Innenriks

Se opp for giftig leketøy

Ikke alle leker kjøpt i norske butikker er trygge. En liten detalj kan avsløre om merket som skal vise om leken er lovlig, faktisk er falskt.

Hvis barnet ditt får en gave på julaften som ikke er CE-merket, bør du klage i butikken den er kjøpt i, anbefaler Forbrukerrådet.

– Vi fraråder forbrukere å kjøpe leketøy uten CE-merking. Uten slik merking er leketøy ulovlige, sier Mathieu Veulemans, leder for produkttilsynsseksjonen i Miljødirektoratet.

CE-merket er produsentens egenerklæring av at leken oppfyller kravene i leketøydirektivet. Det er altså ingen noen garanti for at leken er lovlig, men her er du henvist til å stole på produsenten. Leketøy lages gjerne utenfor Europa, men for å bli solgt i Europa, må de være CE-merket. I tillegg må produsentens navn være synlig på leken eller emballasjen.

Men se opp for falske CE-merker. Kun et litt mindre mellomrom mellom C-en og E-en enn det skal være, knapt synlig hvis du ikke sammenligner med en ekte logo, avslører at CE-merkingen er falsk.

Saken fortsetter under bildet. 

Kilde: Miljødirektoratet

Kun små nyanser skiller riktig fra gal CE-merking. Foto: Miljødirektoratet

Les også: Fjerner gift i barnehagene 

13 prosent ulovlige leker

Totalt er 13 prosent av lekene som selges i norske butikker, ulovlige, enten fordi de mangler CE-merke, har et falskt CE-merke, inneholder for mye miljøgifter selv om de er CE-merket eller mangler dokumenta-sjon, anslår Miljødirektoratet, basert på sine kontroller.

– Tallet bør være lavere og virksomhetene enda bedre til å fange opp ulovlige produkter, blant annet å sende dem til analyse ved behov, sier Veulemans.

Les hvordan du unngår farlige leker nederst i saken! 

Han påpeker at Norge er på nivå med Sverige. I noen andre vestlige land er andelen ulolivlige leker på 20-30 prosent.

En viktig grunn til at situasjonen er bedre i Norge, er antakelig at det stilles krav til norske butikker om å ha internkontroll, det vil si at de må ha et kvalitetskontrollsystem som sikrer at produktene de selger er lovlige, ifølge Veulemans.

– Netthandelen kommer kanskje til å påvirke disse statistikkene, siden forbrukere kan kjøpe leker fra nettbutikker som utgir seg for å være norske, men som holder til i utlandet, sier han.

Les også: EU slår alarm om miljøgift i mat. Se hvilke matvarer som inneholder mest skadelige stoffer.

– Klag til butikken

Hvis du har kjøpt eller barnet ditt har fått en leke uten CE-merking eller med falsk CE-merking, kan du kreve pengene tilbake fra butikken. Det fastslår seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Han viser til forbrukerkjøpslovens regler om avvik i kvalitet og offentlige krav til produkter.

– Produkter som ikke er CE-merket eller som har falsk CE-merking, har mangel etter kjøpsloven. Produktet er ulovlig på markedet, og du vil ha krav på å få utlevert et produkt som tilfredsstiller kravene til merking. Her vil du raskt ha krav på pengene tilbake hvis ikke selskapet kan levere et tilsvarende produkt ganske kjapt, sier han.

Hvis barnet ditt har fått en leke i gave og du ikke vet hvor den er kjøpt, anbefaler Iversen å ta kontakt med giveren.

– Jeg ville tatt kontakt, selv om det kan være en kjip samtale å ta, og sagt at gaven faktisk ikke fungerer og bedt om butikkens navn.

Hvis leken er kjøpt hos selskaper langt utenfor Europa, er det som regel vanskelig å nå fram med et krav, påpeker Iversen.

– Men hvis gavegiveren har betalt med kredittkort eller bankkort med Visa, kan vedkommende klage til banken sin hvis selger ikke gjør opp for seg.

Les også: Slik unngår du «juleluksusfellen» (+)

Stoppet 15 forsendelser

I år har Miljødirektoratet stoppet om lag 15 forsendelser med leketøy som er blitt importert til Norge. Også Tollvesenet har stanset flere partier med leketøy på vegne av Miljødirektoratet.

Under en stor butikkaksjon i fysiske butikker i november stanset direktoratet fem partier med leketøy uten CE-merking. I tillegg avdekket de noen tilfeller av det de mener kan være falske logoer, men disse sakene er ikke avsluttet ennå. Totalt ble 40 butikker og om lag 660 produkter rundt om i landet kontrollert.

Størst antall ulovligheter finner direktoratet hos de mindre butikkene, der kunnskapen om regelverket ofte er dårligere, forteller Mathieu Veulemans.

– Men butikkaksjonen viser at det omsettes få leketøy uten CE-merking, sier han.

I år har direktoratet spesielt rettet oppmerksomheten mot squeeshies – eller skumleketøy – og slim, men også andre vanlige leketøy av myk plast.

– Der finner vi ofte ftalater og mellomkortkjedede klorparafiner, såkalte SCCP.

Les også: Sjuke unger? Kanskje fordi du ikke vasker lekene deres ofte nok. 

Kan gi helseskader

Det er disse to stoffene man særlig er bekymret for i leker. Ftalater kan skade evnen til å få barn og føre til skader på fosteret, opplyser Veulemans. Stoffet kan være hormonforstyrrende for mennesker og også skadelig for miljøet.

SCCP brytes langsomt ned i miljøet og kan hope seg opp i mennesker og dyr. Stoffene kan føre til nedsatt vekst og forsinket utvikling hos barn. Noen av disse stoffene er muligens kreftframkallende. De er også svært giftige for livet i vann.

– Miljøstoffene som finnes i leker, kan være farlige, og det er en grunn til at dette er strengt regulert i leketøysforskriften. Enten er disse farlige stoffene forbudt, eller så skal produsentene bare bruke dem innenfor en viss grenseverdi, sier Veulemans.

Les også: Slik kvitter du deg med julegavepapiret

Må være klar over reglene

– Hva blir konsekvensene for butikkene som tas i å selge ulovlige leker?

– De får tvangsmulkt hvis de ikke stanser omsetningen av produktene eller om de selger nye produkter uten CE-merking. Størrelsen på tvangsmulkten må dekke fordelen som virksomheten har ved å selge produktene og kan gå opp til for eksempel 100.000 kroner.

Hvis giftinnholdet er veldig mye over grenseverdien, kan virksomheten bli bedt om å trekke tilbake produktet og informere forbrukerne.

– Savner dere muligheten til å bruke hardere virkemidler mot dem som selger ulovlige leker?

– Vi oppfatter at når vi kommer på kontroll og avdekker ulovlige produkter, er virksomhetene villige til å sette i verk tiltak. Men det er en lov på høring om å tillate å ilegge disse virksomhetene et gebyr, altså en bot, sier Veulemans.

– Hva skal til for å få slutt på at butikker i Norge selger leker uten CE-merking eller med falsk CE-merking?

– Virksomhetene må være klar over reglene og luke ut disse produktene. Det hjelper også hvis forbrukere vet at de kun skal kjøpe produkter som er CE-merket.

Unngå farlige leker

* Sjekk om leketøyet er CE-merket. Uten CE-­merking er leketøy ulovlige.

* Pass på eventuelle falske CE-merkinger.

* Ikke kjøp produkter fra utenfor Europa der det mangler informasjon om hvem som har produsert eller importert leketøyet.

* Kjøp gjerne svanemerkede alternativer hvis det finnes.

* Sjekk produkter du har tenkt å kjøpe i den europeiske databasen over farlige produkter, RAPEX. Der kan du få oversikt over alle de farlige produktene som er funnet av tilsynsmyndighetene i Europa.

* Spør butikken om leken du ønsker å kjøpe, inneholder miljø- eller helse­skadelige stoffer. Det er informasjon du har rett på.

Kilde: Miljødirektoratet