Innenriks

Krangler om karbonfangst før klimatoppmøte

Tåkeprat og utsettelser fra regjeringen og KrF gjør at 2020-fristen for en beslutning om karbonfangst og -lagring kan ryke, tror Ap. Alt er i rute, svarer KrF.

Av Kristian Skårdalsmo, NTB

Klimaforhandlere fra hele verden er denne uken samlet i Polen for å bli enige om et regelverk for gjennomføringen av Parisavtalen.

Samtidig har KrF i behandlingen av statsbudsjettet forlatt sin tidligere ambisiøse linje for å få på plass karbonfangst og -lagring (CCS) i Norge, ifølge Arbeiderpartiet. Partiet mener regjeringen og KrF opptrer uansvarlig passivt.

– Tidligere har Venstre og KrF sørget for å presse Høyre og Frp på plass i denne saken, men nå har de tydeligvis fått beskjed om å holde seg i ro, sier Aps energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide til NTB.

– Det er oppsiktsvekkende å se at KrF bidrar til usikkerhet rundt tidspunkt for investeringsbeslutning. Det kan se ut som de visker ut sin egen politikk på veien mot regjeringsmakt, fremholder han.

Både Eide og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) deltar på FN-møtet i Polen.

– Skaper usikkerhet

Fangst og lagring av CO2 er teknologier som gjør det mulig å skille ut og lagre CO2 fra utslippene fra kull- og gasskraftverk og ulike industriprosesser. Målet er å unngå utslipp av klimagassen CO2 i atmosfæren.

CCS regnes som et avgjørende bidrag for å nå målene fra Parisavtalen om å holde den globale oppvarmingen godt under 2 grader.

Eide vedgår at regjeringen har rettet opp tidligere kutt i bevilgningene til forprosjekter for CCS i årets reviderte budsjett og i 2019-budsjettet. I revidert budsjett ble to forprosjekter, nemlig avfallsprosjektet på Klemetsrud i Oslo og Norcems sementprosjekt, sikret.

Men Ap-politikeren mener samtidig regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF gjennom mangel på klare, forpliktende formuleringer har skapt usikkerhet overfor de kommersielle aktørene man er avhengige av for å få realisert teknologien.

Realisere innen 2020

Eide mener forpliktelsesnivået blir lavere for hver gang regjeringen skriver noe om CCS. Han viser til at markedet og potensielle investorer som leser dokumentene svært nøye, vil få med seg disse nyanseforskjellene.

– Det er vesentlig for næringen og klimaet at man får på plass en investeringsbeslutning for karbonfangst og -lagring i 2020, sier Eide.

Stortinget har vedtatt et mål om å realisere minst ett CCS-anlegg innen 2020.

I en flertallsmerknad i innstillingen fra Stortingets energi- og miljøkomité nylig skriver Ap, Sp, SV og MDG at det er «svært alvorlig» at regjeringen i løpet av 2018 skapte «betydelig usikkerhet» rundt de viktige, norske prosjektene for CO2-fangst.

– Null troverdighet

KrFs Tore Storehaug avviser at partiet løper fra tidligere løfter.

– Pengene på budsjettet er der, det er fremdrift i prosjektene og Stortingets vedtak ligger fast. Det er ingenting som er forandret fra da KrF fikk på plass de forpliktende formuleringene i revidert budsjett, sier han til NTB.

Storehaug spør seg hva Eide mener måtte ha kommet på plass i årets budsjett som ikke er der, og kaller problemstillingen fra Ap konstruert.

– Ap brukte CCS som begrunnelse for å bygge gasskraft i Norge. Resultatet ble milliardutgifter for samfunnet og katastrofe for klimaet. Det partiet har for all fremtid mistet sin troverdighet i slike spørsmål, mener KrF-politikeren.

Storehaug mener historien om Aps månelanding er historien om hvordan det går når politisk utålmodighet resulterer i manglende kvalitetssikring og kompenseres med enorme bevilgninger.

– Resultatet ble en krasjlanding. (NTB)

Fangst og lagring av karbon (CCS) regnes som avgjørende for å nå målene i Parisavtalen. Foto: AP / Luca Bruno / NTB scanpix

Mer fra Dagsavisen