Innenriks

Gjødsel blir den nye oljen

Norges nye energikilder har fire bein og sier mø eller nøff.

Bilde 1 av 2

Flere steder i landet jobbes det nå på spreng for å kunne ta i bruk store mengder husdyrgjødsel som ett av flere råstoff i produksjonen av biogass. Enova har bevilget om lag 200 millioner kroner til biogassanlegg siden desember 2017.

– 17.000 tonn

– Vi skal bruke 17.000 tonn gjødsel fra ku og gris, 4.000 tonn død fisk, 500 tonn innmat fra fisk og 500 tonn fiskeslam, opplyser Jan-Kåre Pedersen, daglig leder i Sunnhordland Naturgass.

Den blandingen skal utløse en energiproduksjon på 22 millioner kilowattimer i året når anlegget i Sagvåg kommer i drift.

– Planen er at det skal være oppe og gå våren 2020. Ved en mulig utvidelse kan energiproduksjonen bli doblet, fortsetter Pedersen.

Til å begynne med investeres det nær 100 millioner kroner, 39 av dem kommer fra Enova.

Det stopper ikke nødvendigvis med dette.

– Det kan komme to lignende anlegg på Vestlandet med to andre aktører, som også vil benytte seg av gjødsel fra ku og gris, forteller Pedersen, uten å ville si noe mer om hvem det er snakk om.

Realiseres disse planene, kan det bli en samlet årlig energiproduksjon på over 120 millioner kilowattimer.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

1 prosent brukes

Så langt er det om lag 40 biogassanlegg i Norge. Bare i sju av dem brukes husdyrgjødsel som råstoff, ifølge Miljødirektoratet. Dette er noe som opptar klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

– Når vi får husdyrgjødsel inn i produksjonen, kutter vi både klimagassutslipp fra husdyrgjødsel og utslipp fra transportsektoren ved at biogassen erstatter fossilt drivstoff, uttalte han til Dagsavisen 13. februar.

I samme artikkel opplyste Elvestuen at ingen lenger ville få støtte fra Enova eller Innovasjon Norge til å bygge nye biogassanlegg, uten at det ble lagt til rette for mottak av husdyrgjødsel.

– Miljødirektoratet (anslår) at det er mulig å øke utnyttelsen av husdyrgjødsel til biogassproduksjon, fra dagens nivå på 1 prosent, til 50 prosent i 2050, påpekte statsråden.

Siden har Enova også gitt støtte på nær 10,7 millioner kroner til etableringen av Liholmen Biogassanlegg i Båtsfjord i Finnmark. Totalprisen for det er 26 millioner kroner.

– Planen er at vi skal komme i gang i august/september neste år. Vi skal bruke matavfall, fiskeavfall fra oppdrettsnæringen og husdyrgjødsel som råstoff, forteller daglig leder Roald Eirik Knudsen.

– Er det noen husdyr i Båtsfjord, da?

– Nei, men det mange i Tana, og dette anlegget skal ta imot råstoff fra hele Øst-Finnmark, svarer Knudsen.

– Hva skal biogassen brukes til?

– Vi skal bruke den til å lage strøm som skal brukes lokalt.

Verdens største fabrikk

I det som er intet mindre enn verdens største fabrikk for produksjon av flytende biogass, på Skogn i Trøndelag, er husdyrgjødsel så langt ikke blant råstoffene som brukes. Men det er bare et tidsspørsmål før så blir tilfelle, opplyser konsernsjef Håvard Wollan i Biokraft.

Fabrikken, som omtales som «Skogn 1», ble åpnet i september av statsminister Erna Solberg (H).

– Per dags dato er avløpsvann fra Norske Skog og biprodukter fra oppdrettsnæringen viktigste råvare, men vi i Biokraft er veldig enig med klima- og miljøminister Ola Elvestuen i ambisjonen om å bruke mer husdyrgjødsel, forteller Wollan.

– Vi kommer til å fase inn flere og flere råvarer, også husdyrgjødsel. I utvidelsen av anlegget, «Skogn 2», som får byggestart i begynnelsen av 2019 og som skal være ferdig i 2020, vil det bli et stort og vesentlig innslag av husdyrgjødsel fra Innherred. Kanskje blir det den største innsatsfaktoren der, fortsetter han.

– Hvorfor har dere ikke tatt i bruk husdyrgjødsel allerede?

– For oss har det vært viktig å redusere kompleksiteten i oppstarten av fabrikken. I første fase utnytter vi de råvarene vi forstår best.

Oslo-busser

– Hva skal den flytende biogassen brukes til?

– Først og fremst som drivstoff til busser i Oslo-området, i første omgang, og som drivstoff til tungtransporten. Både Scania, Volvo og Iveco har introdusert nye trekkvogner med ny motorteknologi tilpasset flytende biogass.

Innovasjon Norge har gitt til sammen 3,7 millioner kroner til seks biogassprosjekter i år. Det er anledning til å bevilge så mye som 13,2 millioner, og hvis de pengene blir brukt opp, er det satt av ytterligere 20 millioner kroner i årets statsbudsjett til formålet.

Når Innovasjon Norge ikke har lyktes med å bevilge mer, begrunnes det med et fortsatt lavt nivå i antallet søknader på grunn av et «noe umodent marked og teknologi» og investeringsbeslutninger som tar tid.

Les også: Satser hardt på klimavennlig energi

Biogass

* Biogass kan framstilles av flere ulike typer råstoff, ikke bare husdyrgjødsel, men også matavfall, treavfall, oljevekster og halm, ifølge Miljødirektoratet.

* Alger, tang og tare kan trolig også bli råstoff i biogassproduksjonen i årene framover.

* Biogass brukes allerede som drivstoff i både busser og renovasjonsbiler.

* Biogass er å anse som avansert biodrivstoff.

* Konvensjonelt biodrivstoff framstilles i stedet av råstoff som også kan brukes til å produsere mat eller dyrefor.

* Eksempler på det er bioetanol (av for eksempel mais, sukkerrør, korn eller poteter) og biodiesel (framstilt av raps, soya og palmeolje).

Mer fra Dagsavisen