Innenriks

Færre sau tatt av rovvilt

Tap av sau til rovvilt er mer enn halvert i siden toppåret 2007. I fjor ble det erstattet 15.000 sauer og lam mot nærmere 40.000 for elleve år siden.

Vinstra  20180829.
Sauer på fjellbeite i Sødorpfjellet i Gudbrandsdalen.
Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Av Christofer Kjos Gabrielsen, NTB

Etter at søknadene for 2018 er behandlet av fylkesmennene, er det utbetalt erstatning på 43,3 millioner kroner for tap av totalt 15.479 sau og lam til fredet rovvilt, opplyser Miljødirektoratet til NTB.

I 2017 ble det utbetalt erstatning på 46,9 millioner kroner for tap av totalt 18.405 sau og lam. I toppåret 2007 ble 77,7 millioner kroner betalt i erstatning for tap av totalt 39.842.

Antall erstatninger for sau og lam tatt av ulv var i 2018 2.607, noe som var mer enn 2007, da tallet var 2.388. I 2017 var tallet 1.850.

For jerv har det gått noe ned, men mårdyret er fortsatt den største skadevolder. I 2018 ble det erstattet 5.510 sau og lam, mot 6.745 året før.

Det er utbetalt erstatninger for 2.395 sau og lam tatt av bjørn, 2.838 tatt av gaupe og 1.249 tatt av kongeørn i fjor.

Nedgangen i antall sau og lam tapt til fredet rovvilt skyldes blant annet at det de siste årene har blitt utbetalt mellom 51–65 millioner kroner årlig til konfliktdempende og forebyggende tiltak i rovviltområder. Dette inkluderer blant annet rovviltavvisende gjerder, flytting av sau til andre beiteområder, tidlig nedsanking og forsinket slipp på utmarksbeite, ifølge Miljødirektoratet.