Innenriks

Høie ba departementet se på endringer i abortloven

Rett etter at KrF varslet abortkamp i høst, satte helseminister Bent Høie departementet sitt i gang med å se på hvordan abortloven kunne tilpasses KrFs ønsker.

står på sitt: Helseminister Bent Høie (H) sier det ikke har pågått et arbeid i regjeringen med å endre abort loven. Her med statsminister Erna Solberg på sentralstyremøte i Høyres Hus i 2016.

Av Bjørn Steinar Kristiansen og Jo Moen Bredeveien 

Helt siden endringer i abortloven kom på bordet som et avgjørende element i KrFs veivalg, har representanter fra regjeringen avvist at de jobber konkret med å endre abortloven.

I et skriftlig svar fra helseminister Bent Høie (H) til Stortinget kommer det imidlertid fram at regjeringen har jobbet med endringer i abortloven: Høie har satt i gang embetsverket i departementet med å se på hva som må til for å tilpasse dagens abortlov til KrFs ønsker.

Det setter tidligere uttalelser fra sentrale statsråder i regjeringen Solberg i et underlig lys.

Les også: Abort kan velte forhandlingene

– Ikke et arbeid på gang

«Denne regjeringen har ikke noe arbeid for å endre dagens abortlov», svarte statsminister Erna Solberg på spørsmål fra Ap-leder Jonas Gahr Støre i Stortinget 14. november.

«Dette er ikke Høyres politikk. Hvis endringer i abortloven blir resultatet av forhandlingene, er det fordi KrF har fått gjennomslag», sa Bent Høie selv til VG 5. november.

«Regjeringen har ikke et arbeid på gang med å endre dagens lov. Det er en politisk diskusjon i forbindelse med eventuelle regjeringsforhandlinger», svarte han Marianne Marthinsen (Ap) i Stortinget to dager senere.

Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) lovte 13. november, i et skriftlig svar til Stortinget, at «regjeringen har ikke et arbeid på gang med å endre dagens lov».

I sitt svar til Stortinget i går, på spørsmål fra Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol, skriver helseministeren at: «Det er ikke et pågående lovarbeid i regjeringen for å endre abortloven».

Før han går i gang med å bekrefte at han har satt embetsverket i gang for å finne ut hvordan abortloven kan endres i tråd med endringene KrF ønsker seg.

Les også: Bekkevold refser Høyre-innblanding om abort

Etter KrF-vedtak

Høie, som er nestleder i Høyre, bekrefter i sitt svar at embetsverket gikk løs på både abortlovens paragraf 2 c og fosterreduksjon.

Han skriver at KrF-leder Knut Arild Hareide lanserte boka «Det som betyr noe» 25. september, der «sorteringssamfunnet er et viktig tema».

Høie viser videre til at landsstyret i KrF tre dager senere vedtok «tre politiske grep som skulle være grunnlag for deres retningsvalg», der KrF blant annet varslet kamp mot sorteringssamfunnet.

Da skred Høie til verket:

«Jeg ba om en foreløpig vurdering av hva som kreves for å foreslå et forbud mot fosterreduksjon. Jeg ba videre om en vurdering knyttet til å fjerne det elementet i abortloven § 2 tredje ledd som noen opplever som diskriminerende. Jeg fikk bekreftet at det vil kreve lovendring å endre dagens fortolkning av abortloven», skriver han.

Fikk du med deg? Solberg: – Jeg har ikke sagt at KrF vil få gjennomslag om abort

Avviser endringsarbeid

Høie gjør overfor Dagsavisen et poeng av at det må skilles mellom løpende arbeid som embetsverket gjør for sin statsråd, som også kan handle om lovendringer, og arbeid med et konkret mål om å endre en lov.

– Det har ikke pågått et arbeid i regjeringen med å endre abortloven.

– Har embetsverket i ditt departement jobbet med spørsmål knyttet til abortloven?

– Som du ser av svaret, har jeg i etterkant av at KrF-lederen ga ut sin bok og at KrFs landsstyre fattet vedtak om politikk som skulle ligge til grunn for deres retningsvalg, på helt vanlig måte benyttet meg av embetsverkets kompetanse for å klargjøre om det var behov for lovendringer i visse tilfeller.

– Hvordan kan du da si at regjeringen ikke har jobbet med endringer i abortloven?

– Fordi det skaper inntrykk av at regjeringen har et arbeid på gang for å endre abortloven, og det er ikke riktig. Jeg synes det er viktig å få fram det som er riktig i denne saken.

– Du sier nå at regjeringen ikke har jobbet med en lovendring. Men ditt departement har jobbet med å klargjøre det juridiske rundt endring av abortloven.

– Ja, og det er fordi det er langvarig praksis for at embetsverket jobber med spørsmål om politikk selv om regjeringen ikke har planer om en lovendring, eksempelvis i forbindelse med mediehenvendelser som det er forventet at jeg skal svare på.

– Har du et annet eksempel på denne langvarige praksisen?

– Eksempelvis som saken som pågår i Aftenposten knyttet til medisinskteknisk utstyr, der jeg er blitt intervjuet. Det er ikke planlagt en lovendring, men jeg har behov for å sette meg inn i saken siden jeg får spørsmål om offentligheten om den.

– Det arbeidet som embetsverket ditt har gjort for deg om endringer i abortloven, er det arbeidet delt med Statsministerens kontor?

– Nå spør du om kommunikasjon mellom statsråder og departementer, og det er det ikke vanlig å dele. Så det har jeg ikke behov for å kommentere.

– Hvorfor ikke?

– Nei, det har jeg ikke behov for.

Fikk du med deg demonstrasjonene? Les her: – Jeg har aldri før brydd meg om politikk, men nå er jeg fly forbannet

Ingen kommentar

– Statsministeren i Stortinget gjort et stort poeng ut av at hun har svart på spørsmål i spørretimen som Høyre-leder, og ikke som statsminister, fordi regjeringen ikke jobber med å endre abortloven. Er det Høyre-lederen eller Høyre-nestlederen som ba embetsverket jobbe med dette?

– Nei, det er statsråden. Det jeg sier, er at jeg har benyttet meg av den kunnskapen som departementet har, fordi jeg som statsråd har behov for å forberede meg og sette meg inn i et tema som det er debatt om.

– Er det da slik at denne kunnskapen som embetsverkets arbeid har fremskaffet, ikke vil bli brukt når partiet Høyre skal forhandle om abortloven med KrF?

– Når jeg får kunnskap om et tema som helseminister, og jeg har vært helseminister i fem år, så er det ikke slik at jeg bare kan glemme den kunnskapen.

– 2. november omtaler VG en skisse som Høyre har forberedt til abortforhandlingene med KrF, der det er klarlagt hvilke muligheter som finnes for å endre abortloven. Er denne skissen basert på arbeidet til ditt embetsverk?

– Hvilke notater som eksisterer i Høyre i forbindelse med forberedelser til regjeringsforhandlinger, kommenterer jeg ikke. Oppslaget i VG er basert på anonyme kilder, så det kan jeg ikke si noe om.

– Men i et intervju med VG noen dager senere, bruker du nøyaktig samme ordlyd om hva som kan endres i paragraf 2c, som brukes i skissen. Sier du at du det ikke eksisterer en slik skisse?

– Jeg kan ikke kommentere noe fra anonyme kilder.

Sigrid Bonde Tusvik om abortstriden: Skam på skambeinet!

Kjerkol: Svekket tillit

Det var altså Aps Ingvild Kjerkol som stilte spørsmålet som tvang fram innrømmelsen av at han fikk embetsverket til å se på mulige endringer av abortloven. Kjerkol mener svaret er avslørende.

– Svaret fra Bent Høie til meg bekrefter at prosessen til KrF har satt i gang et lovarbeid i departementet, sier hun.

Og slår fast:

– Dermed har statsminister Erna Solberg ført Stortinget bak lyset. Hun har, i flere uker, nektet å svare på hva regjeringen gjør for å komme KrF i møte. Til representant etter representant har hun svart at hun snakker som høyreleder i denne saken.

Kjerkol er kritisk til at Erna Solberg bytter rolle når det tilsynelatende er vanskelig å svare på spørsmål.

– Vi har lenge levd med den solbergske parlamentarismen, der statsråder kan skifte hatt fra situasjon til situasjon. Nå har vi den situasjonen at statsministeren driver med det samme. Men hun skal være regjeringssjef. Da kan hun ikke være Høyre-leder når det passer.

– Tilliten er svekket. En regjeringssjef må være sannferdig. Det er bare et parti i Norge som ønsker å endre abortloven. De fikk 4,2 prosent oppslutning ved forrige valg. Om regjeringen nå ønsker å endre abortloven, har Stortinget rett til å vite det. Da kan ikke Erna Solberg bare svare oss som Høyre-leder og holde tilbake informasjon om hva regjeringen gjør.

Dagsavisen har bedt Statsministerens kontor om et svar fra Erna Solberg på Kjerkols uttalelser. Vi får en e-post fra SMK, der «Bent Høie svarer på vegne av Erna Solberg»:

– Kjerkol må lese brevet, og ikke bare lese opp talepunktene som Aps kommunikasjonsfolk har skrevet til henne på forhånd. Det er ikke satt i gang et lovarbeid i departementet.

Les også: Helleland: Regjeringen arbeider ikke med å endre abortloven