Vil skjerpe CO2-merking

Bilers CO2-utslipp skal oppgis ved annonseringen. Miljøorganisasjonen Greenpeace mener dette ikke alltid blir respektert, og vil ha et klarere regelverk og innskjerping av eksisterende regler.

– Det går tidvis over stokk og stein, hevder leder Truls Gulowsen i Greenpeace. Han har finlest bilannonser, og slår fast at ikke alle er like flinke til å oppgi bilenes CO2-utslipp eller etterleve regelverkets intensjon.

Dette fant Greenpeace:

"Noen bilannonser mangler helt informasjon om CO2-utslipp.

"I andre annonser er informasjonen presentert med så liten skrift at den knapt kan leses.

"Enkelte billeverandører oppgir hele spekteret av CO2-utslipp for biltypen/merket, og ikke spesifikt for bilen som markedsføres.

Det siste er slett ikke ulovlig, men bryter med forskriftens intensjon, påpeker Gulowsen som mener at regelverket må både klargjøres og skjerpes.

Brev til Navarsete

Dette har fått Greenpeace til å alarmere samferdselsminister Liv Signe Navarsete i brevs form. Miljøorganisasjonen oppfordrer ministeren til å skjerpe håndhevingen av regelverket, samt gjennomgå dagens forskrift for å sikre at uhensiktsmessige smutthull fjernes.

Forskriften er hjemlet i lov om merking av forbruksvarer, som pålegger markedsførere av nye personbiler å opplyse om CO2-utslippet.

– Så lenge leverandørene er i stand til å få prisen på bilen tydelig fram, må det også være mulig å gjøre utslippsinformasjonen like tydelig. Vi har et klart inntrykk av at billeverandørene forsøker å skjule det virkelige utslippet, og deres måte å annonsere på bekrefter at de heller ikke vil snakke om det. Nå annonseres utslippsverdiene ofte med så liten skrift at forbrukerne knapt ser den, hevder Gulowsen.

Forskriften sier at opplysningene skal være enkle å lese og forstå, og være minst like synlige som øvrige opplysninger i dokumentasjonen.

– Hvordan skal forbrukerne ellers bli kjent med utslippet? Gulowsen spør, og fortsetter:

– Vi ber om at bøtenivået for overtredelse settes så høyt at det faktisk vil være kostnadsbesparende for markedsførere å følge regelverket. Miljøtiltak har tross alt ingen virkning så lenge de ikke blir håndhevet.

Skjuler intet

Aller helst ønsker Greenpeace at bilers energiforbruk og utslipp merkes på samme måte som blant annet hvitevarer merkes, altså med bokstaver fra A og oppover.

Administrerende direktør Finn Tandberg i Bilimportørenes Landsforening (B.I.L) tror ikke at bilimportørene forsøker å skjule CO2-tallene.

– Naturligvis skal CO2-utslippet oppgis på lik linje med alle andre relevante opplysninger i annonsene, sier Tandberg.

Som en av initiativtakerne til samfunnsdugnaden «Klimaveien» er Tandberg opptatt av utslipp, og ikke minst av å få det ned. Derfor støtter B.I.L helhjertet opp om nettstedet som Statens vegvesen på oppdrag fra Samferdselsdepartementet bygger opp som søkbar base for blant annet all relevant miljøinformasjon knyttet til bil.

STILLER KRAV: Greenpeacesjef Truls Gulowsen har finlest bilannonser og mener bilens miljøskadelige sider ikke kommer godt nok fram.