitet i LoVeSe i et klimaperspektiv, bare er symbolpolitikk.

– Det kommer fortsatt til å være etterspørsel etter olje, og er det da bedre for miljø og klima med oljesand i Canada og USA?

Forbundslederen håper nå at Bergen Ap ikke skal få med seg resten av Vestland Ap på et olje-nei.

Men også når det gjelder Vestland er Libak selvsikker.

– Jeg ser at også der har det skjedd en endring. Enda flere mener at et sted må grensa gå med tanke på miljø, sier hun.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Spikeren i kista

Aps landsmøte gikk i april 2017 inn for en tredelt løsning: Utenfor Lofoten skal et belte på 50 kilometer fra land samt Vestfjorden være petroleumsfri sone. Området lengst unna Lofoten, Nordland VI, åpnes for konsekvensutredning. For områdene Nordland VII og Troms II skal man vente på oppdatert kunnskap.

– Er det naturlig at dette skal opp på landsmøtet nå i 2019, når dere har det kompromissforslaget som ligger i programmet, som varer til 2021?

– Ja, det er det. Hvis ikke vi skal bruke landsmøtet til Arbeiderpartiet på å vedta ny politikk, trenger vi ikke dra dit. Dessuten tapte vi valget på det programmet vi vedtok i 2017. Vi styrer ikke landet på det programmet. Vi styrer ikke Norge, og noe av det vi var svake på forrige valg var klima. Da er det helt naturlig at vi i hvert fall i denne saken evner å sette miljøet først, sier Libak.

– Nå er det 10 år siden Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja ble stiftet, og jeg vil at vi nå endelig skal kunne sette spikeren i kista, legger hun til.

Les også: Unge Høyre sier nei til vern av LoVeSe

Snudd i nord

Det var i november i fjor Nordland Ap gjorde et historisk vedtak, hvor de legger vekk kravet om konsekvensutredning av de sårbare områdene – stikk i strid med kompromisset fra landsmøtet i 2017.

Ap-leder Jonas Gahr Støre peker på dette som sentralt for at 2017-vedtaket nå er i fare.

– Jeg mener vi har en god programformulering som finner en god balanse og som er et godt kompromiss. Samtidig erfarer folk i Nordland at det har vært en stillstand på dette området siden 2000, og regjeringen har ikke gjort noe med stillstanden siden 2013. Nordland Ap har vært opptatt av at denne saken blokkerer for en diskusjon om alle de andre mulighetene havområdene utenfor Nordland gir. Jeg forstår den frustrasjonen og ønsket om å diskutere de store mulighetene i havet knyttet til fiske, reiseliv, nye arter og naturmangfold. Men jeg vil ikke trekke noen konklusjoner før fylkesårsmøtene og diskusjonen på landsmøtet, sier Ap-lederen.

LoVeSe

Diskusjonen om oljeboring i havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) har rast siden midten av 1970-tallet.

Høyre og Frp ønsker oljevirksomhet her.

Aps landsmøte gikk i april 2017 inn for en tredelt løsning: Utenfor Lofoten skal et belte på 50 kilometer fra land samt Vestfjorden være petroleumsfri sone. Området lengst unna Lofoten, Nordland VI, åpnes for konsekvensutredning. For områdene Nordland VII og Troms II skal man vente på oppdatert kunnskap.

I helgen skal saken opp på årsmøtene til Innlandet, Nordland, Trøndelag, Agder, Akershus, Møre og Romsdal, Telemark, Vestland og Østfold.

De andre partiene på Stortinget vil ikke ha petroleumsvirksomhet i disse områdene.

Da Venstre gikk inn i regjeringen i januar, fikk de gjennom at områdene LoVeSe, Jan Mayen, iskanten, Skagerrak og Mørefeltene holdes fri for oljeleting hele regjeringsperioden.
Motstanderne av konsekvensutredning frykter konsekvensene for natur, miljø, fiskerinæring og turisme ved et stort oljeuhell. Tilhengerne mener faren for uhell er svært liten.

Oljedirektoratet anslår at det finnes 1,3 milliarder fat oljeekvivalenter i de undersøkte havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 36 prosent av forekomstene er gass, 64 prosent olje.

Kilde: NTB