Innenriks

Hvor vil Sp egentlig kutte utslippene?

Hvor vil Sp egentlig kutte utslippene, undrer SV, etter at Sp stemte mot forslag om CO2-merking av flyreiser.

– Jeg synes det er merkelig at Sp den ene uka kommer med kritikk av at det er for mye fokus på kjøttforbruket og for lite på forurensende flytrafikk, for den neste uka å stemme imot et enkelt forslag om å fortelle hvor store utslippene er fra flyreiser, sier SVs Lars Haltbrekken.

– Sp vil altså ikke redusere kjøttforbruket, ikke få ned utslippene fra flytrafikken, vil at oljeproduksjonen skal fortsette som før og ønsker også å redusere prisen på bensin og diesel. Så hvor vil Sp redusere utslippene av klimagasser?

Tirsdag skrev Dagsavisen at svenske Miljöpartiet har fått gjennomslag for at alle som kjøper flyreiser skal få beskjed om hvor store CO2-utslipp flyturen vil medføre. Ordningen skal etter planen tre i kraft i 2021.

Les også: MDG vil ha C02-merking

Nedstemt i Stortinget

MDG mener en lignende ordning også må på plass i Norge, og viser til at det allerede er et tilsvarende krav ved salg av nye biler. Den forplikter bilforhandlerne til å oppgi CO2-utslippene per kilometer.

Dagsavisen var ikke klar over at SV allerede hadde fremmet et tilsvarende forslag, på oppfordring fra Besteforeldrenes klimaaksjon, da vil skrev om dette tirsdag. SVs forslag ble nedstemt i Stortinget i forrige uke, blant annet av Sp.

Dette skjedde få dager etter at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum uttalte følgende:

«Hvis du flyr tur-retur Thailand så må du kutte ut kjøttkakemiddagen din hver uke i 40 år.»

Av Sps nettsider går det dessuten fram at «det er et mål for Sp å få ned utslippene fra luftfarten» og at «det må også komme ytterligere statlige insentiver som driver fram mer miljøvennlig luftfart.»

– Vil ikke CO2-merking av flyreiser være et slikt insentiv, Sandra Borch?

– Dette er symbolpolitikk fra SVs side. Vi er nødt til komme opp med klimatiltak som virker, svarer Borch, som er medlem av energi- og miljøkomiteen for Sp.

Les også: Klarer ikke stagge kjøttsulten

– Kan ikke straffe

– Mange i Nord-Norge er avhengige av kortbanenettet. Vi kan ikke straffe dem som er avhengige av kortbanenettet, fortsetter Borch.

– Hvorfor mener du informasjon om CO2-utslippene ved flyturer er en straff?

– Vi er nødt til å få på plass klimatiltak som funker og ikke bruke tid og penger og skape mer byråkrati på tiltak som dette. Det vil være feil hvis de som bor i Finnmark, og som er avhengige av fly, skal omfattes av en sånn ordning.

– Vil høyere flyseteavgift være et bedre egnet tiltak for å få ned utslippene?

– Vi er imot flyseteavgift på kortbanenettet. Vi må skille mellom kortbanenettet og langdistanseflygninger. Jeg er enig i at vi bør belyse klimakonsekvensene ved flyreiser, men weekendturer til New York og bruk av privatfly er en større utfordring.

– Siden 2001 har det vært en lignende ordning som den SV tar til orde for, med krav om å oppgi CO2-utslippene ved salg av nye personbiler. Er også dette symbolpolitikk? Bør denne ordningen avvikles?

– Disse to ordningene er ikke sammenlignbare, svarer Borch.

– Bevisstgjøre folk

Det er Lars Haltbrekken rykende uenig i.

– Selvfølgelig er de to ordningene sammenlignbare. Begge handler om transport og om å gi forbrukerne viktig miljøinformasjon. Jeg tror ikke en slik ordning for fly vil føre til en revolusjonerende nedgang i flytrafikken, men den vil være med på å bevisstgjøre folk, sier Haltbrekken.

– Blir det mer byråkrati med en slik ordning?

– Nei, flyselskapene skal gjøre jobben, og de vet allerede hvor mye de slipper ut.

– Vil ikke en slik ordning kunne føles urettferdig for folk i Nord-Norge som er avhengig av flyet?

– Det meste av flygningene i Norge foregår i Sør-Norge, ikke i Nord-Norge, og i Sør-Norge finnes det langt bedre alternativer enn fly.

Les også: Vil skjerpe CO2-merking

Mer fra Dagsavisen