Innenriks

Norwegian-ansatte tapte i Høyesterett – morselskapet har ikke arbeidsgiveransvaret

Morselskapet Norwegian Air Shuttle har ikke arbeidsgiveransvaret for piloter og kabinpersonale i flyselskapet, slår Høyesterett fast i en dom onsdag.

Lysaker  20180424.
Logoen til Norwegian .
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

NTB-Steinar Schjetne

– Vi er godt fornøyd med dommen. Norwegian har vært gjennom en sterk vekst og har bygd et globalt flyselskap med utgangspunkt i Norge. Med Høyesteretts dom kan selskapet og de ansatte sammen arbeide videre til beste for både passasjerer, ansatte og selskapet, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til NTB

De kabinansatte og pilotene tok saken til retten for å få dom på at det er morselskapet Norwegian Air Shuttle ASA som er deres arbeidsgiver. De kabinansatte er i dag ansatt i Norwegian Cabin Services Norway AS, mens pilotene er ansatt i Norwegian Pilot Services Norway AS.

Fagforeningen mener Norwegian unndrar seg arbeidsgiveransvar gjennom en organisasjonsform som pulveriserer ansvarsforholdet til de ansatte. Høyesterett er av en annen oppfatning, og Norwegian Air Shuttle har vunnet fram med sitt syn i rettssystemet.

– Pulveriserer ansvar

Parats medlemmer vant i tingretten, men tapte i Borgarting lagmannsrett og anket derfor dommen inn for landets øverste domstol. Høyesterett har nå avvist anken, hvilket betyr at lagmannsretten beslutning blir stående.

Norwegian har framholdt at fagforeningens krav vil kunne føre til en omorganisering til en modell som ikke er bærekraftig for framtida. Et tap i rettsvesenet ville derfor i verste fall ha framtvunget en nedleggelse av den norske delen av virksomheten, ifølge selskapet.

– Vi håper at vi nå kan se framover og sammen med de ansatte og deres fagforeninger finne løsninger som trygger arbeidsplasser i Norge i fremtiden, sier Sandaker-Nielsen.

Tar saken til Stortinget

Parat-leder Vegard Einan er ikke umiddelbart med på den linjen. Han finner dommen «svært problematisk for alle norske arbeidstakere», og varsler at fagforeningen vil jobbe videre med saken – i det politiske sporet.

– Vi tar nå saken videre til Stortinget slik at arbeidsmiljøloven igjen kan ivareta formålet med loven, som er å verne norske arbeidstakere. Det skal ikke være slik at arbeidsgivere skal kunne organisere seg bort fra alt ansvar, men samtidig beholde all styring, sier Einan.

Det er fem år siden Norwegian-styret bestemte at selskapet skulle omorganiseres for å kunne vokse videre og konkurrere internasjonalt. Selskapet er overbevist om at en modell med et børsnotert holdingselskap på toppen, med hel- eller deleide datterselskap under, er helt nødvendig for ikke bare å sikre internasjonal markedstilgang, men også et bærekraftig selskap og trygge arbeidsplasser, også i Norge.