Innenriks

Tapte millioner

379 ganger har NSB fått krav om prisavslag på grunn av innstilte tog de siste fem årene.

Kravene har kommet fra Jernbanedirektoratet, i tråd med trafikkavtalen mellom Jernbanedirektoratet og NSB, for perioden 2012-2017.

Torsdag skrev Dagsavisen om ordningen med malus (det motsatte av bonus) som også Go-Ahead må forholde seg til, når selskapet overtar togtrafikken fra NSB på Sørlandsbanen fra midten av desember neste år.

Go-Ahead risikerer å tape 25.000 kroner for hver innstilte avgang på Sørlandsbanen, 20.000 kroner for hver innstilte avgang på Jærbanen og 15.000 kroner for hver innstilte avgang på Arendalsbanen.

Hvis Go-Ahead ikke makter å skaffe til veie alternativ transport, blir malus tredoblet.

Les også: Go-Ahead legger opp til en trafikkvekst på Sørlandsbanen som tilhører sjeldenhetene

Mest malus i fjor

NSB har sluppet billigere unna de siste fem årene. Malus per avgang har vært 10.000 kroner, altså under halvparten av hva Go-Ahead må forholde seg til på Sørlandsbanen.

Dessuten er det slik at NSB ikke må betale malus hver gang et tog blir innstilt.

– I Trafikkavtalen 2012-2017 var malusordningen for NSB noe annerledes enn den er i Trafikkpakke 1: Sør, forteller Svein Horrisland, kommunikasjonssjef i Jernbanedirektoratet.

– NSB har et regularitetskrav som gjør at selskapet ikke betaler malus dersom regulariteten er bedre enn 99,1 prosent i tertialet for ulike grupper av togprodukter, blant annet lokal-, intercity- og regiontog, og antall forsinkelsestimer som skyldes infrastrukturproblemer ikke overstiger et gitt nivå. Antall malusbelagte avganger tilsvarer derfor ikke alle avganger som operatøren har skyld i, forklarer han.

Totalt har NSB har tapt nær 3,8 millioner kroner på innstilte tog siden 2012. Godt over halvparten av dette prisavslaget, nær 2,2 millioner kroner, måtte NSB tåle i fjor, blant annet på grunn av innstilte tog på Sørlandsbanen. Jernbanedirektoratet har ikke tall for hvor stor andel av dette beløpet som direkte kan knyttes til Sørlandsbanen.

Les også: Ny undersøkelse: Folk flest håper NSB vinner anbudskampene

Over 9.000 innstillinger

Innstilte tog er ingen sjeldenhet på strekningen. Over 9.000 avganger ble innstilt i perioden januar 2017 til oktober i år, ifølge Bane NOR. Både påkjørsler, avsporinger, feil på togene, feil på infrastrukturen og planlagte arbeider på jernbanen førte til disse innstillingene.

Dagsavisen har stilt NSB spørsmål om bruken av malus og i hvor stor grad NSB ikke makter å stille med alternativ transport når togene blir stående.

– Det er Jernbanedirektoratet som eier trafikkavtalen og derfor må svare på de spørsmålene du stiller, er den eneste kommentaren fra kommunikasjonssjef Gina Scholz, til dette.

– NSB har ikke rapportert om avganger som har blitt innstilt uten alternativ transport, klargjør kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet.

Mer fra Dagsavisen